فهرست انواع شیرینی‌های ایرانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست زیر به انواع شیرینی‌های ایرانی اشاره دارد:

نام تصویر سوغات طرز تهیه در ویکی‌کتاب
آب دندون (باب دندون) استان مازندران[۱] طرز تهیه آب دندون
آغوزنون استان مازندران[۱] طرز تهیه آغوزنون
اریس (ریس شکلاتی) تبریز[۲] طرز تهیه اریس
اسکار
(شیرینی اثرانگشتی)
- طرز تهیه شیرینی اسکار
اگردک ماسوله[۳]
انگشت‌پیچ همدان[۴] طرز تهیه انگشت‌پیچ
بادام سوخته استان فارس،[۵] استان کردستان[۶] طرز تهیه بادام سوخته
باسلوق مراغه[۷] و بناب ملایر[۷] و تبریز و اراک[۸][۹] طرز تهیه باسلوق
باقلوا یزد[۱۰] تبریز[۷] و قزوین[۷] طرز تهیه باقلوا
باقلوای اردبیل
باقلوای گردویی
باقلوای گردویی آذری
استان اردبیل طرز تهیه باقلوای اردبیل
باقلوای سه‌رنگ قزوین
باقلوا پرچمی
قزوین[۱۱][۱۲] طرز تهیه باقلوای سه رنگ قزوین
باقلوای گل رز قزوین
باقلوای پیچ
لب پیچ
قزوین[۱۳] طرز تهیه باقلوا گل رز قزوینی
بامیه طرز تهیه شیرینی بامیه
نان شیرین روغنی برساق بیجار، استان کردستان طرز تهیه برساق
برساق لکی
قطاب لکی
استان لرستان[۱۴] طرز تهیه برساق لکی
برشتوک کرمان،[۵] گلپایگان (استان اصفهان) طرز تهیه برشتوک
برشلیگ شهر فیروزآباد در استان فارس[۱۵]
شیرینی بژی
بژی برساق
ورساق
بسراق
کرمانشاه،[۱۶] استان ایلام[۱۷] طرز تهیه بژی
بژی برساق
برنجک استان مازندران طرز تهیه شیرینی برنجک
بفه شکری لار[۱۸] طرز تهیه بفه شکری
پشت زیک
زیک کنجدی
استان مازندران،[۱] استان گلستان[۱۹] طرز تهیه پشت زیک
پشمک
پشمک یزدی
یزد[۱۰] طرز تهیه پشمک یزدی
پولکی اصفهان طرز تهیه پولکی
پیس گندله استان مازندران[۱] طرز تهیه پیس گندله
پیشمه
(پیشمه ترکمنی)
استان گلستان[۱۹] ترکمن صحرا طرز تهیه پیشمه
تاتار چورک ترکمن صحرا[۲۰] طرز تهیه تاتار چورک
تجگی سیستان[۲۱] طرز تهیه تجکی
ترحلوا شیراز، یزد طرز تهیه ترحلوا
ترحلوای هویج همدان طرز تهیه ترحلوای هویج
ترک حلوا استان گیلان[۲۲] طرز تهیه ترک حلوا
تشتی تنکابن، روستای سیاوَرَز
توت تهران،[۲۳] قزوین طرز تهیه توت
جوز قندی شهر نراق (استان مرکزی)، اصفهان طرز تهیه جوز قندی
چنگالی بلوچستان، مشهد[۲۴] طرز تهیه چنگال سهین
چُوَلو لار[۱۸] طرز تهیه چولو
حاجی بادام یزد[۱۰] کرمان[۵] طرز تهیه حاجی بادام
حلوا یزد طرز تهیه حلوا
حلوا ارده
حلوا شکری
زرقان یزد[۱۰] استان خوزستان طرز تهیه حلوا ارده
حلوای اوماج گرگان، اردبیل، آذربایجان شرقی[۲۵] طرز تهیه حلوای اوماج
حلوای انگشت‌پیچ
حلوای کشدار
برازجان[۲۶] طرز تهیه حلوای انگشت‌پیچ
حلوای بگل استان ایلام[۱۷] طرز تهیه حلوای بگل
حلوای پسته‌ای ارومیه[۲۷]
حلوای راشی (رهشی) بوشهر[۲۸]
حلوای خارک
حلوای خرمایٍ کال
استان فارس طرز تهیه حلوای خارک
حلوای خرما (حلوای خرمایی) استان خوزستان طرز تهیه حلوای خرما
حلوای رقایب
حلوای تخم گشنیز
استان گیلان[۲۲] طرز تهیه رقایب حلوا
حلوازرده همدان[۴] طرز تهیه حلوازرده
حلوا زردک شوشتر[۲۹] طرز تهیه حلوای زردک
حلوای زنجبیلی استان گلستان[۱۹] استان اردبیل[۳۰] طرز تهیه حلوای زنجبیلی
حلوای ساگو
حلوای سیاگو
بوشهر طرز تهیه حلوای ساگو
حلوای سفید
(آغ حلوا)
استان اردبیل، شهر خلخال[۳۱] طرز تهیه حلوای سفید
حلوای سنگک بوشهر[۲۸] طرز تهیه حلوای سنگک
حلوای سیاه اردبیل
(قره حلوا)
استان اردبیل، خلخال[۳۱]|طرز تهیه حلوای سیاه اردبیل
حلوا سوهانی
حلوا سوهانی گروسی
بیجار[۶] طرز تهیه حلوا سوهانی
حلوای شادونه
حلوا شاه دانه
قم
حلوای شیره انگور
دوشاب
ارومیه[۲۷]
حلوا قبیت شوشتر، دزفول[۲۳]
حلوای انگشت‌پیچ
حلوای کشدار
حلوا کنجدی استان خوزستان - قم طرز تهیه حلوا کنجدی
حلوای گردویی ارومیه[۲۷]

، تبریز[۳۲]

طرز تهیه حلوای گردویی
حلوالوز شهر دماوند طرز تهیه حلوالوز
حلوا مغزی استان‌های همدان و خراسان رضوی طرز تهیه حلوای مغزی
حلوای مقراضی لار[۱۸] طرز تهیه حلوای مقراضی
حلوای هویج ارومیه طرز تهیه حلوای هویج
حلوا یغدر لار[۱۸]
دلبرو (شیرینی) لار[۱۸] طرز تهیه شیرینی دلبرو
خارک پخته بوشهر[۲۸] طرز تهیه خارک پخته
خرش حلوا استان گیلان[۲۲] طرز تهیه خرش حلوا
خمفروش استان هرمزگان، استان بوشهر طرز تهیه خمفروش
راحت الحلقوم
(ترکیش دلایت)
همدان،[۴] تبریز[۲] طرز تهیه راحت الحلقوم
رشته برشته استان مازندران[۱] طرز تهیه رشته برشته
رشته‌ختایی
(شیرینی رشته ختایی تبریز)
تبریز[۳۳] طرز تهیه رشته‌ختایی
رنگینک
(معمولاً در منازل تهیه می‌شود)
لار،[۱۸] شیراز، آبادان طرز تهیه رنگینک
رشته‌خشکار استان گیلان[۲۲] طرز تهیه رشته‌خشکار
روورکرده فردوس، خراسان جنوبی طرز تهیه روورکرده
زولبیا یزد[۱۰] طرز تهیه زولبیا
سجوق مراغه طرز تهیه سجوق
ساق عروس استان مازندران[۳۴] طرز تهیه ساق عروس
سمنو استان گیلان[۲۲] طرز تهیه سمنو
سوهان
سوهان گل نازک
قم،<،[۳۵] زرند[۳۶] طرز تهیه سوهان
سوهان عسلی قم، یزد، اصفهان طرز تهیه سوهان عسلی
شکرپاره طرز تهیه شکرپاره
شکلات رسته استان اردبیل[۳۱]
شکلمه
شکرلمه
بندر لنگه
شکوفه خا کردستان، شهر بیجار طرز تهیه شکوفه خا
شله کینه
شلکینه
ایلام طرز تهیه شله کینه
شیرینی اتابکی
شیرینی ولیعهدی
قزوین[۲۳] طرز تهیه شیرینی اتابکی
شیرینی بادامی قزوین طرز تهیه شیرینی بادامی
شیرینی بهشتی
شیرینی کرکی
شیرینی نائینی
قزوین[۳۷] طرز تهیه شیرینی بهشتی
شیرینی پادرازی
شیرینی پادرازی قزوین
قزوین[۳۷] طرز تهیه پادرازی
شیرینی حاجی کریمی قزوین[۳۷] طرز تهیه شیرینی حاجی کریمی
شیرینی روح‌افزا طرز تهیه شیرینی روح‌افزا
شیرینی چوروتمه تبریز[۳۲]
شیرینی زبان قزوین طرز تهیه شیرینی زبان
شیرینی شیرینی سرغربیلی گرگان گرگان[۳۸]
شیرینی شکری کرمانشاه[۳۹] طرز تهیه شیرینی شکری
شیرینی سمبوسه داراب، لار[۱۸] طرز تهیه شیرینی سمبوسه
شیر مال همدان[۴]
شیرینی عسلی استان گلستان[۱۹] طرز تهیه شیرینی عسلی
شیرینی غلیفی طبس
شیرینی کشمشی طرز تهیه شیرینی کشمشی
شیرینی گردویی
شیرینی پنج‌انگشتی
گردویی پفکی
تبریز،[۳۲] بروجرد، قزوین طرز تهیه شیرینی گردویی
شیرینی لطیفه تبریز[۳۲] طرز تهیه شیرینی لطیفه
شیرینی لندو سیستانی سیستان[۲۱] طرز تهیه لندو
شیرینی مشهدی مشهد طرز تهیه شیرینی مشهدی
شیرینی مینیاتوری طرز تهیه شیرینی مینیاتوری
شیرینی نارگیلی قزوین[۳۷] طرز تهیه شیرینی نارگیلی
شیرینی نازک قزوین[۳۷] طرز تهیه شیرینی نازک
شیرینی نان چرخی
قزوین،[۳۷] کرمان[۵] طرز تهیه شیرینی نان چرخی
نشا
نشا جنوبی
استان بوشهر طرز تهیه نشا
شیرینی نعلی طرز تهیه شیرینی نعلی
شیرینی هلال خامه طرز تهیه شیرینی هلال خامه
شیره‌ارده خوزستان
فرنی استان گیلان[۲۲] طرز تهیه فرنی
قاتلاما
قاتلمه
ترکمن صحرا[۲۳] طرز تهیه قاتلاما
قاووت
(کف لمه-قووِّتو- قُوَّتو)
کرمان[۴۰] - استان مرکزی طرز تهیه قاووت
قتلمه سیستان[۲۱] لار[۱۸] طرز تهیه قتلمه
قچکورگی استان اردبیل
قرابیه
شیرینی قرابیه تبریز
شیرینی قرابیه قزوین
تبریز،[۲] قزوین[۳۷] طرز تهیه قرابیه
قطاب پشت استان گلستان[۱۹]
قطاب عسلی
(قطاب عسلی خلخال یا بالاباتماز)
خلخال[۳۱] طرز تهیه قطاب عسلی
قطاب یزد[۱۰] و کرمان[۴۱] طرز تهیه قطاب
قماق استان مازندران[۱] طرز تهیه قماق
قند پنیری
شیرینی چای مراغه
مراغه
کاک
یوخه (در شیراز)
کرمانشاه[۳۹] استان ایلام،[۱۷] شیراز[۱۶] طرز تهیه کاک
کاکولی استان چهارمحال و بختیاری طرز تهیه کاکولی
کشکول طرز تهیه کشکول
کفبیخ خراسان[۴۲]
کماج همدان[۴] طرز تهیه کماج
کلمپه کرمان[۱۶][۴۰] طرز تهیه کلمپه
کلوچه سیستان، استان گیلان،[۲۲] فومن، لاهیجان طرز تهیه کلوچه
کلوچه خرمایی سیستان ،دزفول، استان خوزستان[۲۳] طرز تهیه کلوچه خرمایی
کلوچه زنجبیلی سبزوار طرز تهیه کلوچه زنجبیلی
کلوچه شوشتری شوشتر طرز تهیه کلوچه شوشتری
کلوچه قندی بروجرد[۴۳] طرز تهیه کلوچه قندی
کلوچه و مسقطی شیراز، کازرون طرز تهیه کلوچه و مسقطی
کله کنجی استان ایلام[۱۷] طرز تهیه کله کنجی
کماج سهن کرمان[۴۰] طرز تهیه کماج سهن
شیرینی کنجدی
شیرینی کنجدی شکری
سنندج[۶] تبریز[۳۲] طرز تهیه شیرینی کنجدی
شیرینی گز انگبین استان کردستان[۴۴] طرز تهیه شیرینی کنجدی گز انگبین
کلمبو
پادرازی نون عید
استان گلستان[۱۹]
کیک شربتی قزوین طرز تهیه کیک شربتی
کیک یزدی یزد[۱۰] طرز تهیه کیک یزدی
گاتا طرز تهیه گاتا
گز اصفهان، بلداجی (استان چهارمحال و بختیاری)[۴۵] طرز تهیه گز
گل پالوده استان گیلان[۲۲] طرز تهیه گل پالوده
گلاب جامن
گلاب جامون
سیستان و بلوچستان[۲۳]
گمگه استان ایلام[۱۷] طرز تهیه گمگه
گوش فیل یزد،[۱۰] اصفهان، اراک طرز تهیه گوش فیل
لگیمات
لقیمات
بوشهر[۲۳] طرز تهیه لگیمات
لوز
انواع گوناگون دارد.
یزد،[۱۰] تبریز،[۲] قزوین[۱۱] طرز تهیه لوز
مسقطی
مسقطی جنوب

شیراز، لار، بندرعباس، بندر لنگه، میناب[۷] بوشهر[۲۸]سیرجان طرز تهیه مسقطی
نان برنجی کرمانشاه،[۳۹] یزد[۱۰] طرز تهیه نان برنجی
نان برنجی خلخال (قند چوریی) استان اردبیل[۳۱] طرز تهیه نان برنجی خلخال
نان پنجره‌ای
خاتون پنجره
استان گیلان[۲۲] یزد[۳۲] طرز تهیه نان پنجره‌ای
نان چای
همدان،[۴] قزوین[۱۱] طرز تهیه نان چای
نان خرمایی کرمانشاه[۳۹] طرز تهیه نان خرمایی
نان شیرمال همدان[۴۶] طرز تهیه نان شیرمال
نان فسایی
کماج فسایی
شهر فسا در استان فارس طرز تهیه شیرینی نان فسا
نان فطیر
در اردبیل به نام نزیک چورک
اراک، بروجرد،[۹] اردبیل[۳۱] طرز تهیه نان فطیر
نان قندی
قزوین[۱۱] طرز تهیه نان قندی
نان مشت
شیرینی نان مشت
شهر جهرم در استان فارس طرز تهیه نان مشت
نان نخودچی قزوین[۱۱] طرز تهیه نان نخودچی
نان کوهی آمل
نان ییلاقی
آمل طرز تهیه نان کوهی
نقل ارومیه[۲۷] طرز تهیه نقل
نوقا یا لوکا تبریز[۲] طرز تهیه نوقا

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ «آشنایی با غذاها و شیرینی‌های سنتی و محلی استان مازندران». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ «معرفی شیرینی‌های تبریز». اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تبریز. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 3. توسط، طرز تهیه شیرینی اگردک ماسوله ای (۲۰۲۳-۰۵-۱۵). «طرز تهیه شیرینی اگردک ماسوله ای». برنج فرزاد. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۳۰.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ «به دنبال ثبت کامل سوغات ۹ گانه شیرینی همدان هستیم». باشگاه خبرنگاران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۵ دی ۱۳۹۲.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ «آشنایی با غذاهای خوشمزه چهار گوشه ایران». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۶ بهمن ۱۳۹۲.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ «شیرینی‌ها و سوغات استان کردستان». اداره کل استان کردستان. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ «شیرینی‌های چند صد ساله ایرانی». انتخاب. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 8. مرجع شهرهای ایران
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ «اراک، شهری که غریب است». تعطیلات نو. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ نوامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 10. ۱۰٫۰۰ ۱۰٫۰۱ ۱۰٫۰۲ ۱۰٫۰۳ ۱۰٫۰۴ ۱۰٫۰۵ ۱۰٫۰۶ ۱۰٫۰۷ ۱۰٫۰۸ ۱۰٫۰۹ «یزد، شهر ترمه و باقلوا». خبرگزاری میراث فرهنگی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ ۱۱٫۴ «سوغات قزوین». شهرداری قزوین. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 12. «دستور تهیه باقلوای سه رنگ قزوین؛ شیرینی سنتی خوشمزه». همشهری آنلاین. ۲۰۲۲-۰۱-۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۲۸.
 13. «طرز تهیه باقلوا گل رز یا باقلوا پیچ قزوین خوشمزه و مجلسی». پارسی دی. ۲۰۲۱-۰۱-۰۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۲۸.
 14. «طرز تهیه نان برساق لکی (شیرینی برساق لکی)». مثبت 1. ۲۰۲۰-۰۵-۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۲۸.
 15. "بهترین سوغاتی‌های شیراز که می‌توانید تهیه کنید". life.irna.ir (به انگلیسی). Retrieved 2024-01-28.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ «شیرین مثل شیرینی». روزنامه جام جم. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ ۱۷٫۴ «آشنایی با غذاها و شیرینی‌های سنتی و محلی استان ایلام». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۲ ۱۸٫۳ ۱۸٫۴ ۱۸٫۵ ۱۸٫۶ ۱۸٫۷ «شیرینی‌های محلی لارستان». صحبت نو. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۲ ۱۹٫۳ ۱۹٫۴ ۱۹٫۵ «استان گلستان». سایت ایران، وزارت ارتباطات و فناوری. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 20. irna.ir (به انگلیسی) https://www.irna.ir/news/83736155/پخت-تاتارچورک-سرگرمی-ترکمن-های-گلستان-در-قرنطینه-خانگی. Retrieved 2024-02-04. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ ۲۱٫۲ «سیستان و بلوچستان». سایت ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ ۲۲٫۲ ۲۲٫۳ ۲۲٫۴ ۲۲٫۵ ۲۲٫۶ ۲۲٫۷ ۲۲٫۸ «گیلان؛ رنگین کمان غذاهای متنوع و بی‌بدیل/لزوم تحقق گردشگری غذا در کشور». خبرگزاری مهر. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۲.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ ۲۳٫۲ ۲۳٫۳ ۲۳٫۴ ۲۳٫۵ ۲۳٫۶ محمدی، صدرا؛ محمدی، صدرا (۲۰۲۰-۱۰-۱۱). «۲۱ شیرینی خوشمزه محلی». مجله پینورست. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۲۸.
 24. عاشوری، مژده شرف (۲۰۲۳-۱۱-۲۸). «غذای محلی سیستان و بلوچستان و مشهد». مجله کوروش. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۴.
 25. «طرز تهیه حلوا اوماج به روش مجلسی و با طعمی بی نظیر». سایت تفریحی پانا مگ. ۲۰۲۱-۱۲-۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۴.
 26. «واژگان متداول مردم برازجان». واژگان پایگاه خبری، تحلیلی جنوب کشور، اتحاد جنوب. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲ بهمن ۱۳۹۲.
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ ۲۷٫۲ ۲۷٫۳ «نقل ارومیه، سوغات خوش‌مزه آذربایجان غربی». ایبنا. ۲۰۲۳-۱۲-۳۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۲۸.
 28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ ۲۸٫۲ ۲۸٫۳ «آشنایی با سوغاتی‌های استان بوشهر». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲ بهمن ۱۳۹۲.
 29. «طرز تهیه حلوا زردک دو لایه مجلسی». کتاب کاله. ۲۰۲۱-۱۰-۱۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۷.
 30. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران (۲۰۱۵-۰۱-۲۲). «حلوا سیاه اردبیل منحصر بفرد و مقوی». خبرگزاری باشگاه خبرنگاران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۷.
 31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ ۳۱٫۲ ۳۱٫۳ ۳۱٫۴ ۳۱٫۵ خبرگزاری صدا و سیما (۲۰۲۲-۰۳-۲۱). «جاذبه‌های گردشگری اردبیل؛ شیرینی‌های سنتی». خبرگزاری صدا و سیما. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۲۸.
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ ۳۲٫۲ ۳۲٫۳ ۳۲٫۴ ۳۲٫۵ محسنی، نگین (۲۰۲۳-۱۰-۱۵). «در جستجوی خوشمزه‌ترین و معروف‌ترین شیرینی‌های ایرانی». مجله جاباما. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۲۸.
 33. «میهمان آئین‌های مردم آذربایجان در ماه رمضان». روزنامه کیهان. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 34. «طرز تهیه شیرینی ساق عروس خوشمزه مازندرانی مرحله به مرحله». پارسی دی. ۲۰۲۰-۱۲-۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۲-۰۷.
 35. «سوهان قم، سی صد سال قدمت دارد». ایسنا. ۲۰۲۲-۰۸-۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۱-۲۸.
 36. «سوهان زرند، گوی سبقت را از قم ربود». خبرگزاری ایسنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ۳۷٫۲ ۳۷٫۳ ۳۷٫۴ ۳۷٫۵ ۳۷٫۶ «نمایشگاه شیرینی‌های سنتی در قزوین». پایگاه غذا و سلامت ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۲.
 38. موسوی، سیدمحمد (۲۰۲۲-۰۲-۱۹). «طرز تهیه شیرینی سرغربیلی خوشمزه به روش گرگانی». چی شی. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۳-۱۰.
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ ۳۹٫۲ ۳۹٫۳ «تولیدات ویژه مرکز کرمانشاه، سوغات». صدا و سیمای مرکز کرمانشاه. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 40. ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ ۴۰٫۲ «سوغات کرمان». شورای فرهنگ عمومی کرمان. بایگانی‌شده از اصلی در ۲ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 41. [۱] مجله اینترنتی لقمه.
 42. Pinorest؛ سوری، فرزین. «ده بستنی متفاوت ایرانی برای بستنی‌دوست‌ها: کجا بخوریم و چرا». مجله پینورست. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۰-۳۰.
 43. «سوغاتی از جنس ورشو». خبرگزاری میراث فرهنگی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ فوریه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۱۲ بهمن ۱۳۹۲.
 44. "شیرینی‌های محلی کردستان". سیرنگ (به انگلیسی). 2024-01-27. Retrieved 2024-01-28.
 45. «آشنایی با سوغاتی‌های استان چهارمحال و بختیاری». همشهری آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱ بهمن ۱۳۹۲.
 46. «ˈکلمپهˈ کرمان و شیرینی‌های همدان هم ثبت ملی شدند». خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران استان گیلان. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰۱۴-۰۲-۰۵. دریافت‌شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۲.

پیوند به بیرون[ویرایش]