فهرست سدهای ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سد دز در شهرستان اندیمشک

احداث سد در ایران، از هزاران سال پیش آغاز شده‌است. در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌های طرف قرارداد ۲۰۰ شرکت پیمانکاری، ۷۰ شرکت مشاور کمتر از سه دهه تأسیس شد.

سدها در ایران علاوه بر ضرورت تولید برق، باید به‌طور مؤثر مدیریت و کنترل کمبود تقاضای آب، در سراسر ایران را جبران می‌کردند. ایران با احداث ۸۸ سد بزرگ و کوچک در سال ۲۰۰۷ به‌طور متوسط، نزدیک به دو میلیارد متر مکعب آب به منابع آب کشور در سال اضافه کرد. همان‌طور که در چشم‌انداز ایران احداث ۵۸۸ سد (بزرگ و کوچک)، برنامه‌ریزی شده بود. فهرست سدهای در حال بهره‌برداری و ساخت ایران به شرح زیر است.

ایران سومین کشور سدساز در دنیاست.[۱][۲][۳]

فهرست سدهای ایران[ویرایش]

نام استان(ها) ارتفاع (متر) نوع رودخانه سال ساخت منابع
سد امند آذربایجان شرقی ۲۴ خاکی غیر همگن
سینیخ چای (آجی چای)
۱۳۷۲ [۴]
سد ارس آذربایجان شرقی ۴۰ خاکی با هسته رسی ارس ۱۳۵۰
سد خداآفرین آذربایجان شرقی ۶۴ خاکی با هسته رسی ارس ۱۳۸۷
سد ستارخان اهر آذربایجان شرقی ۷۸ خاکی اهرچای
سد شهریار آذربایجان شرقی بتنی دو قوسی
سد شهید کاظمی بوکان آذربایجان غربی ۵۰ هسته رسی زرینه رود ۱۳۴۶ [۵]
سد علویان آذربایجان شرقی خاکی با هسته رسی صوفی چای ۱۳۷۴
سد قیز قلعه‌سی آذربایجان شرقی ۳۷ خاکی با هسته رسی ارس
سد مارازاد آذربایجان شرقی خاکی با هسته رسی ارس
سد مجارشین آذربایجان شرقی ۲۴ مخزنی آغ دره
سد آغ‌چای آذربایجان غربی مخزنی آغ چای ۱۳۹۰
سد اشنویه آذربایجان غربی خاکی چبر آباد ۱۳۹۹
سد سردشت آذربایجان غربی ۱۱۲ سنگریزه ای با هسته رسی زاب کوچک ۱۳۹۶
سد بارون آذربایجان غربی مخزنی زنگمار
سد دریک آذربایجان غربی ۳۷ خاکی باهسته رسی دریک چای ۱۳۸۹
سد شهر چای آذربایجان غربی ۸۴ خاکی - سنگریزه‌ای با هسته رسی شهر چای ۱۳۸۴
سد قرمیش بوکان آذربایجان غربی ۱۵
سد بناب جدید آذربایجان شرقی ۳۲
سد مهاباد آذربایجان غربی ۴۷٫۵ خاکی با هسته رسی مهاباد
سد نوروزلو آذربایجان غربی ۶ بتنی زرینه رود ۱۳۴۷
سد برزک اصفهان ۴۴ بتنی وزنی
برزک [۶]
سد زاینده‌رود اصفهان ۱۰۰ بتنی دوقوسی
زاینده رود
۱۳۴۹ [۷]
سد گلپایگان اصفهان ۵۶ خاکی سنگریزه‌ای گلپایگان (قمرود)
۱۳۳۶ [۸]
سدچشمه لنگان اصفهان ۲۳٫۵۰ بتنی وزنی
سیبک - سرداب (دز)
۱۳۸۴ [۹]
سد امیرکبیر البرز ۱۸۰ بتنی دوقوسی کرج ۱۳۴۲
سد طالقان البرز ۱۰۹ خاکی با هسته رسی شاهرود ۱۳۸۵

سد ایلام

ایلام ۶۰ چاویز-آفتاب
سد رئیس‌علی دلواری بوشهر ۱۱۵ بتنی دوقوسی
شاپور ۱۳۸۶ [۱۰]
سد زیارت تهران ۱۱ خاکی سنگریزه‌ای زیارت ۱۳۶۵ [۱۱]
سد لتیان تهران ۱۰۷ بتنی وزنی پایه‌دار جاجرود ۱۳۴۶ [۱۲]
سد ماملو تهران ۸۹ خاکی با هستهٔ رسی جاجرود ۱۳۸۹ [۱۳]
سد نمرود تهران ۸۳٫۵۰ خاکی با هستهٔ رسی نمرود (حبله رود)
[۱۴]
بند میزان خوزستان
سد تنظیمی خوزستان
سد تنظیمی کرخه خوزستان کرخه
سد دز خوزستان ۲۰۳ بتنی دوقوسی دز ۱۳۴۱
سد جره خوزستان جره
سد شهید عباسپور خوزستان ۲۰۰ بتنی دوقوسی کارون ۱۳۵۵
سد کارون ۳ چهارمحال و بختیاری|خوزستان ۲۰۵ بتنی دوقوسی کارون ۱۳۸۳
سد کارون ۴ چهارمحال و بختیاری ۲۳۰ بتنی دوقوسی کارون ۱۳۹۰
سد کرخه خوزستان ۱۲۷ خاکی با هسته رسی کرخه ۱۳۸۰
سد مارون خوزستان ۱۷۵ خاکی سنگریزه ای با هسته رسی مارون ۱۳۶۸
سد گتوند خوزستان ۱۸۲ سنگریزه ای با هسته رسی کارون ۱۳۹۰
سد سیمره ایلام ۱۸۰ بتنی دوقوسی
سیمره ۱۳۹۳ [۱۵]
سد مسجدسلیمان خوزستان ۱۷۷ سنگریزه ای با هسته رسی قائم کارون ۱۳۸۰
سد احمد کندی زنجان ۱۴ خاکی ۱۳۸۰
سد بزوشا زنجان ۱۸ خاکی با هسته رسی ۱۳۸۵
سد بلوک زنجان
۲۹ خاکی با هسته رسی بلوک ۱۳۹۴
سد بوئین زنجان ۲۰ خاکی بویین ۱۳۸۸
سد تلخاب زنجان ۲۰ خاکی غیر همگن تلخاب ۱۳۸۰
سد تنظیمی پاوه رود زنجان ۳۲ بتنی قزل اوزن ۱۳۹۷
سد تهم زنجان ۱۲۳ خاکی با هسته رسی تهم
سد جوره خان زنجان ۱۶ خاکی غیر همگن ارمغانخانه ۱۳۷۷
سد چتز زنجان ۱۶ خاکی همگن اوغلبیک ۱۳۷۴
سد چرگر زنجان ۳۳ خاکی غیر همگن قاشغلی چای ۱۳۷۵
سد چریان زنجان ۱۹ خاکی غیر همگن ارمغان خانه ۱۳۷۲
سد حسن ابدال زنجان ۴۰ خاکی همگن حسن ابدال ۱۳۸۲
سد خانقاه ایجرود زنجان ۱۸ خاکی غیر همگن ایجرود ۱۳۸۰
سد خلیفه‌لوی زنجان زنجان ۲۱ خاکی غیر همگن خلیفه لوی ۱۳۸۰
سد خندقلو زنجان ۲۵ خاکی پری چای ۱۳۶۷
سد خیرآباد سلطانیه زنجان ۶ خاکی بویین ۱۳۷۴
سد داش بلاغ زنجان ۲۰ خاکی زنجانرود ۱۳۸۰
سد ذاکر۱ زنجان ۲ خاکی ذاکر ۱۳۷۴
سد ذاکر۲ زنجان ۲ خاکی ذاکر ۱۳۷۵
سد زرنان زنجان ۸ خاکی زرنان ۱۳۷۳
سد سارمساقلو زنجان ۱۹ خاکی غیر همگن تهم چای ۱۳۶۷
سد سفید کمر ۲ زنجان ۳۰ خاکی با هسته رسی سفید کمر ۱۳۸۵
سد سفیدکمر زنجان ۲۷ خاکی غیر همگن سفید کمر ۱۳۷۸
سد سلمانلو زنجان ۲۳ خاکی با هسته رسی سلمانلو ۱۳۷۷
سد سهرین۱ زنجان ۱۹ خاکی غیر همگن سهرین ۱۳۷۲
سد سهرین۲ زنجان ۳ خاکی سهرین ۱۳۷۷
سد سیدلر زنجان ۱۶ خاکی غیر همگن ۱۳۷۱
سد عمیدآباد زنجان
سد فیله خاصه زنجان
سد قارختولو زنجان
سد قانلو زنجان
سد قاهران زنجان
سد قره تپه زنجان زنجان
سد قواق زنجان
سد کبود گنبد زنجان
سد کینه ورس زنجان
سد گاوازنگ زنجان
سد گل تپه زنجان زنجان
سد گلابر زنجان
سد محمودآباد زنجان
سد مراش زنجان
سد مشمپا زنجان
سد میانج زنجان
سد میرزاخانلو زنجان
سد میرزاخانلو ۲ زنجان
سد نوده بین زنجان
سد ینگجه زنجان زنجان
سد کریت خراسان جنوبی وزنی-قوسی
بند گلستان خراسان رضوی
سد پلبند خراسان رضوی ۳۲ خاکی غیر همگن با هسته رسی اشتیوان ۱۳۶۵
سد تبارک خراسان رضوی ۷۴ سنگریزه ای با هسته رسی تبارک ۱۳۸۳
سد دوستی خراسان رضوی ۷۸ خاکی با هسته رسی ۱۳۸۴
سد دهن‌قلعه خراسان رضوی ۲۵ خاکی همگن با هسته رسی دهن قلعه ۱۳۸۵
سد سنگرد سبزوار خراسان رضوی خاکی سنگریزه ای با هسته رسی سنگرد سبزوار
سد سید حسن مدرس خراسان رضوی خاکی شش طراز
سد شاهی خراسان رضوی
سد قدیمی طرق خراسان رضوی
سد چهچهه خراسان رضوی
سد طرق خراسان رضوی ۸۱ بتنی دو قوسی طرق ۱۳۶۷
سد فریمان خراسان رضوی ۳۵ پایه ای فریمان ۱۳۷۹
سد کارده خراسان رضوی ۶۷ بتنی دو قوسی کارده ۱۳۶۶
سد کمایستان سبزوار خراسان رضوی بتنی وزنی کمایستان سبزوار
سد نادری خراسان رضوی
سد یام سبزوار خراسان رضوی خاکی با هسته رسی یام سبزوار
سد بارزو خراسان شمالی ۸۳ بتنی دوقوسی قلجق (سرشاخه اترک) ۱۳۸۰ [۱۶]
سد بیدواز خراسان شمالی
سد گوهرکوه سیستان و بلوچستان
سد سلمان فارسی فارس 125 بتنی قوسی وزنی قیروکارزین 1374
بند امیر فارس
سد تنگ آب گراش فارس
سد تنگاب فارس ۵۵ سنگ ریزه ای خاکی با هسته رسی فیروز آباد
سد درودزن فارس ۵۸ خاکی با هسته رسی کر
سد سیوند فارس خاکی با هسته رسی سیوند
سد گمپو فارس
سد مخزنی رودبال فارس ۷۱ خاکی – سنگریزه‌ای با هسته رسی رودبال ۱۳۹۴
سد ملاصدرا فارس ۷۲ سنگریزه‌ای با هسته نفوذناپذیر کر ۱۳۸۶
سد نرگسی فارس ۸۰ خاکی با هسته رسی جره
سد کبار قم ۲۴ سنگی کبار [۱۷]
سد آزاد کردستان
سد تالوار کردستان
سد قشلاق کردستان
سد گاران کردستان
سد گاوشان کردستان
سد گل‌بلاغ کردستان
سد وحدت کردستان
سد سیاه‌زاغ کردستان
سد بافت کرمان ۶۵ سنگریزه‌ای با هستهٔ رسی بافت ۱۳۸۸ [۱۸]
سد جیرفت کرمان ۱۳۳ بتنی دوقوسی هلیل رود ۱۳۷۰ [۱۹]
سد نسا کرمان ۱۱۱ سنگریزه‌ای (CFRD) نساء ۱۳۸۹ [۲۰]
سد انحرافی الوند کرمانشاه
سد انحرافی روانسر کرمانشاه
سد جامیشان کرمانشاه ۵۸ سنگریزه‌ای با هسته رسی جامیشان (گاماسیاب) ۱۳۹۴ [۲۱]
نیروگاه پیران کرمانشاه
سد شاه قاسم کهگیلویه و بویراحمد ۴۷٫۲۰ خاکی پریکدون (بشار) ۱۳۷۵ [۲۲]
سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد،

هرمزگان

سد وشمگیر گلستان ۲۸ خاکی همگن گرگانرود ۱۳۴۹ [۲۳]
سد انحرافی تاریک گیلان دریچه ای با پایه‌های بتنی سفیدرود
سد سفیدرود گیلان ۴۱۲ بتنی وزنی پایه دار سفیدرود (محل تلاقی رودخانه‌های قزل اوزن و شاهرود) ۱۳۴۱
سد شهربیجار گیلان ۹۵ خاکی با رویه بتنی زیلکی [۲۴]
سد آبسرده لرستان
سد ایوشان لرستان
سد بختیاری لرستان
سد حوضیان لرستان
سد خاکی سرفراش لرستان
سد دره باغ لرستان
سد رودبار الیگودرز لرستان
سد گلرود لرستان
سد مروک لرستان
سد هاله لرستان
سد کلان لرستان، همدان
سد معشوره لرستان
سد زمزم مازندران
سد گلورد نکا مازندران ۱۱۳ سنگریزه با هسته رسی و رویه بتنی نکارود ۱۳۹۶
سد آویدر مازندران
سد الیمالات مازندران
سد عباس‌آباد بهشهر مازندران
سد فریم صحرا مازندران
سد لفور مازندران
سد میجران مازندران
سد سنبل‌رود مازندران
سد شهید رجایی مازندران
سد شیاده مازندران
سد لار مازندران
نیروگاه تلمبه‌ای ذخیره‌ای سیاه‌بیشه مازندران
سد الغدیر مرکزی ۱۲۸ بتنی دوقوسی قره‌چای ۱۳۷۲ [۲۵]
سد پانزده خرداد مرکزی ۹۶٫۸۰ خاکی با هستهٔ رسی قمرود ۱۳۷۳ [۲۶]
سد کمال‌صالح مرکزی
سد بز هرمزگان
سد بست گز هرمزگان
سد جابر هرمزگان
سد جاوید هرمزگان
سد شمو هرمزگان
سد میناب هرمزگان
سد کلان همدان
سد آبشینه همدان
سد اکباتان همدان
سد سرابی همدان
سد شنجور همدان
سد شیرین‌سو همدان
سد گرین همدان

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. "خبرگزاری فارس - ایران سومین کشور سدساز در کل دنیا است". خبرگزاری فارس. 9 April 2019. Retrieved 6 March 2020.
 2. «تاریخچه سد سازی در ایران/ایران سومین کشور سد ساز دنیا». تابناک.
 3. «سدهای ایرانی را بشناسید + رتبه آن‌ها در میان سایر کشورها». باشگاه خبرنگاران جوان.
 4. "سد آمند تبریز". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 6 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 5. «سد شهید کاظمی بوکان». ویکی‌پدیا. ۵ آذر ۱۳۹۰. دریافت‌شده در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱.
 6. "سد برزک کاشان". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 28 January 2021. Retrieved 6 March 2020.
 7. "سد زاینده رود". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 25 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 8. "سد گلپایگان". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 6 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 9. "سد انحرافی و تونل چشمه لنگان". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 20 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 10. "سد رئیس علی دلواری". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 14 September 2019. Retrieved 6 March 2020.
 11. "سد زیارت". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 14 July 2014. Retrieved 6 March 2020.
 12. "سد لتیان". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 27 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 13. "سد ماملو (دروازه)". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 7 March 2018. Retrieved 6 March 2020.
 14. "سد نمرود". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 4 September 2019. Retrieved 6 March 2020.
 15. "سد سیمره (هینی مینی)". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 25 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 16. "سد شیروان (بارزو)". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 18 January 2017. Retrieved 6 March 2020.
 17. "سد کبار". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 17 July 2014. Retrieved 6 March 2020.
 18. "سد بافت (آسیاب جفته)". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 28 January 2021. Retrieved 6 March 2020.
 19. "سد جیرفت". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 25 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 20. "سد نرماشیر (نساء)". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 21 March 2017. Retrieved 6 March 2020.
 21. شرکت مدیریت منابع آب ایران جامیشان http://daminfo.wrm.ir/fa/pageviewreport/854=سد جامیشان. Retrieved 15 March 2021. {{cite web}}: Check |url= value (help); Missing or empty |title= (help)
 22. "سد شاه قاسم". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 28 January 2021. Retrieved 6 March 2020.
 23. "سد وشمگیر (گرگان)". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 6 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 24. "سد سفیدرود". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 27 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 25. "سد ساوه (الغدیر)". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 25 August 2019. Retrieved 6 March 2020.
 26. "سد پانزده خرداد". شرکت مدیریت منابع آب ایران. Archived from the original on 27 August 2019. Retrieved 6 March 2020.