شهرستان‌های ایران

صفحه نیمه‌حفاظت‌شده
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقشه استان‌های ایران به تفکیک شهرستان‌ها

در تقسیمات کشوری ایران، شهرستان واحدی کوچک‌تری از استان و بزرگ‌تر از بخش است و هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌شود.

بر پایه آخرین تقسیمات کشوری تا شهریورماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، کشور ایران از ۴۷۸ شهرستان تشکیل شده‌است.[۱]

فهرست شهرستان‌های ایران

فهرست شهرستان‌های ایران به ترتیب جمعیت (بر پایهٔ سرشماری رسمی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵):[۲][۳]

رتبه در
کشور
نام شهرستان استان جمعیت ۱۳۸۵ جمعیت ۱۳۹۰ جمعیت ۱۳۹۵ رتبه در
استان
تاریخ تأسیس
شهرستان[۴]
تغییر از ۹۰ تغییر به ۹۵ درصد تغییر
۱ تهران تهران ۷٬۹۷۵٬۶۷۹ ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ ۸٬۷۳۷٬۵۱۰ ۱ ۱۳۱۶ ۸٬۷۳۷٬۵۱۰ ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ +۵٫۳۶٪
۲ مشهد خراسان رضوی ۲٬۸۶۸٬۳۵۰ ۳٬۰۶۹٬۹۴۱ ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ ۱ ۱۳۱۶ ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ ۳٬۰۶۹٬۹۴۱ +۹٫۸۶٪
۳ اصفهان اصفهان ۱٬۹۸۶٬۵۴۲ ۲٬۱۷۴٬۱۷۲ ۲٬۲۴۳٬۲۴۹ ۱ ۱۳۱۶ ۲٬۲۴۳٬۲۴۹ ۲٬۱۷۴٬۱۷۲ +۳٫۱۸٪
۴ کرج البرز ۱٬۷۳۲٬۲۷۵ ۲٬۰۲۴٬۷۶۵ ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ ۱ ۱۳۳۳ ۱٬۹۷۳٬۴۷۰ ۲٬۰۲۴٬۷۶۵ −۲٫۵۳٪
۵ شیراز فارس ۱٬۷۱۱٬۱۸۶ ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ ۱ ۱۳۱۶ ۱٬۸۶۹٬۰۰۱ ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ +۹٫۹۰٪
۶ تبریز آذربایجان شرقی ۱٬۵۷۹٬۳۱۲ ۱٬۶۹۵٬۰۹۴ ۱٬۷۷۳٬۰۳۳ ۱ ۱۳۱۶ ۱٬۷۷۳٬۰۳۳ ۱٬۶۹۵٬۰۹۴ +۴٫۶۰٪
۷ اهواز خوزستان ۱٬۳۳۸٬۱۲۶ ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ ۱٬۳۰۲٬۵۹۱ ۱ ۱۳۱۶ ۱٬۳۰۲٬۵۹۱ ۱٬۳۹۵٬۱۸۴ −۶٫۶۴٪
۸ قم قم ۱٬۰۴۶٬۷۳۷ ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ ۱ ۱۳۱۶ ۱٬۲۹۲٬۲۸۳ ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ +۱۵٫۸۳٪
۹ کرمانشاه کرمانشاه ۹۶۷٬۱۹۶ ۱٬۰۳۰٬۹۷۸ ۱٬۰۸۳٬۸۳۳ ۱ ۱۳۱۶ ۱٬۰۸۳٬۸۳۳ ۱٬۰۳۰٬۹۷۸ +۵٫۱۳٪
۱۰ ارومیه آذربایجان غربی ۸۷۱٬۲۰۴ ۹۶۳٬۷۳۸ ۱٬۰۴۰٬۵۶۵ ۱ ۱۳۱۶ ۱٬۰۴۰٬۵۶۵ ۹۶۳٬۷۳۸ +۷٫۹۷٪
۱۱ رشت گیلان ۸۵۷٬۶۰۶ ۹۱۸٬۴۴۵ ۹۵۶٬۹۷۱ ۱ ۱۳۱۶ ۹۵۶٬۹۷۱ ۹۱۸٬۴۴۵ +۴٫۱۹٪
۱۲ شهریار تهران ۱٬۰۴۷٬۳۴۶ ۶۲۴٬۴۴۰ ۷۴۴٬۲۱۰ ۲ ۱۳۶۸ ۷۴۴٬۲۱۰ ۶۲۴٬۴۴۰ +۱۹٫۱۸٪
۱۳ کرمان کرمان ۶۷۷٬۶۵۰ ۷۲۲٬۴۸۴ ۷۳۸٬۷۲۴ ۱ ۱۳۱۶ ۷۳۸٬۷۲۴ ۷۲۲٬۴۸۴ +۲٫۲۵٪
۱۴ بندرعباس هرمزگان ۵۱۵٬۵۷۷ ۵۸۸٬۲۸۸ ۶۸۰٬۳۶۶ ۱ ۱۳۱۶ ۶۸۰٬۳۶۶ ۵۸۸٬۲۸۸ +۱۵٫۶۵٪
۱۵ همدان همدان ۶۳۷٬۳۰۴ ۶۵۱٬۸۲۱ ۶۷۶٬۱۰۵ ۱ ۱۳۱۶ ۶۷۶٬۱۰۵ ۶۵۱٬۸۲۱ +۳٫۷۳٪
۱۶ زاهدان سیستان و بلوچستان ۶۸۱٬۴۶۰ ۶۶۰٬۵۷۵ ۶۷۲٬۵۸۹ ۱ ۱۳۱۶ ۶۷۲٬۵۸۹ ۶۶۰٬۵۷۵ +۱٫۸۲٪
۱۷ یزد یزد ۵۲۶٬۲۷۶ ۵۸۲٬۶۸۲ ۶۵۶٬۴۷۴ ۱ ۱۳۱۶ ۶۵۶٬۴۷۴ ۵۸۲٬۶۸۲ +۱۲٫۶۶٪
۱۸ اردبیل اردبیل ۵۴۸٬۸۳۲ ۵۶۴٬۳۶۵ ۶۰۵٬۹۹۲ ۱ ۱۳۱۶ ۶۰۵٬۹۹۲ ۵۶۴٬۳۶۵ +۷٫۳۸٪
۱۹ قزوین قزوین ۵۴۰٬۱۸۷ ۵۶۶٬۷۷۳ ۵۹۶٬۹۳۲ ۱ ۱۳۱۶ ۵۹۶٬۹۳۲ ۵۶۶٬۷۷۳ +۵٫۳۲٪
۲۰ اراک مرکزی ۶۱۵٬۷۰۲ ۵۹۹٬۶۳۴ ۵۹۱٬۷۵۶ ۱ ۱۳۱۶ ۵۹۱٬۷۵۶ ۵۹۹٬۶۳۴ −۱٫۳۱٪
۲۱ اسلامشهر تهران ۴۴۸٬۸۶۴ ۴۵۸٬۶۸۸ ۵۴۸٬۶۲۰ ۳ ۱۳۷۳ ۵۴۸٬۶۲۰ ۴۵۸٬۶۸۸ +۱۹٫۶۱٪
۲۲ بهارستان تهران ۵۲۳٬۶۳۶ ۵۳۶٬۳۲۹ ۴ ۱۳۸۹ ۵۳۶٬۳۲۹ ۵۲۳٬۶۳۶ +۲٫۴۲٪
۲۳ بابل مازندران ۴۶۹٬۵۹۱ ۴۹۵٬۴۷۲ ۵۳۱٬۹۳۰ ۱ ۱۳۲۲ ۵۳۱٬۹۳۰ ۴۹۵٬۴۷۲ +۷٫۳۶٪
۲۴ زنجان زنجان ۴۵۴٬۶۱۶ ۴۸۶٬۴۹۵ ۵۲۱٬۳۰۲ ۱ ۱۳۱۶ ۵۲۱٬۳۰۲ ۴۸۶٬۴۹۵ +۷٫۱۵٪
۲۵ خرم‌آباد لرستان ۵۲۲٬۲۴۶ ۴۸۷٬۱۶۷ ۵۰۶٬۴۷۱ ۱ ۱۳۱۶ ۵۰۶٬۴۷۱ ۴۷۸٬۱۶۷ +۵٫۹۲٪
۲۶ ساری مازندران ۴۹۶٬۳۶۰ ۴۷۸٬۱۶۷ ۵۰۴٬۲۹۸ ۲ ۱۳۱۶ ۵۰۴٬۲۹۸ ۴۷۸٬۱۶۷ +۵٫۴۶٪
۲۷ سنندج کردستان ۴۱۷٬۱۷۷ ۴۵۰٬۱۶۷ ۵۰۱٬۴۰۲ ۱ ۱۳۱۶ ۵۰۱٬۴۰۲ ۴۵۰٬۱۶۷ +۱۱٫۳۸٪
۲۸ گرگان گلستان ۴۰۱٬۳۹۹ ۴۶۲٬۴۵۵ ۴۸۰٬۵۴۱ ۱ ۱۳۱۶ ۴۸۰٬۵۴۱ ۴۶۲٬۴۵۵ +۳٫۹۱٪
۲۹ نیشابور خراسان رضوی ۴۴۸٬۱۷۰ ۴۳۳٬۱۰۵ ۴۵۱٬۷۸۰ ۲ ۱۳۲۰ ۴۵۱٬۷۸۰ ۴۳۳٬۱۰۵ +۴٫۳۱٪
۳۰ دزفول خوزستان ۴۰۱٬۵۵۸ ۴۲۳٬۵۵۲ ۴۴۳٬۹۷۱ ۲ ۱۳۲۵ ۴۴۳٬۹۷۱ ۴۲۳٬۵۵۲ +۴٫۸۲٪
۳۱ آمل مازندران ۳۴۶٬۷۷۵ ۳۷۰٬۷۷۴ ۴۰۱٬۶۳۹ ۳ ۱۳۲۵ ۴۰۱٬۶۳۹ ۳۷۰٬۷۷۴ +۸٫۳۲٪
۳۲ ملارد تهران ۳۷۳٬۹۹۴ ۳۷۷٬۲۹۲ ۵ ۱۳۸۸ ۳۷۷٬۲۹۲ ۳۷۳٬۹۹۴ +۰٫۸۸٪
۳۳ کاشان اصفهان ۳۰۲٬۶۳۷ ۳۲۳٬۳۷۱ ۳۶۴٬۴۸۲ ۲ ۱۳۱۶ ۳۶۴٬۴۸۲ ۳۲۳٬۳۷۱ +۱۲٫۷۱٪
۳۴ پاکدشت تهران ۲۴۲٬۶۹۱ ۲۹۱٬۳۹۷ ۳۵۰٬۹۶۶ ۶ ۱۳۷۶ ۳۵۰٬۹۶۶ ۲۹۱٬۳۹۷ +۲۰٫۴۴٪
۳۵ ری تهران ۲۹۷٬۷۱۱ ۳۱۹٬۳۰۵ ۳۴۹٬۷۰۰ ۷ ۱۳۵۷ ۳۴۹٬۷۰۰ ۳۱۹٬۳۰۵ +۹٫۵۲٪
۳۶ گنبد کاووس گلستان ۲۸۹٬۶۴۷ ۳۲۵٬۷۸۹ ۳۴۸٬۷۴۴ ۲ ۱۳۲۷ ۳۴۸٬۷۴۴ ۳۲۵٬۷۸۹ +۷٫۰۵٪
۳۷ خوی آذربایجان غربی ۳۷۰٬۰۷۲ ۳۵۴٬۳۰۹ ۳۴۸٬۶۶۴ ۲ ۱۳۱۶ ۳۴۸٬۶۶۴ ۳۵۴٬۳۰۹ −۱٫۵۹٪
۳۸ بروجرد لرستان ۳۲۳٬۸۲۶ ۳۳۷٬۶۳۱ ۳۲۶٬۴۵۲ ۲ ۱۳۱۹ ۳۲۶٬۴۵۲ ۳۳۷٬۶۳۱ −۳٫۳۱٪
۳۹ سیرجان کرمان ۲۴۵٬۸۱۲ ۲۶۷٬۶۹۷ ۳۲۴٬۱۰۳ ۲ ۱۳۲۳ ۳۲۴٬۱۰۳ ۲۶۷٬۶۹۷ +۲۱٫۰۷٪
۴۰ بجنورد خراسان شمالی ۳۲۸٬۴۸۹ ۳۶۵٬۸۹۶ ۳۲۴٬۰۸۳ ۱ ۱۳۱۶ ۳۲۴٬۰۸۳ ۳۶۵٬۸۹۶ −۱۱٫۴۳٪
۴۱ مرودشت فارس ۲۹۷٬۳۹۹ ۳۰۷٬۴۲۹ ۳۲۳٬۴۳۴ ۲ ۱۳۵۴
۴۲ خمینی‌شهر اصفهان ۲۸۷٬۲۶۵ ۳۱۱٬۶۲۹ ۳۱۹٬۷۲۷ ۳ ۱۳۵۹
۴۳ نجف‌آباد اصفهان ۲۸۲٬۴۳۰ ۳۰۰٬۲۸۸ ۳۱۹٬۲۰۵ ۴ ۱۳۳۷
۴۴ قدس تهران ۲۹۰٬۶۳۳ ۳۱۶٬۶۳۶ ۸ ۱۳۸۸
۴۵ شهرکرد چهارمحال و بختیاری ۳۶۸٬۴۶۶ ۳۴۰٬۳۸۲ ۳۱۵٬۹۸۰ ۱ ۱۳۲۱
۴۶ رفسنجان کرمان ۲۹۵٬۱۷۵ ۲۸۷٬۹۲۱ ۳۱۱٬۲۱۴ ۳ ۱۳۲۴
۴۷ قائم‌شهر مازندران ۲۹۵٬۱۳۵ ۳۲۰٬۷۴۱ ۳۰۹٬۱۹۹ ۴ ۱۳۲۴ ۳۰۹٬۱۹۹ ۳۲۰٬۷۴۱ −۳٫۶۰٪
۴۸ جیرفت کرمان ۱۸۷٬۵۹۵ ۲۷۷٬۷۴۸ ۳۰۸٬۸۵۸ ۴ ۱۳۲۵
۴۹ سبزوار خراسان رضوی ۴۴۰٬۱۳۳ ۳۱۹٬۸۹۳ ۳۰۶٬۳۱۰ ۳ ۱۳۱۶
۵۰ بویراحمد کهگیلویه و بویراحمد ۲۱۷٬۷۴۱ ۲۴۳٬۷۷۱ ۲۹۹٬۸۸۵ ۱ ۱۳۴۲
۵۱ بوشهر بوشهر ۲۲۵٬۲۹۷ ۲۵۸٬۹۰۶ ۲۹۸٬۵۹۴ ۱ ۱۳۱۶ ۲۹۸٬۵۹۴ ۲۵۸٬۹۰۶ +۱۵٫۳۳٪
۵۲ آبادان خوزستان ۲۷۷٬۲۶۱ ۲۷۱٬۴۸۴ ۲۹۸٬۰۹۰ ۳ ۱۳۲۱ ۲۹۸٬۰۹۰ ۲۷۱٬۴۸۴ +۹٫۸۰٪
۵۳ بندر ماهشهر خوزستان ۲۵۲٬۵۸۷ ۲۷۸٬۰۳۷ ۲۹۶٬۲۷۱ ۴ ۱۳۳۸ ۲۹۶٬۲۷۱ ۲۷۸٬۰۳۷ +۶٫۵۶٪
۵۴ رباط‌کریم تهران ۶۱۴٬۵۸۶ ۱۹۵٬۹۱۷ ۲۹۱٬۵۱۶ ۹ ۱۳۷۵ ۲۹۱٬۵۱۶ ۱۹۵٬۹۱۷ +۴۸٫۸۰٪
۵۵ ملایر همدان ۲۹۰٬۱۹۷ ۲۸۷٬۹۸۲ ۲۸۸٬۶۸۵ ۲ ۱۳۱۶ ۲۸۸٬۶۸۵ ۲۸۷٬۹۸۲ +۰٫۲۴٪
۵۶ ورامین تهران ۵۴۲٬۸۳۲ ۵۲۶٬۲۹۴ ۲۸۳٬۷۴۲ ۱۰ ۱۳۵۴ ۲۸۳٬۷۴۲ ۵۲۶٬۲۹۴ −۴۶٫۰۹٪
۵۷ ساوه مرکزی ۲۳۷٬۸۱۳ ۲۵۹٬۰۳۰ ۲۸۳٬۵۳۸ ۲ ۱۳۱۶
۵۸ چابهار سیستان و بلوچستان ۲۱۶٬۶۸۱ ۲۶۴٬۰۵۱ ۲۸۳٬۲۰۴ ۲ ۱۳۲۶
۵۹ فردیس البرز ۲۷۱٬۸۲۹ ۲ ۱۳۹۲
۶۰ قرچک تهران ۲۶۹٬۱۳۸ ۱۱ ۱۳۹۱
۶۱ تربت جام خراسان رضوی ۲۴۴٬۴۵۵ ۲۶۲٬۷۱۲ ۲۶۷٬۶۷۱ ۴ ۱۳۳۶
۶۲ کازرون فارس ۲۶۶٬۵۶۴ ۲۵۴٬۷۰۴ ۲۶۶٬۲۱۷ ۳ ۱۳۲۵
۶۳ لنجان اصفهان ۲۲۶٬۷۵۶ ۲۴۶٬۵۱۰ ۲۶۲٬۹۱۲ ۵ ۱۳۵۲
۶۴ مراغه آذربایجان شرقی ۲۳۵٬۷۰۲ ۲۴۷٬۶۸۱ ۲۶۲٬۶۰۴ ۲ ۱۳۱۶
۶۵ بیرجند خراسان جنوبی ۲۴۰٬۸۹۴ ۲۵۹٬۵۰۶ ۲۶۱٬۳۲۴ ۱ ۱۳۱۶
۶۶ ساوجبلاغ البرز ۲۱۵٬۹۹۱ ۲۱۹٬۹۲۱ ۲۵۹٬۹۷۳ ۳ ۱۳۶۸
۶۷ میناب هرمزگان ۲۵۷٬۸۳۱ ۲۳۵٬۷۰۵ ۲۵۹٬۲۲۱ ۲ ۱۳۳۹
۶۸ ایرانشهر سیستان و بلوچستان ۲۶۸٬۴۰۰ ۲۱۹٬۷۹۶ ۲۵۴٬۳۱۴ ۳ ۱۳۲۶
۶۹ دشتستان بوشهر ۲۲۶٬۹۰۵ ۲۲۹٬۸۹۷ ۲۵۲٬۰۴۷ ۲ ۱۳۳۳
۷۰ بوکان آذربایجان غربی ۲۰۴٬۳۰۸ ۲۲۴٬۶۲۸ ۲۵۱٬۴۰۹ ۳ ۱۳۶۸
۷۱ فلاورجان اصفهان ۲۳۲٬۶۴۴ ۲۴۷٬۰۱۴ ۲۴۹٬۸۱۴ ۶ ۱۳۵۹
۷۲ مرند آذربایجان شرقی ۲۳۲٬۰۶۷ ۲۳۹٬۲۰۹ ۲۴۴٬۹۷۱ ۳ ۱۳۲۷
۷۳ البرز قزوین ۱۸۲٬۱۲۶ ۲۰۳٬۲۷۶ ۲۴۲٬۸۶۵ ۲ ۱۳۸۳
۷۴ مهاباد آذربایجان غربی ۲۰۱٬۰۴۹ ۲۱۵٬۵۲۹ ۲۳۶٬۸۴۹ ۴ ۱۳۱۶
۷۵ ایلام ایلام ۱۹۹٬۵۱۹ ۲۱۳٬۵۷۹ ۲۲۴٬۵۹۰ ۱ ۱۳۱۶
۷۶ شاهین‌شهر و میمه اصفهان ۱۹۶٬۵۸۴ ۲۳۴٬۶۶۷ ۷ ۱۳۶۸
۷۷ جهرم فارس ۲۰۲٬۴۴۵ ۲۰۹٬۳۱۲ ۲۲۸٬۵۳۲ ۴ ۱۳۲۳
۷۸ بم کرمان ۲۸۲٬۳۱۱ ۱۹۵٬۶۰۳ ۲۲۸٬۲۴۱ ۵ ۱۳۱۶
۷۹ سقز کردستان ۲۰۸٬۴۲۵ ۲۱۰٬۳۹۰ ۲۲۶٬۴۵۱ ۲ ۱۳۲۵
۸۰ میاندوآب آذربایجان غربی ۲۴۷٬۳۰۷ ۲۶۰٬۶۲۸ ۲۲۵٬۳۴۵ ۵ ۱۳۳۷ ۲۲۵٬۳۴۵ ۲۶۰٬۶۲۸ −۱۳٫۵۴٪
۸۱ تربت حیدریه خراسان رضوی ۲۶۷٬۶۰۴ ۲۱۰٬۳۹۰ ۲۲۴٬۶۲۶ ۵ ۱۳۱۶ ۲۲۴٬۶۲۶ ۲۱۰٬۳۹۰ +۶٫۷۷٪
۸۲ شاهرود سمنان ۲۳۴٬۸۲۵ ۲۳۸٬۸۳۰ ۲۱۸٬۶۲۸ ۱ ۱۳۲۱ ۲۱۸٬۶۲۸ ۲۳۸٬۸۳۰ −۸٫۴۶٪
۸۳ لارستان فارس ۲۲۹٬۲۴۸ ۲۲۶٬۶۲۸ ۲۱۳٬۹۲۰ ۵ ۱۳۱۶ ۲۱۳٬۹۲۰ ۲۲۶٬۶۲۸ −۵٫۶۱٪
۸۴ لردگان چهارمحال و بختیاری ۱۷۷٬۲۷۷ ۱۹۴٬۷۸۳ ۲۰۹٬۶۸۱ ۲ ۱۳۵۹ ۲۰۹٬۶۸۱ ۱۹۴٬۷۸۳ +۷٫۶۵٪
۸۵ شوش خوزستان ۱۹۲٬۱۶۲ ۲۰۲٬۷۶۲ ۲۰۵٬۷۲۰ ۵ ۱۳۶۸ ۲۰۵٬۷۲۰ ۲۰۲٬۷۶۲ +۱٫۴۶٪
۸۶ فسا فارس ۱۹۲٬۹۴۶ ۲۰۳٬۱۲۹ ۲۰۵٬۱۸۷ ۶ ۱۳۱۶
۸۷ داراب فارس ۱۷۷٬۹۳۸ ۱۸۹٬۳۴۵ ۲۰۱٬۴۸۹ ۷ ۱۳۳۷
۸۸ تالش گیلان ۱۸۰٬۴۸۵ ۱۸۹٬۹۳۳ ۲۰۰٬۶۴۹ ۲ ۱۳۲۳ ۲۰۰٬۶۴۹ ۱۸۹٬۹۳۳ +۵٫۶۴٪
۸۹ ایذه خوزستان ۱۹۵٬۰۱۸ ۲۰۳٬۶۲۱ ۱۹۸٬۸۷۱ ۶ ۱۳۳۷ ۱۹۸٬۸۷۱ ۲۰۳٬۶۲۱ −۲٫۳۳٪
۹۰ سلماس آذربایجان غربی ۱۸۳٬۳۸۱ ۱۹۲٬۵۹۱ ۱۹۶٬۵۴۶ ۶ ۱۳۳۷
۹۱ سمنان سمنان ۱۹۱٬۶۱۸ ۱۸۲٬۲۶۰ ۱۹۶٬۵۲۱ ۲ ۱۳۱۶
۹۲ مریوان کردستان ۱۵۳٬۲۷۱ ۱۶۸٬۷۷۴ ۱۹۵٬۲۶۳ ۳ ۱۳۳۷
۹۳ شوشتر خوزستان ۱۸۷٬۳۳۷ ۱۹۱٬۴۴۴ ۱۹۲٬۰۲۸ ۷ ۱۳۲۶
۹۴ سراوان سیستان و بلوچستان ۲۴۶٬۱۰۰ ۱۷۵٬۷۲۸ ۱۹۱٬۶۶۱ ۴ ۱۳۲۶
۹۵ راسک سیستان و بلوچستان ۱۶۴٬۶۵۹ ۱۶۴٬۵۵۷ ۱۸۶٬۱۶۵ ۵ ۱۳۷۹
۹۶ میانه آذربایجان شرقی ۱۹۱٬۲۹۱ ۱۸۵٬۸۰۶ ۱۸۲٬۸۴۸ ۴ ۱۳۲۷ ۱۸۲٬۸۴۸ ۱۸۵٬۸۰۶ −۱٫۵۹٪
۹۷ بهبهان خوزستان ۱۷۵٬۳۷۳ ۱۷۹٬۷۰۳ ۱۸۰٬۵۹۳ ۸ ۱۳۱۶
۹۸ نهاوند همدان ۱۸۱٬۰۴۹ ۱۸۱٬۷۱۱ ۱۷۸٬۷۸۷ ۳ ۱۳۲۵ ۱۷۸٬۷۸۷ ۱۸۱٬۷۱۱ −۱٫۶۱٪
۹۹ پارس‌آباد اردبیل ۱۶۶٬۱۳۱ ۱۷۳٬۱۸۲ ۱۷۷٬۶۰۱ ۲ ۱۳۷۰
۱۰۰ دورود لرستان ۱۶۰٬۶۸۶ ۱۶۲٬۸۰۰ ۱۷۴٬۵۰۸ ۳ ۱۳۶۸
۱۰۱ قوچان خراسان رضوی ۱۸۶٬۰۲۲ ۱۷۹٬۷۱۴ ۱۷۴٬۴۹۵ ۶ ۱۳۱۶
۱۰۲ خاش سیستان و بلوچستان ۱۶۷٬۸۵۱ ۱۵۵٬۶۲۵ ۱۷۳٬۸۲۱ ۶ ۱۳۵۲
۱۰۳ تاکستان قزوین ۱۷۳٬۵۷۷ ۱۷۲٬۹۴۹ ۱۷۲٬۶۳۶ ۳ ۱۳۵۹ ۱۷۲٬۶۳۶ ۱۷۲٬۹۴۹ −۰٫۱۸٪
۱۰۴ اندیمشک خوزستان ۱۶۱٬۱۸۵ ۱۶۷٬۱۲۶ ۱۷۱٬۴۱۲ ۹ ۱۳۵۹ ۱۷۱٬۴۱۲ ۱۶۷٬۱۲۶ +۲٫۵۶٪
۱۰۵ خرمشهر خوزستان ۱۵۷٬۵۵۵ ۱۶۳٬۷۰۱ ۱۷۰٬۹۷۶ ۱۰ ۱۳۱۶ ۱۷۰٬۹۷۶ ۱۶۳٬۷۰۱ +۴٫۴۴٪
۱۰۶ پردیس تهران ۱۶۹٬۰۶۰ ۱۲ ۱۳۹۱
۱۰۷ بهشهر مازندران ۱۵۶٬۱۹۵ ۱۵۵٬۲۴۷ ۱۶۸٬۷۶۹ ۵ ۱۳۱۲ ۱۶۸٬۷۶۹ ۱۵۵٬۲۴۷ +۸٫۷۱٪
۱۰۸ کاشمر خراسان رضوی ۱۴۹٬۳۵۸ ۱۵۷٬۱۴۹ ۱۶۸٬۶۶۴ ۷ ۱۳۲۲ ۱۶۸٬۶۶۴ ۱۵۷٬۱۴۹ +۷٫۳۳٪
۱۰۹ لاهیجان گیلان ۱۶۲٬۸۹۸ ۱۶۸٬۸۲۹ ۱۶۷٬۵۴۴ ۳ ۱۳۲۴ ۱۶۷٬۵۴۴ ۱۶۸٬۸۲۹ −۰٫۷۶٪
۱۱۰ کوهدشت لرستان ۲۱۱٬۸۸۶ ۲۱۸٬۹۲۱ ۱۶۶٬۶۵۸ ۴ ۱۳۶۸ ۱۶۶٬۶۵۸ ۲۱۸٬۹۲۱ −۲۳٫۸۷٪
۱۱۱ تنکابن مازندران ۱۹۴٬۷۱۹ ۱۵۳٬۹۴۰ ۱۶۶٬۱۳۲ ۶ ۱۳۱۶ ۱۶۶٬۱۳۲ ۱۵۳٬۹۴۰ +۷٫۹۲٪
۱۱۲ زابل سیستان و بلوچستان ۳۲۹٬۳۱۷ ۲۵۹٬۳۶۵ ۱۶۵٬۶۶۶ ۷ ۱۳۱۶ ۱۶۵٬۶۶۶ ۲۵۹٬۳۶۵ −۳۶٫۱۳٪
۱۱۳ خدابنده زنجان ۱۶۴٬۸۶۴ ۱۹۶٬۵۵۳ ۱۶۴٬۴۹۳ ۲ ۱۳۴۸ ۱۶۴٬۴۹۳ ۱۹۶٬۵۵۳ −۱۶٫۳۱٪
۱۱۴ شهرضا اصفهان ۱۴۳٬۹۰۳ ۱۴۹٬۵۵۵ ۱۵۹٬۷۹۷ ۸ ۱۳۲۱ ۱۵۹٬۷۹۷ ۱۴۹٬۵۵۵ +۶٫۸۵٪
۱۱۵ بندر لنگه هرمزگان ۱۱۶٬۰۸۶ ۱۳۴٬۷۱۳ ۱۵۹٬۳۵۸ ۳ ۱۳۲۹ ۱۵۹٬۳۵۸ ۱۳۴٬۷۱۳ +۱۸٫۲۹٪
۱۱۶ بانه کردستان ۱۱۸٬۶۶۷ ۱۳۲٬۵۶۵ ۱۵۸٬۶۹۰ ۴ ۱۳۳۷ ۱۵۸٬۶۹۰ ۱۳۲٬۶۵۶ +۱۹٫۶۳٪
۱۱۷ اسکو آذربایجان شرقی ۸۵٬۴۹۸ ۹۸٬۹۸۸ ۱۵۸٬۲۷۰ ۵ ۱۳۷۶ ۱۵۸٬۲۷۰ ۹۸٬۹۸۸ +۵۹٫۸۹٪
۱۱۸ چناران خراسان رضوی ۱۱۰٬۹۶۶ ۱۲۵٬۶۰۱ ۱۵۵٬۰۱۳ ۸ ۱۳۶۹ ۱۵۵٬۰۱۳ ۱۲۵٬۶۰۱ +۲۳٫۴۲٪
۱۱۹ اهر آذربایجان شرقی ۱۴۹٬۵۳۰ ۱۵۰٬۱۱۱ ۱۵۴٬۵۳۰ ۶ ۱۳۲۳ ۱۵۴٬۵۳۰ ۱۵۰٬۱۱۱ +۲٫۹۴٪
۱۲۰ نظرآباد البرز ۱۲۸٬۷۲۵ ۱۴۱٬۱۶۰ ۱۵۲٬۴۳۷ ۴ ۱۳۸۱ ۱۵۲٬۴۳۷ ۱۴۱٬۱۶۰ +۷٫۹۹٪
۱۲۱ ابهر زنجان ۱۶۱٬۲۵۷ ۱۶۹٬۱۷۶ ۱۵۱٬۵۲۸ ۳ ۱۳۴۸ ۱۵۱٬۵۲۸ ۱۶۹٬۱۷۶ −۱۰٫۴۳٪
۱۲۲ مبارکه اصفهان ۱۳۴٬۹۳۸ ۱۴۳٬۴۷۴ ۱۵۰٬۴۴۱ ۹ ۱۳۶۹ ۱۵۰٬۴۴۱ ۱۴۳٬۴۷۴ +۴٫۸۶٪
۱۲۳ مشگین‌شهر اردبیل ۱۵۹٬۲۴۲ ۱۵۱٬۱۵۶ ۱۴۹٬۹۴۱ ۳ ۱۳۲۷ ۱۴۹٬۹۴۱ ۱۵۱٬۱۵۶ −۰٫۸۰٪
۱۲۴ قشم هرمزگان ۱۰۵٬۳۳۵ ۱۱۷٬۷۷۴ ۱۴۸٬۹۹۳ ۴ ۱۳۵۵ ۱۴۸٬۹۹۳ ۱۱۷٬۷۷۴ +۲۶٫۵۱٪
۱۲۵ رودسر گیلان ۱۴۶٬۰۵۷ ۱۴۴٬۳۶۶ ۱۴۷٬۳۹۹ ۴ ۱۳۳۷ ۱۴۷٬۳۹۹ ۱۴۴٬۳۶۶ +۲٫۱۰٪
۱۲۶ شیروان خراسان شمالی ۱۵۶٬۱۸۱ ۱۵۷٬۰۱۴ ۱۴۶٬۱۴۰ ۲ ۱۳۳۹ ۱۴۶٬۱۴۰ ۱۵۷٬۰۱۴ −۶٫۹۳٪
۱۲۷ دلفان لرستان ۱۳۷٬۶۳۳ ۱۴۱٬۱۶۱ ۱۴۳٬۹۷۳ ۵ ۱۳۶۸ ۱۴۳٬۹۷۳ ۱۴۱٬۱۶۱ +۱٫۹۹٪
۱۲۸ نیک شهر سیستان و بلوچستان ۱۸۸٬۷۱۳ ۲۱۲٬۹۳۶ ۱۴۱٬۸۹۴ ۸ ۱۳۶۹ ۱۴۱٬۸۹۴ ۲۱۲٬۹۳۶ −۳۳٫۳۶٪
۱۲۹ اسلام‌آباد غرب کرمانشاه ۱۵۲٬۵۰۰ ۱۵۱٬۴۳۷ ۱۴۰٬۸۷۶ ۲ ۱۳۱۶ ۱۴۰٬۸۷۶ ۱۵۱٬۴۳۷ −۶٫۹۷٪
۱۳۰ علی‌آباد گلستان ۱۲۵٬۰۷۹ ۱۳۲٬۷۵۷ ۱۴۰٬۷۰۹ ۳ ۱۳۵۸ ۱۴۰٬۷۰۹ ۱۳۲٬۷۵۷ +۵٫۹۹٪
۱۳۱ لنگرود گیلان ۱۳۳٬۹۵۶ ۱۳۷٬۲۷۲ ۱۴۰٬۶۸۶ ۵ ۱۳۳۸ ۱۴۰٬۶۸۶ ۱۳۷٬۲۷۲ +۲٫۴۹٪
۱۳۲ قروه کردستان ۱۹۹٬۶۲۲ ۱۳۶٬۹۶۱ ۱۴۰٬۱۹۲ ۵ ۱۳۳۸ ۱۴۰٬۱۹۲ ۱۳۶٬۹۶۱ +۲٫۳۶٪
۱۳۳ بندر انزلی گیلان ۱۳۳٬۱۳۴ ۱۳۸٬۰۰۴ ۱۳۹٬۰۱۶ ۶ ۱۳۲۳ ۱۳۹٬۰۱۶ ۱۳۸٬۰۰۴ +۰٫۷۳٪
۱۳۴ خواف خراسان رضوی ۱۱۰٬۳۷۸ ۱۲۱٬۸۵۹ ۱۳۸٬۹۷۲ ۹ ۱۳۶۸ ۱۳۸٬۹۷۲ ۱۲۱٬۸۵۹ +۱۴٫۰۴٪
۱۳۵ نوشهر مازندران ۱۱۸٬۴۸۱ ۱۲۸٬۴۶۷ ۱۳۸٬۹۱۳ ۷ ۱۳۲۵ ۱۳۸٬۹۱۳ ۱۲۸٬۴۶۷ +۸٫۱۳٪
۱۳۶ پیرانشهر آذربایجان غربی ۱۱۲٬۹۹۴ ۱۲۳٬۶۳۹ ۱۳۸٬۸۶۴ ۷ ۱۳۴۸ ۱۳۸٬۸۶۴ ۱۲۳٬۶۳۹ +۱۲٫۳۱٪
۱۳۷ شادگان خوزستان ۱۳۸٬۹۱۵ ۱۵۳٬۳۵۵ ۱۳۸٬۴۸۰ ۱۱ ۱۳۵۸ ۱۳۸٬۴۸۰ ۱۵۳٬۳۵۵ −۹٫۷۰٪
۱۳۸ زرند کرمان ۱۲۰٬۸۱۱ ۱۲۹٬۱۰۴ ۱۳۸٬۱۳۳ ۶ ۱۳۵۴ ۱۳۸٬۱۳۳ ۱۲۹٬۱۰۴ +۶٫۹۹٪
۱۳۹ الیگودرز لرستان ۱۳۷٬۸۰۸ ۱۴۰٬۲۷۵ ۱۳۷٬۵۳۴ ۶ ۱۳۳۶ ۱۳۷٬۵۳۴ ۱۴۰٬۲۷۵ −۱٫۹۵٪
۱۴۰ شبستر آذربایجان شرقی ۱۲۳٬۸۸۸ ۱۲۴٬۴۹۹ ۱۳۵٬۴۲۱ ۷ ۱۳۶۹ ۱۳۵٬۴۲۱ ۱۲۴٬۴۹۹ +۸٫۷۷٪
۱۴۱ بابلسر مازندران ۱۷۵٬۳۰۲ ۱۲۴٬۳۲۳ ۱۳۵٬۱۹۱ ۸ ۱۳۶۸ ۱۳۵٬۱۹۱ ۱۲۴٬۳۲۳ +۸٫۷۴٪
۱۴۲ بناب آذربایجان شرقی ۱۲۶٬۸۸۸ ۱۲۹٬۷۹۵ ۱۳۴٬۸۹۲ ۸ ۱۳۶۸ ۱۳۴٬۸۹۲ ۱۲۹٬۷۹۵ +۳٫۹۳٪
۱۴۳ آق‌قلا گلستان ۱۰۹٬۹۰۳ ۱۲۴٬۱۸۵ ۱۳۲٬۷۳۳ ۴ ۱۳۷۹ ۱۳۲٬۷۳۳ ۱۲۴٬۱۸۵ +۶٫۸۸٪
۱۴۴ کهگیلویه کهگیلویه و بویراحمد ۱۹۱٬۸۲۳ ۱۵۳٬۴۵۹ ۱۳۱٬۳۵۱ ۲ ۱۳۳۷ ۱۳۱٬۳۵۱ ۱۵۳٬۴۵۹ −۱۴٫۴۱٪
۱۴۵ نقده آذربایجان غربی ۱۱۸٬۵۱۶ ۱۲۱٬۶۰۲ ۱۲۷٬۶۷۱ ۸ ۱۳۳۷ ۱۲۷٬۶۷۱ ۱۲۱٬۶۰۲ +۴٫۹۹٪
۱۴۶ کبودرآهنگ همدان ۱۴۲٬۶۴۵ ۱۴۳٬۱۷۱ ۱۲۶٬۰۶۲ ۴ ۱۳۶۸ ۱۲۶٬۰۶۲ ۱۴۳٬۱۷۱ −۱۱٫۹۵٪
۱۴۷ دماوند تهران ۹۸٬۰۵۳ ۱۰۰٬۶۹۰ ۱۲۵٬۴۸۰ ۱۳ ۱۳۲۵ ۱۲۵٬۴۸۰ ۱۰۰٬۶۹۰ +۲۴٫۶۲٪
۱۴۸ سراب آذربایجان شرقی ۱۳۳٬۶۱۷ ۱۳۱٬۹۳۴ ۱۲۵٬۳۴۱ ۷ ۱۳۲۷ ۱۲۵٬۳۴۱ ۱۳۱٬۹۳۴ −۵٫۰۰٪
۱۴۹ صومعه‌سرا گیلان ۱۳۰٬۸۰۲ ۱۲۷٬۷۵۷ ۱۲۵٬۰۷۴ ۷ ۱۳۳۸ ۱۲۵٬۰۷۴ ۱۲۷٬۷۵۷ −۲٫۱۰٪
۱۵۰ رودان هرمزگان ۱۰۷٬۲۸۰ ۱۱۸٬۵۴۷ ۱۲۴٬۵۲۲ ۵ ۱۳۶۸ ۱۲۴٬۵۲۲ ۱۱۸٬۵۴۷ +۵٫۰۴٪
۱۵۱ گچساران کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۶٬۰۶۴ ۱۱۹٬۲۱۷ ۱۲۴٬۰۹۶ ۳ ۱۳۵۳ ۱۲۴٬۰۹۶ ۱۱۹٬۲۱۷ +۴٫۰۹٪
۱۵۲ بوئین‌زهرا قزوین ۱۵۵٬۸۸۹ ۱۶۴٬۷۲۳ ۱۲۲٬۹۹۴ ۴ ۱۳۷۵ ۱۲۲٬۹۹۴ ۱۶۴٬۷۲۳ −۲۵٫۳۳٪
۱۵۳ بروجن چهارمحال و بختیاری ۱۱۵٬۲۸۶ ۱۱۸٬۶۸۱ ۱۲۲٬۴۸۳ ۳ ۱۳۳۷ ۱۲۲٬۴۸۳ ۱۱۸٬۶۸۱ +۳٫۲۰٪
۱۵۴ برخوار اصفهان ۲۷۹٬۷۷۸[۵] ۱۰۸٬۹۳۳ ۱۲۲٬۴۱۹ ۱۰ ۱۳۸۶ ۱۲۲٬۴۱۹ ۱۰۸٬۹۳۳ +۱۲٫۳۸٪
۱۵۵ نور مازندران ۱۰۵٬۸۹۴ ۱۰۹٬۲۸۱ ۱۲۱٬۵۳۱ ۹ ۱۳۳۹ ۱۲۱٬۵۳۱ ۱۰۹٬۲۸۱ +۱۱٫۲۱٪
۱۵۶ فیروزآباد فارس ۱۱۶٬۶۲۲ ۱۱۹٬۷۲۱ ۱۲۱٬۴۱۷ ۸ ۱۳۲۲ ۱۲۱٬۴۱۷ ۱۱۹٬۷۲۱ +۱٫۴۲٪
۱۵۷ اسفراین خراسان شمالی ۱۲۳٬۱۴۴ ۱۲۷٬۰۱۲ ۱۲۰٬۵۱۳ ۳ ۱۳۳۹ ۱۲۰٬۵۱۳ ۱۲۷٬۰۱۲ −۵٫۱۲٪
۱۵۸ نکا مازندران ۱۰۵٬۶۵۲ ۱۱۱٬۹۴۴ ۱۱۹٬۵۱۱ ۱۰ ۱۳۷۴ ۱۱۹٬۵۱۱ ۱۱۱٬۹۴۴ +۶٫۷۶٪
۱۵۹ بهار همدان ۱۲۲٬۲۵۴ ۱۲۱٬۵۹۰ ۱۱۹٬۰۸۲ ۵ ۱۳۷۲
۱۶۰ سردشت آذربایجان غربی ۱۰۵٬۵۶۹ ۱۱۱٬۵۹۰ ۱۱۸٬۸۴۹ ۹ ۱۳۴۹
۱۶۱ شازند مرکزی ۱۲۰٬۱۰۲ ۱۱۷٬۷۴۶ ۱۱۷٬۵۷۱ ۳ ۱۳۵۹
۱۶۲ تایباد خراسان رضوی ۱۴۵٬۹۹۲ ۱۰۸٬۴۲۴ ۱۱۷٬۵۶۴ ۱۰ ۱۳۵۴
۱۶۳ ممسنی فارس ۱۶۶٬۳۰۸ ۱۱۶٬۳۸۶ ۱۱۷٬۵۲۷ ۹ ۱۳۴۰
۱۶۴ کلاله گلستان ۱۵۳٬۲۶۱ ۱۱۰٬۴۷۳ ۱۱۷٬۳۱۹ ۵ ۱۳۷۹ ۱۱۷٬۳۱۹ ۱۱۰٬۴۷۳ +۶٫۲۰٪
۱۶۵ چالوس مازندران ۱۲۲٬۵۶۳ ۱۲۲٬۷۳۶ ۱۱۶٬۵۴۲ ۱۱ ۱۳۷۵ ۱۱۶٬۵۴۲ ۱۲۲٬۷۳۶ −۵٫۰۵٪
۱۶۶ قائنات خراسان جنوبی ۱۴۳٬۵۱۶ ۱۵۲٬۴۰۱ ۱۱۶٬۱۸۱ ۲ ۱۳۵۸
۱۶۷ رامهرمز خوزستان ۱۲۳٬۹۳۰ ۱۰۵٬۴۱۸ ۱۱۳٬۷۷۶ ۱۲ ۱۳۳۷
۱۶۸ مسجدسلیمان خوزستان ۱۷۱٬۷۷۸ ۱۱۳٬۲۵۷ ۱۱۳٬۴۱۹ ۱۳ ۱۳۳۳
۱۶۹ نی ریز فارس ۱۰۷٬۴۰۶ ۱۱۳٬۷۵۰ ۱۱۳٬۲۹۱ ۱۰ ۱۳۳۷
۱۷۰ ملکان آذربایجان شرقی ۱۰۱٬۵۱۸ ۱۰۶٬۱۱۸ ۱۱۱٬۳۱۹ ۱۰ ۱۳۷۴
۱۷۱ آذرشهر آذربایجان شرقی ۱۰۱٬۴۷۹ ۱۰۷٬۵۷۹ ۱۱۰٬۳۱۱ ۱۱ ۱۳۷۶
۱۷۲ آستانه اشرفیه گیلان ۱۰۸٬۰۹۲ ۱۰۵٬۵۲۶ ۱۰۸٬۱۳۰ ۸ ۱۳۵۸
۱۷۳ دشت آزادگان خوزستان ۱۲۸٬۹۴۱ ۹۹٬۸۳۱ ۱۰۷٬۹۸۹ ۱۵ ۱۳۲۳ ۱۰۷٬۹۸۹ ۹۹٬۸۳۱ +۸٫۱۷٪
۱۷۴ کنگان بوشهر ۹۵٬۳۴۹ ۱۷۰٬۷۷۴[۶] ۱۰۷٬۸۰۱ ۳ ۱۳۵۸
۱۷۵ رزن همدان ۱۱۳٬۰۵۳ ۱۱۶٬۴۳۷ ۱۰۷٬۵۸۷ ۶ ۱۳۷۲
۱۷۶ رودبار جنوب کرمان ۸۷٬۵۹۴ ۱۰۴٬۴۲۱ ۱۰۵٬۹۹۲ ۷ ۱۳۸۴
۱۷۷ کارون خوزستان ۱۰۵٬۸۷۲ ۱۵ ۱۳۹۱
۱۷۸ باغ‌ملک خوزستان ۱۰۴٬۱۷۸ ۱۰۷٬۴۵۰ ۱۰۵٬۳۸۴ ۱۶ ۱۳۶۹
۱۷۹ خمین مرکزی ۱۱۰٬۱۹۵ ۱۰۷٬۳۶۸ ۱۰۵٬۰۱۷ ۴ ۱۳۳۷
۱۸۰ شهربابک کرمان ۱۰۲٬۵۳۷ ۹۰٬۴۹۵ ۱۰۳٬۹۷۵ ۸ ۱۳۵۴
۱۸۱ آران و بیدگل اصفهان ۹۰٬۹۴۲ ۹۷٬۴۰۹ ۱۰۳٬۵۱۷ ۱۱ ۱۳۷۵
۱۸۲ کامیاران کردستان ۱۰۵٬۸۹۵ ۱۰۵٬۹۹۵ ۱۰۲٬۸۵۶ ۶ ۱۳۷۳
۱۸۳ گناوه بوشهر ۸۳٬۴۱۸ ۹۰٬۴۹۳ ۱۰۲٬۴۸۴ ۴ ۱۳۵۸
۱۸۴ مانه و سملقان خراسان شمالی ۹۵٬۵۸۲ ۱۰۳٬۹۴۴ ۱۰۱٬۷۲۷ ۴ ۱۳۷۹
۱۸۵ تویسرکان همدان ۱۱۰٬۷۳۷ ۱۰۳٬۷۸۶ ۱۰۱٬۶۶۶ ۷ ۱۳۲۸
۱۸۶ اسدآباد همدان ۱۰۶٬۰۲۸ ۱۰۷٬۰۰۶ ۱۰۰٬۹۰۱ ۸ ۱۳۶۹
۱۸۷ آباده فارس ۹۲٬۹۵۹ ۹۸٬۱۸۸ ۱۰۰٬۸۳۱ ۱۱ ۱۳۱۶
۱۸۸ میبد یزد ۷۴٬۳۳۳ ۸۲٬۸۴۰ ۹۹٬۷۲۷ ۲ ۱۳۶۹
۱۸۹ فریمان خراسان رضوی ۸۷٬۲۶۶ ۹۳٬۹۳۰ ۹۹٬۰۰۱ ۱۱ ۱۳۷۲
۱۹۰ محمودآباد مازندران ۹۰٬۵۰۲ ۹۶٬۰۱۹ ۹۸٬۴۰۷ ۱۲ ۱۳۷۴ ۹۸٬۴۰۷ ۹۶٬۰۱۹ +۲٫۴۹٪
۱۹۱ کنارک سیستان و بلوچستان ۷۱٬۰۶۳ ۸۲٬۰۰۱ ۹۸٬۲۱۲ ۹ ۱۳۸۴
۱۹۲ اردکان یزد ۷۳٬۲۹۲ ۷۷٬۷۵۸ ۹۷٬۹۶۰ ۳ ۱۳۴۸
۱۹۳ سرخس خراسان رضوی ۸۷٬۴۴۲ ۸۹٬۹۵۶ ۹۷٬۵۱۹ ۱۲ ۱۳۶۸
۱۹۴ آزادشهر گلستان ۸۹٬۴۷۷ ۹۱٬۷۶۷ ۹۶٬۸۰۳ ۶ ۱۳۸۰ ۹۶٬۸۰۳ ۹۱٬۷۶۷ +۵٫۴۹٪
۱۹۵ باوی خوزستان ۸۹٬۱۶۰ ۹۶٬۴۸۴ ۱۷ ۱۳۸۹
۱۹۶ کهنوج کرمان ۱۰۵٬۲۰۷ ۸۶٬۲۹۰ ۹۵٬۸۴۸ ۹ ۱۳۵۹
۱۹۷ فارسان چهارمحال و بختیاری ۹۰٬۹۸۰ ۹۳٬۹۴۱ ۹۵٬۲۸۶ ۴ ۱۳۵۹
۱۹۸ بستان‌آباد آذربایجان شرقی ۹۷٬۲۳۹ ۹۴٬۹۸۵ ۹۴٬۷۶۹ ۱۲ ۱۳۶۹
۱۹۹ ماکو آذربایجان غربی ۱۷۶٬۴۱۱ ۸۸٬۸۶۳ ۹۴٬۷۵۱ ۱۰ ۱۳۲۰
۲۰۰ رودبار گیلان ۱۰۴٬۱۰۲ ۱۰۰٬۹۴۳ ۹۴٬۷۲۰ ۹ ۱۳۳۸
۲۰۱ آبیک قزوین ۹۱٬۴۲۱ ۹۳٬۸۴۴ ۹۴٬۵۳۶ ۵ ۱۳۸۰
۲۰۲ دامغان سمنان ۸۴٬۶۸۰ ۸۶٬۹۰۸ ۹۴٬۱۹۰ ۳ ۱۳۲۵ ۹۴٬۱۹۰ ۸۶٬۹۰۸ +۸٫۳۸٪
۲۰۳ اقلید فارس ۱۰۶٬۶۶۴ ۹۳٬۹۷۵ ۹۳٬۷۶۳ ۱۲ ۱۳۵۴ ۹۳٬۷۶۳ ۹۳٬۹۷۵ −۰٫۲۳٪
۲۰۴ شاهین‌دژ آذربایجان غربی ۹۰٬۱۸۲ ۹۱٬۱۱۳ ۹۲٬۴۵۶ ۱۰ ۱۳۶۹
۲۰۵ امیدیه خوزستان ۸۶٬۲۰۱ ۹۰٬۴۲۰ ۹۲٬۳۳۵ ۱۶ ۱۳۷۵
۲۰۶ فومن گیلان ۹۷٬۴۰۰ ۹۳٬۷۳۷ ۹۲٬۳۱۰ ۱۰ ۱۳۲۳ ۹۲٬۳۱۰ ۹۳٬۷۳۷ −۱٫۵۲٪
۲۰۷ لامرد فارس ۷۸٬۶۲۹ ۸۳٬۹۱۶ ۹۱٬۷۸۲ ۱۳ ۱۳۶۸
۲۰۸ آستارا گیلان ۷۹٬۸۷۴ ۸۶٬۷۵۷ ۹۱٬۲۵۷ ۱۱ ۱۳۳۷ ۹۱٬۲۵۷ ۸۶٬۷۵۷ +۵٫۱۹٪
۲۰۹ سپیدان فارس ۹۰٬۳۹۹ ۸۹٬۹۵۶ ۹۱٬۰۴۹ ۱۴ ۱۳۵۴
۲۱۰ گلپایگان اصفهان ۸۴٬۰۸۱ ۸۷٬۴۷۹ ۹۰٬۰۸۶ ۱۲ ۱۳۱۶
۲۱۱ بیجار کردستان ۹۷٬۹۱۳ ۹۳٬۷۱۴ ۸۹٬۱۶۲ ۷ ۱۳۱۶
۲۱۲ گناباد خراسان رضوی ۱۱۰٬۱۳۵ ۸۰٬۷۸۳ ۸۸٬۷۵۳ ۱۱ ۱۳۱۶
۲۱۳ ریگان کرمان - ۶۶٬۳۳۵ ۸۸٬۴۱۰ ۱۵ ۱۳۸۶
۲۱۴ خلخال اردبیل ۹۵٬۰۰۵ ۹۲٬۳۳۲ ۸۶٬۷۳۱ ۴ ۱۳۲۲
۲۱۵ پیشوا تهران - ۷۵٬۴۵۴ ۸۶٬۶۰۱ ۱۲ ۱۳۸۹ ۸۶٬۶۰۱ ۷۵٬۴۵۴ +۱۴٫۷۷٪
۲۱۶ دشتی بوشهر ۷۴٬۸۹۸ ۷۷٬۵۳۰ ۸۶٬۳۱۹ ۵ ۱۳۵۸
۲۱۷ رامیان گلستان ۸۲٬۳۵۲ ۸۵٬۳۲۴ ۸۶٬۲۱۰ ۷ ۱۳۸۰ ۸۶٬۲۱۰ ۸۵٬۳۲۴ +۱٫۰۴٪
۲۱۸ سرپل ذهاب کرمانشاه ۸۴٬۹۴۵ ۸۵٬۶۱۶ ۸۵٬۳۴۲ ۵ ۱۳۵۹
۲۱۹ سیب و سوران سیستان و بلوچستان - ۷۳٬۱۸۹ ۸۵٬۰۹۵ ۱۱ ۱۳۸۶
۲۲۰ بافت کرمان ۱۴۵٬۰۱۴ ۷۵٬۹۴۰ ۸۴٬۱۰۳ ۱۲ ۱۳۴۱
۲۲۱ کوار فارس - ۷۷٬۸۳۶ ۸۳٬۸۸۳ ۱۵ ۱۳۸۹
۲۲۲ عنبرآباد کرمان ۱۱۴٬۹۶۴ ۸۵٬۹۴۲ ۸۲٬۴۳۸ ۸ ۱۳۸۲
۲۲۳ بردسیر کرمان ۸۹٬۲۶۵ ۷۳٬۷۳۸ ۸۱٬۹۸۳ ۱۳ ۱۳۵۸
۲۲۴ سنقر کرمانشاه ۹۷٬۰۱۲ ۹۱٬۹۳۵ ۸۱٬۶۶۱ ۳ ۱۳۴۱
۲۲۵ تکاب آذربایجان غربی ۸۲٬۲۷۴ ۷۸٬۱۲۲ ۸۰٬۵۵۶ ۱۲ ۱۳۶۹
۲۲۶ بستک هرمزگان ۶۷٬۸۰۵ ۸۰٬۱۱۹ ۸۰٬۴۹۲ ۶ ۱۳۷۹
۲۲۷ دیواندره کردستان ۸۴٬۳۵۴ ۸۱٬۹۳۶ ۸۰٬۰۴۰ ۸ ۱۳۷۳
۲۲۸ ترکمن گلستان ۱۲۳٬۱۸۱ ۷۲٬۸۰۳ ۷۹٬۹۷۸ ۹ ۱۳۵۸ ۷۹٬۹۷۸ ۷۲٬۸۰۳ +۹٫۸۶٪
۲۲۹ هرسین کرمانشاه ۹۱٬۳۰۰ ۸۶٬۳۴۲ ۷۸٬۳۵۰ ۴ ۱۳۷۴
۲۳۰ جویبار مازندران ۷۰٬۴۱۹ ۷۳٬۵۵۴ ۷۷٬۵۷۶ ۱۳ ۱۳۷۶ ۷۷٬۵۷۶ ۷۳٬۵۵۴ +۵٫۴۷٪
۲۳۱ گرمسار سمنان ۷۸٬۶۱۹ ۸۱٬۳۲۴ ۷۷٬۴۲۱ ۴ ۱۳۳۷
۲۳۲ گرمی اردبیل ۹۱٬۲۷۰ ۸۴٬۲۶۷ ۷۶٬۹۰۱ ۵ ۱۳۵۵
۲۳۳ تنگستان بوشهر ۶۳٬۷۳۵ ۷۰٬۲۸۲ ۷۶٬۷۰۶ ۶ ۱۳۵۸
۲۳۴ قلعه گنج کرمان ۷۰٬۲۹۲ ۷۶٬۳۷۶ ۷۶٬۴۹۵ ۱۱ ۱۳۸۴
۲۳۵ کنگاور کرمانشاه ۸۰٬۶۰۸ ۸۱٬۰۵۱ ۷۶٬۲۱۶ ۶ ۱۳۵۹
۲۳۶ بردسکن خراسان رضوی ۶۹٬۵۵۱ ۷۲٬۶۲۶ ۷۵٬۶۳۱ ۱۵ ۱۳۷۴
۲۳۷ سلسله لرستان ۷۴٬۳۵۳ ۷۳٬۱۵۴ ۷۵٬۵۵۹ ۸ ۱۳۷۳
۲۳۸ مینودشت گلستان ۱۲۸٬۷۳۹ ۷۸٬۶۵۹ ۷۵٬۴۸۳ ۸ ۱۳۶۸ ۷۵٬۴۸۳ ۷۸٬۶۵۹ −۴٫۰۴٪
۲۳۹ جوانرود کرمانشاه ۶۲٬۷۹۷ ۷۱٬۲۳۵ ۷۵٬۱۶۹ ۸ ۱۳۶۸
۲۴۰ ازنا لرستان ۷۱٬۵۴۸ ۷۱٬۵۸۶ ۷۴٬۹۳۶ ۹ ۱۳۷۳
۲۴۱ زهک سیستان و بلوچستان ۷۱٬۴۶۲ ۷۵٬۴۱۹ ۷۴٬۸۹۶ ۱۰ ۱۳۸۴
۲۴۲ رامسر مازندران ۶۸٬۱۶۳ ۶۸٬۳۲۳ ۷۴٬۱۷۹ ۱۴ ۱۳۶۴ ۷۴٬۱۷۹ ۶۸٬۳۲۳ +۸٫۵۷٪
۲۴۳ سمیرم اصفهان ۷۳٬۰۴۵ ۶۵٬۰۴۷ ۷۴٬۱۰۹ ۱۵ ۱۳۴۲
۲۴۴ عسلویه بوشهر - ۵۴٬۳۲۰ ۷۳٬۹۵۸ ۷ ۱۳۹۱
۲۴۵ اشنویه آذربایجان غربی ۶۴٬۵۵۱ ۷۰٬۰۳۰ ۷۳٬۸۸۶ ۱۳ ۱۳۷۵
۲۴۶ پلدختر لرستان ۷۶٬۵۴۱ ۷۵٬۳۲۷ ۷۳٬۷۴۴ ۷ ۱۳۷۳
۲۴۷ زرین‌دشت فارس ۶۲٬۸۱۷ ۶۹٬۴۳۸ ۷۳٬۱۹۹ ۱۶ ۱۳۷۹
۲۴۸ طبس خراسان جنوبی ۶۶٬۴۳۲ ۶۹٬۶۵۸ ۷۲٬۶۱۷ ۳ ۱۳۳۹
۲۴۹ درگز خراسان رضوی ۷۵٬۹۲۵ ۷۴٬۳۲۶ ۷۲٬۳۵۵ ۱۴ ۱۳۲۷
۲۵۰ تیران و کرون اصفهان ۶۴٬۴۶۹ ۶۹٬۰۴۷ ۷۱٬۵۷۵ ۱۴ ۱۳۷۶
۲۵۱ کردکوی گلستان ۶۸٬۸۲۳ ۷۰٬۲۲۴ ۷۱٬۲۷۰ ۱۰ ۱۳۵۹ ۷۱٬۲۷۰ ۷۰٬۲۲۴ +۱٫۴۹٪
۲۵۲ قیر و کارزین فارس ۶۵٬۱۴۸ ۶۵٬۰۴۵ ۷۱٬۲۰۳ ۱۷ ۱۳۸۰
۲۵۳ عجب‌شیر آذربایجان شرقی ۸۵٬۰۳۱ ۶۶٬۷۴۶ ۷۰٬۸۵۲ ۱۴ ۱۳۸۰
۲۵۴ صحنه کرمانشاه ۷۶٬۴۱۴ ۷۶٬۶۷۸ ۷۰٬۷۵۷ ۷ ۱۳۷۲
۲۵۵ مهرستان سیستان و بلوچستان - ۶۲٬۷۶۵ ۷۰٬۵۷۹ ۱۴ ۱۳۸۶
۲۵۶ جم بوشهر ۳۸٬۵۷۸ ۵۱٬۴۴۶ ۷۰٬۰۵۱ ۸ ۱۳۸۲
۲۵۷ رضوانشهر گیلان ۶۴٬۵۷۴ ۶۶٬۹۰۹ ۶۹٬۸۶۵ ۱۲ ۱۳۷۶ ۶۹٬۸۶۵ ۶۶٬۹۰۹ +۴٫۴۲٪
۲۵۸ بینالود خراسان رضوی - ۵۸٬۴۸۳ ۶۹٬۶۴۰ ۱۸ ۱۳۸۶
۲۵۹ حاجی‌آباد هرمزگان ۶۴٬۸۹۷ ۶۵٬۸۸۹ ۶۹٬۶۲۵ ۷ ۱۳۷۲
۲۶۰ هریس آذربایجان شرقی ۶۸٬۳۰۰ ۶۷٬۸۲۰ ۶۹٬۰۹۳ ۱۳ ۱۳۶۸
۲۶۱ استهبان فارس ۶۷٬۸۷۶ ۶۶٬۱۷۲ ۶۸٬۸۵۰ ۱۸ ۱۳۳۷
۲۶۲ گمیشان گلستان - ۶۳٬۴۴۷ ۶۸٬۷۷۳ ۱۱ ۱۳۸۸ ۶۸٬۷۷۳ ۶۳٬۴۴۷ +۸٫۳۹٪
۲۶۳ خرمدره زنجان ۶۰٬۴۹۹ ۶۵٬۱۶۶ ۶۷٬۹۵۱ ۴ ۱۳۷۶ ۶۷٬۹۵۱ ۶۵٬۱۶۶ +۴٫۲۷٪
۲۶۴ دلگان سیستان و بلوچستان - ۶۲٬۸۱۳ ۶۷٬۸۵۷ ۱۳ ۱۳۸۶
۲۶۵ زاوه خراسان رضوی - ۷۱٬۴۷۷ ۶۷٬۶۹۵ ۱۶ ۱۳۸۷
۲۶۶ فهرج کرمان - ۶۸٬۰۳۸ ۶۷٬۰۹۶ ۱۴ ۱۳۸۸
۲۶۷ منوجان کرمان ۶۳٬۸۴۵ ۶۴٬۵۲۸ ۶۵٬۷۰۵ ۱۶ ۱۳۸۱
۲۶۸ دهلران ایلام ۶۲٬۲۵۶ ۶۶٬۳۹۹ ۶۵٬۶۳۰ ۳ ۱۳۴۳
۲۶۹ گتوند خوزستان ۵۹٬۲۶۱ ۶۴٬۹۵۱ ۶۵٬۴۶۸ ۱۸ ۱۳۸۴
۲۷۰ مهر فارس ۵۴٬۴۱۳ ۵۹٬۷۲۷ ۶۴٬۸۲۷ ۲۰ ۱۳۸۰
۲۷۱ دهگلان کردستان - ۶۲٬۸۴۴ ۶۴٬۰۱۵ ۹ ۱۳۸۶
۲۷۲ هیرمند سیستان و بلوچستان - ۶۵٬۱۶۶ ۶۳٬۹۷۹ ۱۲ ۱۳۸۶
۲۷۳ زرندیه مرکزی ۵۸٬۳۸۷ ۵۷٬۱۵۳ ۶۳٬۹۰۷ ۶ ۱۳۸۱
۲۷۴ گالیکش گلستان - ۵۹٬۹۷۵ ۶۳٬۱۷۳ ۱۲ ۱۳۸۹ ۶۳٬۱۷۳ ۵۹٬۹۷۵ +۵٫۳۳٪
۲۷۵ جلفا آذربایجان شرقی ۵۳٬۵۷۹ ۵۵٬۱۶۶ ۶۱٬۳۵۸ ۱۶ ۱۳۷۴
۲۷۶ قصرقند سیستان و بلوچستان - - ۶۱٬۰۷۶ ۱۳۹۱
۲۷۷ مراوه‌تپه گلستان - ۵۵٬۸۲۱ ۶۰٬۹۵۳ ۱۳ ۱۳۸۶ ۶۰٬۹۵۳ ۵۵٬۸۲۱ +۹٫۱۹٪
۲۷۸ رشتخوار خراسان رضوی ۵۷٬۹۹۴ ۶۰٬۶۳۲ ۶۰٬۶۸۹ ۱۷ ۱۳۸۱
۲۷۹ نمین اردبیل ۵۹٬۶۴۰ ۶۱٬۳۳۳ ۶۰٬۶۵۹ ۶ ۱۳۷۵
۲۸۰ دیر بوشهر ۴۸٬۶۳۶ ۵۲٬۵۲۳ ۶۰٬۶۱۲ ۹ ۱۳۵۹
۲۸۱ پاوه کرمانشاه ۵۲٬۷۸۳ ۵۶٬۸۳۷ ۶۰٬۴۳۱ ۱۰ ۱۳۳۷
۲۸۲ فاروج خراسان شمالی ۵۲٬۳۶۴ ۵۶٬۰۰۱ ۶۰٬۳۶۴ ۵ ۱۳۸۳
۲۸۳ فریدونکنار مازندران - ۵۷٬۹۸۰ ۶۰٬۰۳۱ ۱۵ ۱۳۸۶ ۶۰٬۰۳۱ ۵۷٬۹۸۰ +۳٫۵۴٪
۲۸۴ راز و جرگلان خراسان شمالی - - ۵۹٬۲۱۰ ۱۳۹۲
۲۸۵ جاسک هرمزگان ۷۸٬۶۹۳ ۵۲٬۸۸۲ ۵۸٬۸۸۴ ۹ ۱۳۶۶
۲۸۶ چرداول ایلام ۷۳٬۹۷۳ ۷۲٬۱۶۷ ۵۷٬۳۸۱ ۲ ۱۳۵۹
۲۸۷ هشترود آذربایجان شرقی ۶۶٬۰۴۲ ۶۰٬۸۲۲ ۵۷٬۱۹۹ ۱۵ ۱۳۳۷
۲۸۸ گیلانغرب کرمانشاه ۶۲٬۹۴۵ ۶۲٬۸۵۸ ۵۷٬۰۰۷ ۹ ۱۳۵۹
۲۸۹ خمیر هرمزگان ۴۸٬۲۴۱ ۵۲٬۹۶۸ ۵۶٬۱۴۸ ۸ ۱۳۸۳
۲۹۰ شوط آذربایجان غربی ۱۹۷۵۹ ۵۲٬۵۱۹ ۵۵٬۶۸۲ ۱۴ ۱۳۸۶
۲۹۱ محلات مرکزی ۴۹٬۲۴۶ ۵۳٬۳۸۱ ۵۵٬۳۴۲ ۷ ۱۳۲۵
۲۹۲ میاندرود مازندران - ۵۵٬۷۷۶ ۵۵٬۰۵۳ ۱۶ ۱۳۸۹ ۵۵٬۰۵۳ ۵۵٬۷۷۶ −۱٫۳۰٪
۲۹۳ خرامه فارس - ۶۱٬۵۸۰ ۵۴٬۸۶۴ ۱۹ ۱۳۸۹
۲۹۴ باخرز خراسان رضوی - ۵۳٬۵۸۲ ۵۴٬۶۱۵ ۲۰ ۱۳۸۹
۲۹۵ جوین خراسان رضوی - ۵۴٬۱۳۹ ۵۴٬۴۸۸ ۱۹ ۱۳۸۶
۲۹۶ نرماشیر کرمان - ۸۵٬۲۲۹ ۵۴٬۲۲۸ ۱۷ ۱۳۸۹
۲۹۷ شفت گیلان ۶۳٬۶۰۴ ۵۸٬۵۴۳ ۵۴٬۲۲۶ ۱۳ ۱۳۷۴ ۵۴٬۲۲۶ ۵۸٬۵۴۳ −۷٫۳۷٪
۲۹۸ خنداب مرکزی - ۵۸٬۲۶۲ ۵۴٬۰۱۸ ۵ ۱۳۸۶
۲۹۹ رامشیر خوزستان ۵۱٬۰۸۱ ۴۸٬۹۴۳ ۵۴٬۰۰۴ ۲۰ ۱۳۸۴
۳۰۰ گراش فارس - ۴۷٬۰۵۵ ۵۳٬۹۰۷ ۲۳ ۱۳۸۸
۳۰۱ حمیدیه خوزستان - - ۵۳٬۷۶۲ ۱۳۹۱
۳۰۲ درمیان خراسان جنوبی ۵۳٬۷۹۴ ۵۵٬۰۸۰ ۵۳٬۷۱۴ ۵ ۱۳۸۴
۳۰۳ عباس‌آباد مازندران - ۴۷٬۵۹۱ ۵۲٬۸۳۲ ۱۷ ۱۳۸۸ ۵۲٬۸۳۲ ۴۷٬۵۹۱ +۱۱٫۰۱٪
۳۰۴ ورزقان آذربایجان شرقی ۴۸٬۱۱۲ ۴۵٬۷۰۸ ۵۲٬۶۵۰ ۱۸ ۱۳۸۰
۳۰۵ ماسال گیلان ۴۸٬۰۹۱ ۵۲٬۴۹۶ ۵۲٬۶۴۹ ۱۴ ۱۳۷۶
۳۰۶ مهریز یزد ۴۴٬۳۹۱ ۴۴٬۱۲۶ ۵۱٬۷۳۳ ۶ ۱۳۵۸
۳۰۷ خلیل‌آباد خراسان رضوی ۴۵٬۰۰۸ ۴۹٬۱۱۱ ۵۱٬۷۰۱ ۲۱ ۱۳۸۲
۳۰۸ دلیجان مرکزی ۴۴٬۳۷۷ ۴۸٬۹۸۶ ۵۱٬۶۲۱ ۸ ۱۳۵۸
۳۰۹ ابرکوه یزد ۴۳٬۵۹۵ ۴۶٬۶۶۲ ۵۱٬۵۵۲ ۴ ۱۳۷۳
۳۱۰ نهبندان خراسان جنوبی ۵۷٬۷۹۹ ۵۷٬۲۵۸ ۵۱٬۴۴۹ ۴ ۱۳۶۸
۳۱۱ مه‌ولات خراسان رضوی ۴۷٬۶۶۳ ۴۸٬۹۰۰ ۵۱٬۴۰۹ ۲۲ ۱۳۸۴
۳۱۲ بیله‌سوار اردبیل ۵۵٬۰۲۶ ۵۳٬۷۶۸ ۵۱٬۴۰۴ ۷ ۱۳۷۰
۳۱۳ کیار چهارمحال و بختیاری - ۵۸٬۰۴۷ ۵۰٬۹۷۶ ۵ ۱۳۸۶
۳۱۴ بافق یزد ۵۲٬۸۸۸ ۴۱٬۷۸۶ ۵۰٬۸۴۵ ۷ ۱۳۴۸
۳۱۵ پارسیان هرمزگان ۳۸٬۰۹۶ ۴۲٬۸۴۳ ۵۰٬۵۹۶ ۱۱ ۱۳۸۳
۳۱۶ خرم‌بید فارس ۴۵٬۳۸۱ ۵۰۲۵۲ ۵۰٬۵۲۲ ۲۱ ۱۳۷۶
۳۱۷ بوانات فارس ۴۶٬۴۳۴ ۴۸٬۴۱۶ ۵۰٬۴۱۸ ۲۲ ۱۳۷۴
۳۱۸ فریدن اصفهان ۸۳٬۶۸۹ ۷۹٬۷۴۳ ۴۹٬۸۹۰ ۱۳ ۱۳۲۵
۳۱۹ ایوان ایلام ۴۷٬۹۵۸ ۴۸٬۸۳۳ ۴۹٬۴۹۱ ۵ ۱۳۷۴
۳۲۰ جغتای خراسان رضوی - ۴۷٬۹۲۰ ۴۹٬۱۷۵ ۲۳ ۱۳۸۶
۳۲۱ فنوج سیستان و بلوچستان - - ۴۹٬۱۶۱ ۱۳۹۲
۳۲۲ اردل چهارمحال و بختیاری ۷۰٬۳۸۱ ۵۳٬۵۱۴ ۴۸٬۸۸۰ ۵ ۱۳۶۹
۳۲۳ نیمروز سیستان و بلوچستان - - ۴۸٬۴۷۱ ۱۳۹۱
۳۲۴ آبدانان ایلام ۴۷٬۳۷۰ ۴۶٬۹۷۷ ۴۷٬۸۵۱ ۶ ۱۳۷۴
۳۲۵ روانسر کرمانشاه ۴۵٬۳۲۴ ۴۶٬۳۹۵ ۴۷٬۶۵۷ ۱۱ ۱۳۸۳
۳۲۶ اندیکا خوزستان - ۵۰٬۷۹۷ ۴۷٬۶۲۹ ۱۹ ۱۳۸۴
۳۲۷ مهدی‌شهر سمنان ۳۶٬۸۷۵ ۴۱٬۸۹۶ ۴۷٬۴۷۵ ۵ ۱۳۸۷
۳۲۸ چایپاره آذربایجان غربی - ۴۳٬۲۰۶ ۴۷٬۲۹۲ ۱۶ ۱۳۷۵
۳۲۹ شمیرانات تهران ۳۸٬۳۱۱ ۴۴٬۰۶۱ ۴۷٬۲۷۹ ۱۳ ۱۳۵۷
۳۳۰ سیاهکل گیلان ۴۷٬۷۸۸ ۴۷٬۰۹۶ ۴۶٬۹۷۵ ۱۵ ۱۳۷۶ ۴۶٬۹۷۵ ۴۷٬۰۹۶ −۰٫۲۶٪
۳۳۱ طارم زنجان ۴۳٬۹۶۴ ۴۶٬۶۱۶ ۴۶٬۶۴۱ ۵ ۱۳۷۶
۳۳۲ بندر گز گلستان ۴۶٬۲۲۶ ۴۶٬۳۱۵ ۴۶٬۱۳۰ ۱۴ ۱۳۷۶ ۴۶٬۱۳۰ ۴۶٬۳۱۵ −۰٫۴۰٪
۳۳۳ کلیبر آذربایجان شرقی ۸۹٬۶۹۸ ۴۸٬۸۳۷ ۴۶٬۱۲۵ ۱۷ ۱۳۶۸
۳۳۴ سیریک هرمزگان - ۴۳٬۱۸۵ ۴۵٬۷۲۳ ۱۰ ۱۳۸۶
۳۳۵ فردوس خراسان جنوبی ۶۳٬۴۹۷ ۴۱٬۶۲۶ ۴۵٬۵۲۳ ۶ ۱۳۲۳
۳۳۶ فراشبند فارس ۴۵٬۶۷۸ ۴۲٬۷۶۰ ۴۵٬۴۵۹ ۲۵ ۱۳۸۱
۳۳۷ میرجاوه سیستان و بلوچستان - - ۴۵٬۳۵۷ ۱۳۹۱
۳۳۸ چالدران آذربایجان غربی ۴۵٬۶۴۱ ۴۶٬۳۸۹ ۴۵٬۰۶۰ ۱۵ ۱۳۷۵
۳۳۹ سروآباد کردستان ۵۴٬۸۳۲ ۴۹٬۸۴۱ ۴۴٬۹۴۰ ۱۰ ۱۳۸۱
۳۴۰ رستم فارس - ۴۶٬۸۵۱ ۴۴٬۳۸۶ ۲۴ ۱۳۷۴
۳۴۱ نطنز اصفهان ۴۴٬۵۵۱ ۴۲٬۲۳۹ ۴۳٬۹۷۷ ۱۶ ۱۳۳۷
۳۴۲ سوادکوه مازندران ۶۷٬۹۲۰ ۶۴٬۳۷۸ ۴۳٬۹۱۳ ۱۸ ۱۳۵۹ ۴۳٬۹۱۳ ۶۴٬۳۷۸ −۳۱٫۷۹٪
۳۴۳ تفت یزد ۴۷٬۲۶۰ ۴۵٬۱۴۵ ۴۳٬۸۹۳ ۵ ۱۳۴۸
۳۴۴ آوج قزوین - - ۴۳٬۷۹۸ ۱۳۹۱
۳۴۵ دره‌شهر ایلام ۵۶٬۸۲۲ ۵۹٬۵۵۱ ۴۳٬۷۰۸ ۴ ۱۳۴۳
۳۴۶ صالح‌آباد خراسان رضوی - - ۴۳٬۴۲۶ ۱۳۹۷
۳۴۷ املش گیلان ۴۶٬۳۹۸ ۴۴٬۲۶۱ ۴۳٬۲۲۵ ۱۶ ۱۳۷۶
۳۴۸ راور کرمان ۳۹٬۴۶۲ ۴۰٬۲۹۵ ۴۳٬۱۹۸ ۱۹ ۱۳۷۵
۳۴۹ ارسنجان فارس ۴۱٬۴۸۸ ۴۱٬۴۷۶ ۴۲٬۷۲۵ ۲۶ ۱۳۷۶
۳۵۰ دنا کهگیلویه و بویراحمد ۵۳٬۰۳۴ ۵۲٬۰۴۰ ۴۲٬۵۳۹ ۴ ۱۳۷۹
۳۵۱ پلدشت آذربایجان غربی - ۴۲٬۰۷۱ ۴۲٬۱۷۰ ۱۷ ۱۳۷۵
۳۵۲ اردستان اصفهان ۴۴٬۷۰۹ ۴۱٬۴۰۵ ۴۲٬۱۰۵ ۱۷ ۱۳۲۷
۳۵۳ دوره لرستان - ۴۳٬۲۲۱ ۴۱٬۷۵۶ ۱۰ ۱۳۸۶
۳۵۴ کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ۳۵٬۵۲۰ ۳۵٬۹۱۵ ۴۱٬۵۳۵ ۷ ۱۳۸۰
۳۵۵ خنج فارس ۴۰٬۲۹۶ ۴۱٬۱۳۳ ۴۱٬۳۵۹ ۲۷ ۱۳۸۳
۳۵۶ هامون سیستان و بلوچستان - - ۴۱٬۰۱۷ ۱۳۹۱
۳۵۷ سربیشه خراسان جنوبی ۳۹٬۴۶۱ ۳۹٬۴۸۷ ۴۰٬۹۵۹ ۷ ۱۳۸۲
۳۵۸ زیرکوه خراسان جنوبی - - ۴۰٬۱۵۵ ۱۳۹۱
۳۵۹ گلوگاه مازندران ۳۹٬۴۶۱ ۳۸٬۸۴۷ ۴۰٬۰۷۸ ۱۹ ۱۳۸۴ ۴۰٬۰۷۸ ۳۸٬۸۴۷ +۳٫۱۷٪
۳۶۰ ماه‌نشان زنجان ۴۲٬۶۵۷ ۴۰٬۳۱۲ ۳۹٬۴۲۵ ۶ ۱۳۷۵
۳۶۱ فامنین همدان - ۴۲٬۴۸۵ ۳۹٬۳۵۹ ۹ ۱۳۸۸
۳۶۲ نائین اصفهان ۵۵٬۷۵۵ ۳۸٬۰۷۷ ۳۹٬۲۶۱ ۱۹ ۱۳۲۷
۳۶۳ رومشکان لرستان - - ۳۹٬۰۵۸ ۱۳۹۲
۳۶۴ هویزه خوزستان - ۳۴٬۳۱۲ ۳۸٬۸۸۶ ۲۳ ۱۳۸۶
۳۶۵ هندیجان خوزستان - ۳۷٬۴۴۰ ۳۸٬۷۶۲ ۲۱ ۱۳۸۲
۳۶۶ میامی سمنان - - ۳۸٬۷۱۸ ۱۳۹۰
۳۶۷ ارزوئیه کرمان - ۴۱٬۹۷۹ ۳۸٬۵۱۰ ۱۸ ۱۳۸۹
۳۶۸ بهمئی کهگیلویه و بویراحمد ۳۵٬۶۳۷ ۳۷٬۰۴۸ ۳۸٬۱۳۶ ۵ ۱۳۸۳
۳۶۹ سروستان فارس - ۴۰٬۵۳۱ ۳۸٬۱۱۴ ۲۸ ۱۳۸۳
۳۷۰ لالی خوزستان ۳۶٬۱۷۳ ۳۷٬۳۸۱ ۳۷٬۹۶۳ ۲۲ ۱۳۸۲
۳۷۱ اشتهارد البرز - - ۳۷٬۸۷۶ ۱۳۹۱
۳۷۲ فیروزه خراسان رضوی - ۴۲٬۷۳۹ ۳۷٬۵۳۹ ۲۴ ۱۳۸۶
۳۷۳ خوشاب خراسان رضوی - ۳۷٬۹۱۴ ۳۷٬۱۸۱ ۲۶ ۱۳۸۲
۳۷۴ انار کرمان ۳۱٬۵۵۴ ۳۵٬۲۹۵ ۳۶٬۸۹۷ ۲۰ ۱۳۸۸
۳۷۵ جاجرم خراسان شمالی ۵۸٬۴۸۳ ۳۶٬۸۹۸ ۳۶٬۶۷۳ ۶ ۱۳۷۶
۳۷۶ ایجرود زنجان ۳۶٬۷۴۴ ۳۸٬۴۱۶ ۳۶٬۶۴۱ ۷ ۱۳۷۶
۳۷۷ خاتم یزد ۳۲٬۳۳۰ ۳۵٬۱۵۸ ۳۶٬۵۶۲ ۸ ۱۳۷۸
۳۷۸ کمیجان مرکزی ۴۵٬۷۲۳ ۳۹٬۳۴۰ ۳۶٬۴۴۱ ۹ ۱۳۸۱
۳۷۹ کلات خراسان رضوی ۴۰٬۶۶۷ ۳۸٬۲۳۲ ۳۶٬۲۳۷ ۲۵ ۱۳۸۲
۳۸۰ دالاهو کرمانشاه ۴۲٬۵۹۸ ۳۹٬۸۳۷ ۳۵٬۹۸۷ ۱۲ ۱۳۸۴
۳۸۱ فریدون‌شهر اصفهان ۳۹٬۳۹۷ ۳۸٬۳۳۴ ۳۵٬۶۵۴ ۱۸ ۱۳۵۸
۳۸۲ رابر کرمان - ۳۴٬۳۹۲ ۳۵٬۳۶۲ ۲۲ ۱۳۸۸
۳۸۳ ثلاث باباجانی کرمانشاه ۳۸٬۵۸۰ ۳۸٬۴۷۵ ۳۵٬۲۱۹ ۱۳ ۱۳۸۱
۳۸۴ بشاگرد هرمزگان - ۴۰٬۰۰۷ ۳۵٬۰۸۵ ۱۲ ۱۳۸۳
۳۸۵ دیلم بوشهر ۲۹٬۴۵۱ ۳۱٬۵۷۰ ۳۴٬۸۲۸ ۱۰ ۱۳۷۴
۳۸۶ سامان چهارمحال و بختیاری - - ۳۴٬۶۱۶ ۱۳۹۱
۳۸۷ دهاقان اصفهان ۳۵٬۱۸۴ ۳۴٬۸۴۴ ۳۴٬۵۱۱ ۲۰ ۱۳۸۲
۳۸۸ فاریاب کرمان - ۳۴٬۴۱۷ ۳۴٬۰۰۰ ۲۱ ۱۳۸۹
۳۸۹ فیروزکوه تهران ۳۹٬۲۸۴ ۳۸٬۷۱۲ ۳۳٬۵۵۸ ۱۴ ۱۳۷۵
۳۹۰ چرام کهگیلویه و بویراحمد - ۳۲٬۱۵۹ ۳۳٬۵۴۳ ۶ ۱۳۸۹
۳۹۱ سرایان خراسان جنوبی ۳۵٬۴۵۹ ۳۲٬۴۹۳ ۳۳٬۳۱۲ ۸ ۱۳۸۴
۳۹۲ خوانسار اصفهان ۳۲٬۵۱۵ ۳۲٬۴۲۳ ۳۳٬۰۴۹ ۲۲ ۱۳۵۸
۳۹۳ خداآفرین آذربایجان شرقی - ۳۴٬۹۷۷ ۳۲٬۹۹۵ ۱۹ ۱۳۸۰
۳۹۴ اشکذر یزد ۳۰٬۰۲۱ ۳۲٬۱۹۲ ۳۲٬۵۶۶ ۹ ۱۳۷۶
۳۹۵ اصلاندوز اردبیل - - ۳۱٬۵۰۶ ۸ ۱۳۹۷
۳۹۶ چادگان اصفهان ۳۴٬۴۷۶ ۳۳٬۹۴۲ ۳۲٬۴۷۹ ۲۱ ۱۳۸۱
۳۹۷ بجستان خراسان رضوی - ۳۰٬۶۶۴ ۳۱٬۲۰۷ ۲۷ ۱۳۸۶
۳۹۸ چاراویماق آذربایجان شرقی ۳۴٬۶۶۵ ۳۲٬۷۴۵ ۳۱٬۰۷۱ ۲۰ ۱۳۷۹
۳۹۹ پاسارگاد فارس ۳۰٬۶۳۲ ۳۱٬۵۰۴ ۳۰٬۱۱۸ ۲۹ ۱۳۸۴
۴۰۰ مهران ایلام ۵۷٬۸۸۹ ۲۷٬۵۰۶ ۲۹٬۷۹۷ ۷ ۱۳۴۳
۴۰۱ سلطانیه زنجان - - ۲۹٬۴۸۰ ۱۳۹۲
۴۰۲ فراهان مرکزی - ۳۰٬۰۴۲ ۲۸٬۹۹۴ ۱۰ ۱۳۸۸
۴۰۳ بن چهارمحال و بختیاری - - ۲۸٬۳۲۶ ۱۰ ۱۳۹۱
۴۰۴ خوسف خراسان جنوبی - - ۲۷٬۶۰۰ ۱۰ ۱۳۹۱
۴۰۵ بشرویه خراسان جنوبی - ۲۴٬۶۸۳ ۲۶٬۰۶۴ ۹ ۱۳۸۷
۴۰۶ گرمه خراسان شمالی - ۲۴٬۵۹۹ ۲۵٬۴۷۵ ۷ ۱۳۸۷
۴۰۷ تفرش مرکزی ۴۸٬۵۹۱ ۲۵٬۹۱۲ ۲۴٬۹۱۳ ۱۱ ۱۳۳۶
۴۰۸ سوادکوه شمالی مازندران - - ۲۴٬۸۳۴ ۲۰ ۱۳۹۲
۴۰۹ بوئین و میاندشت اصفهان - - ۲۴٬۱۶۳ ۱۳۹۲
۴۱۰ قصرشیرین کرمانشاه ۲۴٬۳۸۳ ۱۹٬۸۲۱ ۲۳٬۹۲۹ ۱۴ ۱۳۲۴
۴۱۱ کلاردشت مازندران - - ۲۳٬۶۴۸ ۲۱ ۱۳۹۲
۴۱۲ کوثر اردبیل ۲۸٬۷۲۱ ۲۶٬۱۹۸ ۲۲٬۱۲۷ ۸ ۱۳۷۵ ۲۲٬۱۲۷ ۲۶٬۱۹۸ −۱۵٫۵۴٪
۴۱۳ هفتکل خوزستان - ۲۲٬۳۹۱ ۲۲٬۱۱۹ ۲۴ ۱۳۸۶
۴۱۴ داورزن خراسان رضوی - - ۲۱٬۹۱۱ ۱۳۹۱
۴۱۵ لنده کهگیلویه و بویراحمد - - ۲۱٬۸۱۲ ۱۳۹۱
۴۱۶ باشت کهگیلویه و بویراحمد - ۲۰٬۶۹۹ ۲۱٬۶۹۰ ۷ ۱۳۸۹ ۲۱٬۶۹۰ ۲۰٬۶۹۹ +۴٫۷۹٪
۴۱۷ کوهبنان کرمان ۲۴٬۸۷۹ ۲۱٬۷۲۱ ۲۱٬۲۰۵ ۲۳ ۱۳۸۳ ۲۱٬۲۰۵ ۲۱٬۷۲۱ −۲٫۳۸٪
۴۱۸ ملکشاهی ایلام - ۲۲٬۵۸۷ ۲۱٬۱۳۸ ۸ ۱۳۸۷ ۲۱٬۱۳۸ ۲۲٬۵۸۷ −۶٫۴۲٪
۴۱۹ نیر اردبیل ۲۴٬۲۸۸ ۲۳٬۶۵۶ ۲۰٬۸۶۴ ۹ ۱۳۷۶ ۲۰٬۸۶۴ ۲۳٬۶۵۶ −۱۱٫۸۰٪
۴۲۰ خور و بیابانک اصفهان - ۱۷٬۷۹۳ ۱۹٬۷۶۱ ۲۳ ۱۳۸۸ ۱۹٬۷۶۱ ۱۷٬۷۹۳ +۱۱٫۰۶٪
۴۲۱ سیمرغ مازندران - - ۱۹٬۳۷۶ ۲۲ ۱۳۹۱
۴۲۲ سرعین اردبیل - ۱۸٬۲۳۱ ۱۸٬۲۰۰ ۱۰ ۱۳۸۸ ۱۸٬۲۰۰ ۱۸٬۲۳۱ −۰٫۱۷٪
۴۲۴ آغاجاری خوزستان - - ۱۷٬۶۵۴ ۱۳۹۱
۴۲۴ بهاباد یزد - ۱۵٬۳۳۱ ۱۷٬۲۲۱ ۱۰ ۱۳۸۸ ۱۷٬۲۲۱ ۱۵٬۳۳۱ +۱۲٫۳۳٪
۴۲۵ طالقان البرز - ۲۶٬۹۷۶ ۱۶٬۸۱۵ ۵ ۱۳۸۹ ۱۶٬۸۱۵ ۲۶٬۹۷۶ −۳۷٫۶۷٪
۴۲۶ آشتیان مرکزی ۲۱٬۱۲۱ ۱۷٬۱۰۵ ۱۶٬۳۵۷ ۱۲ ۱۳۵۶ ۱۶٬۳۵۷ ۱۷٬۱۰۵ −۴٫۳۷٪
۴۲۷ بدره ایلام - - ۱۵٬۶۱۴ ۱۳۹۲
۴۲۸ سرخه سمنان - - ۱۵٬۵۲۳ ۱۳۹۱
۴۲۹ سیروان ایلام - - ۱۴٬۴۰۴ ۱۳۹۱
۴۳۰ آرادان سمنان - - ۱۳٬۸۸۴ ۱۳۹۰
۴۳۱ ابوموسی هرمزگان ۳٬۸۳۳ ۵٬۲۶۳ ۷٬۴۰۲ ۱۳ ۱۳۶۱ ۷٬۴۰۲ ۵٬۲۶۳ +۴۰٫۶۴٪

فهرست شهرستان‌های نوبنیاد ایران

شهرستان‌های نوبنیاد ایران که در سالهای ۱۳۹۸ به بعد تأسیس شده‌اند بر این پایه‌اند:

ترتیب نام شهرستان استان جمعیت رتبه در
استان
تاریخ تأسیس
شهرستان
۱ زرقان فارس ۵۶٬۱۰۴ ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۲ کوه‌چنار فارس ۵۴٬۸۷۶ ۲۰ مهر ۱۳۹۸
۳ خفر فارس ۴۲٬۲۶۳ ۲۸ مهر ۱۳۹۸
۴ اوز فارس ۴۰٬۷۳۱ ۳۰ مهر ۱۳۹۸
۵ بیضا فارس ۳۹٬۸۸۳ ۳۱ مهر ۱۳۹۸
۶ بختگان فارس ۳۲٬۲۲۴ ۳۳ مهر ۱۳۹۸
۷ سرچهان فارس ۲۳٬۱۲۹ ۳۶ مهر ۱۳۹۸
۸ سرباز سیستان و بلوچستان ۹۱٬۷۲۴ ۱۰ آذر ۱۳۹۸
۹ دشتیاری سیستان و بلوچستان ۷۹٬۹۱۱ ۱۲ آذر ۱۳۹۸
۱۰ تفتان سیستان و بلوچستان ۴۴٬۱۷۶ ۲۲ آذر ۱۳۹۸
۱۱ کوهسرخ خراسان رضوی ۲۵٬۰۱۴ ۳۱ آذر ۱۳۹۸
۱۲ هلیلان ایلام ۱۵٬۲۷۶ ۱۰ دی ۱۳۹۸
۱۳ مارگون کهگیلویه و بویراحمد ۱۹٬۸۷۶ ۹ دی ۱۳۹۸
۱۴ زبرخان خراسان رضوی ۵۶٬۶۳۵ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۵ ششتمد خراسان رضوی ۲۴٬۲۶۱ ۳۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۶ چوار ایلام ۱۰٬۵۵۴ ۱۲ آبان ۱۳۹۹
۱۷ گلبهار خراسان رضوی ۶۶٬۳۲۱ ۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۸ خمام گیلان ۵۴٬۸۶۰ ۱۳ آبان ۱۳۹۹
۱۹ انگوت اردبیل ۲۰٬۴۲۸ ۱۱ آذر ۱۳۹۹
۲۰ کرخه خوزستان ۶۹٬۳۳۱ آذر ۱۳۹۹
۲۱ چهارباغ البرز ۷۷٬۴۰۹ ۵ آذر ۱۳۹۹
۲۲ گلشن سیستان و بلوچستان ۲۹٬۶۲۶ ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۳ کهک قم ۲۰٬۵۸۸ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۴ جعفرآباد قم ۲۱٬۹۶۳ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۵ لاشار سیستان و بلوچستان ۳۵٬۱۲۹ ۲۴ تیر ۱۴۰۰
۲۶ زرآباد سیستان و بلوچستان ۲۰٬۰۰۰ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۷ چهاربرج آذربایجان غربی ۲۶٬۲۱۹ ۱۸ تیر ۱۴۰۰
۲۸ باروق آذربایجان غربی ۲۲٬۳۸۵ ۱۹ تیر ۱۴۰۰
۲۹ کوهپایه اصفهان ۲۳٬۶۷۶ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۳۰ جرقویه اصفهان ۳۷٬۶۰۷ ۱۹ تیر ۱۴۰۰
۳۱ ورزنه اصفهان ۲۷٬۱۰۲ ۲۴ تیر ۱۴۰۰
۳۲ هرند اصفهان ۲۳٬۸۷۳ ۲۷ تیر ۱۴۰۰
۳۳ دزپارت خوزستان ۱۹٬۳۲۱ ۲۹ تیر ۱۴۰۰
۳۴ مروست یزد ۱۵٬۱۵۰ ۱۱ تیر ۱۴۰۰
۳۵ جویم فارس ۲۵٬۰۸۱ اسفند ۱۴۰۰
۳۶ فلارد چهارمحال و بختیاری ۳۳٬۰۲۳ تیر ۱۴۰۱
۳۷ بام و صفی‌آباد خراسان شمالی ۱۶٬۸۸۷ بهمن ۱۴۰۱
۳۸ زارچ یزد ۲۰٬۷۸۶ بهمن ۱۴۰۱
۳۹ صیدون خوزستان ۲۲٬۲۴۶ بهمن ۱۴۰۱
۴۰ میان‌جلگه خراسان رضوی ۳۹٬۲۸۸ بهمن ۱۴۰۱
۴۱ معمولان لرستان ۲۱٬۳۷۲ بهمن ۱۴۰۱
۴۲ میرآباد آذربایجان غربی ۲۲٬۷۰۰ اسفند ۱۴۰۱
۴۳ جازموریان کرمان ۴۳٬۸۶۷ اسفند ۱۴۰۱
۴۴ لیلان آذربایجان شرقی ۲۵٬۳۸۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
۴۵ گنبکی کرمان ۲۵٬۹۷۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۴۶ مانه خراسان شمالی ۲۶٬۰۸۲ خرداد ۱۴۰۲
۴۷ فرخ‌شهر چهارمحال و بختیاری ۳۷٬۰۶۸ مرداد ۱۴۰۲

جستارهای وابسته

منابع

  1. درگاه ملی آمار (۲۰۲۳-۰۹-۱۹). «تقسیمات کشوری-مرکز آمار ایران». Qavanin.ir.
  2. «پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۳.
  3. «جمعیت و خانوار کشور به تفکیک استان، شهرستان». مرکز آمار ایران. دریافت‌شده در ۱۴ مارس ۲۰۱۷.
  4. «بانک اطلاعات تقسیمات کشوری». وبگاه رسمی وزارت کشور ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲۳ شهریور ۱۳۹۱.
  5. با عنوان و محدوده متفاوت
  6. در دیماه ۱۳۹۱ قسمتی از این جمعیت با عنوان شهرستان عسلویه (شهرستان جدید) از آن منتزع شد.

پیوند به بیرون