فهرست شهرستان‌های استان خراسان رضوی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهرستان‌های استان خراسان رضوی از سال ۱۴۰۱
تراکم جمعیت به تفکیک شهرستان

استان خراسان رضوی در حال حاضر ۳۴ شهرستان دارد و پس از استان فارس، دومین استان ایران از لحاظ تعدد شهرستان‌هاست.[۱] نام چهار شهرستان مشهد، قوچان، سبزوار و تربت حیدریه در دومین قانون تقسیمات کشوری ایران در آبان ۱۳۱۶ ذیل استان شمال شرق به میان آمد. دو ماه بعد که قانون اصلاح شد، همین چهار شهرستان به اضافهٔ گناباد، در کنار بجنورد و بیرجند (که این دو حالا خارج از استان قرار گرفته‌اند) هفت شهرستان استان نهم را تشکیل دادند. سایر شهرستان‌ها در طول زمان از همین شهرستان‌های «اولیه» منتزع شدند. شهرستان‌های نیشابور، کاشمر، و درگز به ترتیب در ۱۳۲۰ و ۱۳۲۲ و ۱۳۲۷ پدید آمدند. درگز در ۱۳۳۵ منحل و ضمیمهٔ قوچان شد، اما فقط چهار سال بعد دوباره تشکیل شد.[۲] شهرستان تربت جام در ۱۳۳۵ به وجود آمد و تایباد در ۱۳۵۴. سایر شهرستان‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ و بنا بر سومین قانون تقسیمات کشوری ایران (مصوب ۱۳۶۲) ایجاد شدند. هنگام تقسیم استان خراسان، ۱۹ شهرستان از ۲۷ شهرستان خراسان در خراسان رضوی قرار گرفتند،[۳] هرچند شهرستان‌های قائنات و فردوس به ترتیب در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ از خراسان رضوی جدا شدند و به خراسان جنوبی پیوستند.[۴][۵] شهرستان صالح‌آباد در سال ۱۳۹۷، شهرستان کوهسرخ در سال ۱۳۹۸، شهرستان‌های زبرخان، ششتمد و گلبهار در سال ۱۳۹۹ تأسیس شدند و جدیدترین شهرستان تشکیل‌شده، میان‌جلگه است که در سال ۱۴۰۱ تأسیس شد.

نام اکثر شهرستان‌ها از نام بزرگترین شهرشان اخذ شده‌است، هرچند استثناهایی میان شهرستان‌های نوبنیادتر مثل کوهسرخ یا میان‌جلگه دیده می‌شود که به نام عوارض جغرافیایی منطقه‌شان نامگذاری شده‌اند. برخی دیگر نظیر جوین یادآور نام تاریخی همان منطقه هستند. سه شهرستان پس از به وجود آمدن تغییر نام دادند: باخرز در ۱۳۵۹ به تایباد تغییر نام یافت[۶] (در سال ۱۳۸۹ دوباره شهرستان جدیدی به نام باخرز تشکیل شد که از تایباد منتزع شده بود). نام برداسکن در ۱۳۷۹ به بردسکن اصلاح شد[۷] و نام تخت‌جلگه در ۱۳۹۰ به فیروزه تغییر کرد.[۸] همچنین نام شهرستان بینالود (سابق) محل بحث بوده‌است و در سطح محل عموماً از عنوان طرقبه شاندیز برای اشاره به آن استفاده می‌شود و پیشنهادهایی برای تغییر نام آن نیز ارائه شد[۹][۱۰] که در سال ۱۴۰۱ با موفقیت به طرقبه شاندیز تفییر یافت.[۱۱]

هر شهرستان به ۲ تا ۴ بخش تقسیم شده‌است و هر بخش ۱ تا ۶ دهستان دارد. در مجموع استان خراسان رضوی ۸۱ بخش، ۱۷۷ دهستان، و ۸۶ شهر دارد.[۱۲] همهٔ شهرستان‌ها بخشی به نام مرکزی دارند که مرکز شهرستان در آن واقع است؛ جز شهرستان طرقبه شاندیز که بخش مرکزی ندارد و مشتمل بر دو بخش طرقبه و بخش شاندیز است. سه شهرستان تربت حیدریه، سبزوار، و نیشابور فرمانداری ویژه دارند و از اختیارات گسترده‌تری نسبت به سایر شهرستان‌ها برخوردارند.[۱۳][۱۴] شهرستان‌های خواف و تربت جام هر کدام با ۵ شهر، بیشترین نقاط شهری در استان را دارند. مشهد پرجمعیت‌ترین شهرستان استان است که به تنهایی بیش از نیمی (۵۲ درصد) از جمعیت استان را در خود جای داده‌است.[۱۵] کم‌جمعیت‌ترین شهرستان استان، داورزن است که فقط ۲۱٬۹۱۱ نفر جمعیت دارد. خواف با مساحت ۹٬۸۲۷ کیلومتر مربع پهناورترین شهرستان استان است و گلبهار با ۱٬۰۰۷ کیلومتر مربع کوچک‌ترین. میانگین مساحت شهرستان در این استان ۳٬۵۳۰ کیلومتر مربع است و میانگین جمعیت ۱۹۴٬۹۸۵ نفر.

شهرستان‌ها[ویرایش]

شهرستان بخش‌ها دهستان‌ها شهرها (مرکز) سال تأسیس منتزع از جمعیت
(۱۳۹۵)[۱۶]
مساحت
(km²)[۱۷]
تراکم جمعیت
(بر km²)
نقشه

باخرز
مرکزی مالین باخرز ۱۳۸۹[۱۸] شهرستان
تایباد
۵۴٬۶۱۵ ۱۸۸۹ ۲۹
دشت ارزنه
بالاولایت بالاولایت قلعه‌نو علیا
اشتین

بجستان
مرکزی بجستان بجستان ۱۳۸۶[۱۹] شهرستان
گناباد
۳۱٬۲۰۷ ۳۷۹۲ ۸
جزین
یونسی یونسی یونسی
سردق

بردسکن
مرکزی کنارشهر بردسکن ۱۳۷۴[۲۰] شهرستان
کاشمر
۷۵٬۶۳۱ ۷۱۲۶ ۱۱
کوهپایه
انابد درونه انابد
صحرا
شهرآباد شهرآباد شهرآباد
جلگه

تایباد
مرکزی کرات تایباد
کاریز
۱۳۵۴[۲۱] شهرستان
تربت جام
۱۱۷٬۵۶۴ ۲۹۲۹ ۴۰
پایین ولایت
میان‌ولایت دشت تایباد مشهد ریزه
کوهسنگی

تربت جام
مرکزی جامرود تربت جام ۱۳۳۵[۲] شهرستان
مشهد[۲۲]
۲۲۴٬۲۴۵[الف] ۴۹۶۷ ۴۵
جلگه موسی‌آباد
میان‌جام
بوژگان دشت جام احمدآباد صولت
نیل‌شهر
هریرود
پایین‌جام گل‌بانو سمیع‌آباد
زام
نصرآباد بالاجام نصرآباد
کاریزان

تربت حیدریه
مرکزی بالاولایت تربت حیدریه ۱۳۱۶[۲۳] ۲۲۴٬۶۲۶ ۳۶۸۱ ۶۱
پایین ولایت
بایگ بایگ بایگ
جلگه‌رخ بالارخ رباط سنگ

نسر

میان‌رخ
پایین‌رخ
کدکن کدکن کدکن
رقیچه

جغتای
مرکزی جغتای جغتای ۱۳۸۶[۲۴] شهرستان
سبزوار
۴۹٬۱۷۵ ۱۷۱۶ ۲۹
دستوران
هلالی میان‌جوین ریواده
پایین‌جوین

جوین
مرکزی بالاجوین نقاب ۱۳۸۶[۲۴] شهرستان
سبزوار
۵۴٬۴۸۸ ۱۶۵۳ ۳۳
پیراکوه
عطاملک حکم‌آباد حکم‌آباد
زرین

چناران
مرکزی چناران چناران ۱۳۶۸[۲۵] شهرستان
مشهد
۸۸٬۶۹۲[ب] ۲۰۷۳[۲۶] ۴۳
بقمچ
رادکان رادکان رادکان
غیاث‌آباد
سیدآباد سیدآباد سیدآباد
حکیم‌آباد

خلیل‌آباد
مرکزی حومه خلیل‌آباد ۱۳۸۲[۲۷] شهرستان
کاشمر
۵۱٬۷۰۱ ۱۱۲۱ ۴۶
رستاق
شش‌طراز شش‌طراز کندر
کویر

خواف
مرکزی میان‌خواف خواف
نشتیفان
۱۳۶۸[۲۸] شهرستان
تربت حیدریه
۱۳۸٬۹۷۲ ۹۸۲۷ ۱۴
نشتیفان
جلگه زوزن کیبر قاسم‌آباد
زوزن
سلامی سلامی سلامی
سده
بالاخواف
سنگان بستان سنگان
پایین‌خواف

خوشاب
مرکزی سلطان‌آباد سلطان‌آباد ۱۳۸۹[۲۹] شهرستان
سبزوار
۳۷٬۱۸۱ ۱۸۶۹ ۲۰
رباط‌جز
مشکان مشکان مشکان
یام
نوده انقلاب نوده انقلاب نوده انقلاب
طبس

داورزن
مرکزی مزینان داورزن ۱۳۹۱[۳۰] شهرستان
سبزوار
۲۱٬۹۱۱ ۲۴۲۰ ۹
کاه
باشتین باشتین ریوند
مهر

درگز
مرکزی تکاب درگز ۱۳۲۷[۳۱] شهرستان
قوچان[۳۲]
۷۲٬۳۵۵ ۳۷۷۷ ۱۹
چاپشلو قره‌باشلو چاپشلو
میانکوه
لطف‌آباد دیباج لطف‌آباد
زنگلانلو
نوخندان درونگر نوخندان
شهرستانه

رشتخوار
مرکزی رشتخوار رشتخوار ۱۳۸۱[۳۳] شهرستان
تربت حیدریه
۶۰٬۶۸۹ ۳۵۹۸ ۱۷
آستانه
جنگل جنگل جنگل
شعبه

زاوه
مرکزی زاوه دولت‌آباد ۱۳۸۷[۳۴] شهرستان
تربت حیدریه
۶۷٬۶۹۵ ۲۵۷۵ ۲۶
صفائیه
سلیمان سلیمان چخماق
ساق

زبرخان
مرکزی زبرخان قدمگاه
خرو
درود
۱۳۹۹[۳۵] شهرستان
نیشابور
۵۶٬۶۳۵[پ] ۱۱۰۲[۳۶] ۵۱
اردوغش
اسحاق‌آباد اسحق‌آباد اسحق‌آباد
حشمتیه

سبزوار
مرکزی رباط سبزوار ۱۳۱۶[۲۳] ۲۸۲٬۰۴۹[ت] ۷۲۱۷[ث] ۳۹
قصبه شرقی
قصبه غربی
کراب
روداب خواشد رودآب
فروغن
کوه همایی

سرخس
مرکزی سرخس سرخس ۱۳۶۸[۳۷] شهرستان
مشهد
۹۷٬۵۱۹ ۵۳۹۷ ۱۸
تجن
خانگیران
مرزداران مرزداران مزداوند
پل خاتون
گل‌بی‌بی

ششتمد
مرکزی بیهق ششتمد ۱۳۹۹[۳۸] شهرستان
سبزوار
۲۴٬۲۶۱[ج] ۲۹۳۷[۳۹] ۸
تکاب کوه‌میش
شامکان شامکان شامکان
ربع شامات

صالح‌آباد
مرکزی صالح‌آباد صالح‌آباد ۱۳۹۷[۴۰] شهرستان
تربت جام
۴۳٬۴۲۶[چ] ۳۱۸۳ ۱۴
باغ کشمیر
قلعه حمام
جنت‌آباد جنت‌آباد جنت‌آباد
استای
طرقبه شاندیز طرقبه طرقبه طرقبه ۱۳۸۶[۴۱] شهرستان
مشهد
۶۹٬۶۴۰ ۱۱۵۸ ۶۰
جاغرق
شاندیز شاندیز شاندیز
ابرده

فریمان
مرکزی فریمان فریمان
فرهادگرد
۱۳۷۲[۴۲] شهرستان
مشهد
۹۹٬۰۰۱ ۳۳۵۶ ۲۹
بالابند
سنگ بست
قلندرآباد قلندرآباد سفیدسنگ
قلندرآباد
سفیدسنگ

فیروزه
مرکزی فیروزه فیروزه ۱۳۸۶[۴۳] شهرستان
نیشابور
۳۷٬۵۳۹ ۱۴۹۰ ۲۵
تخت جلگه
طاغنکوه طاغنکوه شمالی همت‌آباد

گرماب

طاغنکوه جنوبی

قوچان
مرکزی سودلانه قوچانمزرج ۱۳۱۶[۲۳] ۱۷۴٬۴۹۵ ۳۸۴۸ ۴۵
شیرین‌دره
باجگیران دولت‌خانه باجگیران
آبکوه دوغائی آلماجق
بهار
قوچان عتیق قوچان عتیق شهرکهنه
یزدان

کاشمر
مرکزی بالا ولایت کاشمر ۱۳۲۲[۴۴] شهرستان تربت حیدریه ۱۴۳٬۶۵۰[ح] ۱۱۵۲[۴۵] ۱۲۵
پایین ولایت
فرح‌دشت رزق‌آباد فرگ قلعه
قلعه بالا

کلات
مرکزی کبودگنبد کلاتحسن‌آباد ۱۳۸۱[۴۶] شهرستان
مشهد
۳۶٬۲۳۷ ۳۵۰۳ ۱۰
هزارمسجد
زاوین زاوین شهرزو

چنار

پساکوه

کوهسرخ
مرکزی برکوه ریوش ۱۳۹۸[۴۷] شهرستان
کاشمر
۲۵٬۰۱۴[خ] ۲۱۹۸[۴۵] ۱۱
کوه سفید
بررود بررود
تکاب

گلبهار
مرکزی بیزکی گلبهار ۱۳۹۹[۴۸] شهرستان
چناران
۶۶٬۳۲۱[د] ۱۰۰۷[۲۶] ۶۶
نوبهار
گلمکان گلمکان گلمکان
چشمه‌سبز

گناباد
مرکزی حومه گناباد
بیدخت
روشناوند
۱۳۱۶[۴۹] ۸۸٬۷۵۳ ۵۷۸۹ ۱۵
پس‌کلوت
کاخک کاخک کاخک
زیبد

مشهد
مرکزی تبادکان مشهد ۱۳۱۶[۲۳] ۳٬۳۷۲٬۶۶۰ ۹۱۶۹ ۳۶۸
درزآب
طوس
کارده
کنویست
میان ولایت
احمدآباد پیوه ژن ملک‌آبادشهر جدید بینالود
سرجام
رضویه آبروان رضویه
پایین ولایت
میامی

مه‌ولات
مرکزی حومه فیض‌آباد ۱۳۸۴[۵۰] شهرستان
تربت حیدریه
۵۱٬۴۰۹ ۳۳۱۷ ۱۵
مه‌ولات جنوبی
شادمهر مه‌ولات شمالی شادمهر
ازغند
میان‌جلگه مرکزی عشق‌آباد عشق‌آباد ۱۴۰۱ شهرستان
نیشابور
۳۹٬۲۸۸ ۲۸۹۰ ۱۴
غزالی
بلهرات سالاری
بلهرات

نیشابور
مرکزی بینالود نیشابور
بار
۱۳۲۰ شهرستان مشهد ۳۵۵٬۸۵۷ ۲۷۶۳[ذ] ۱۲۹
درب قاضی
ریوند
فضل
مازول
سرولایت سرولایت چکنه
برزنون
استان
خراسان رضوی
۸۱ ۱۷۷ مشهد
و ۸۵ شهر دیگر
۱۳۸۳ استان خراسان ۶٬۴۳۴٬۵۰۱ ۱۱۶٬۴۸۷ ۵۵

نقشه‌ها[ویرایش]

شهرستان‌های خراسان در ۱۳۳۵
شهرستان‌های خراسان در ۱۳۴۵
شهرستان‌های خراسان در سال‌های ۱۳۳۵ (راست) و ۱۳۴۵ (چپ)
دهستان‌ها و بخش‌های خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹

جستارهای وابسته[ویرایش]

یادداشت[ویرایش]

 1. منهای جمعیت بخش صالح‌آباد در سرشماری ۱۳۹۵ که بعداً به شهرستان ارتقا یافت.
 2. منهای جمعیت بخش گلبهار در سرشماری ۱۳۹۵ که بعداً به شهرستان ارتقا یافت.
 3. جمعیت بخش زبرخان از شهرستان نیشابور در سرشماری ۱۳۹۵
 4. منهای جمعیت بخش ششتمد در سرشماری ۱۳۹۵ که بعداً به شهرستان ارتقا یافت.
 5. منهای مساحت بخش ششتمد در سالنامهٔ آماری ۱۳۸۷ شهرستان
 6. جمعیت بخش ششتمد در شهرستان سبزوار در سرشماری ۱۳۹۵
 7. جمعیت بخش صالح‌آباد از شهرستان تربت جام در سرشماری ۱۳۹۵
 8. منهای جمعیت بخش کوهسرخ در سرشماری ۱۳۹۵ که بعداً به شهرستان ارتقا یافت.
 9. جمعیت بخش کوهسرخ از شهرستان کاشمر در سرشماری ۱۳۹۵
 10. جمعیت بخش گلبهار از شهرستان چناران در سرشماری ۱۳۹۵
 11. منهای مساحت بخش‌های زبرخان و میان‌جلگه در زیرپرتال فرمانداری شهرستان

منابع[ویرایش]

 1. «گزارش آماری عناصر و واحدهای تقسیماتی جمهوری اسلامی ایران» (PDF). وزارت کشور. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱ نوامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ «تاریخچه تقسیمات کشوری». استانداری خراسان رضوی. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰.
 3. «قانون تقسیم استان خراسان به سه استان». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 4. «تصویب‌نامه راجع به تقسیمات کشوری در شهرستان قائنات». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 5. «انتزاع شهرستان فردوس از استان خراسان رضوی و الحاق آن به استان خراسان جنوبی». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 6. «تغییر نام شهرستان باخزر تابع استان خراسان به تایباد». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 7. «اصلاحیه تصویبنامه شماره ۴۴۸۹/ ت ۱۴۲۹۸ک مورخ ۷۴/۷/۱۴». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 8. «تغییر نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوی به فیروزه». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 9. محمدزاده (۲۱ شهریور ۱۳۹۴). «نام شناسنامه‌ای «طرقبه و شاندیز» بینالود است». قدس آنلاین.
 10. «تبدیل نام شهرستان بینالود به طرقبه شاندیز پیگیری می‌شود». خبرگزاری مهر. ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱.
 11. «شهرستان بینالود به اسم سابق خود طرقبه - شاندیز تغییر نام داد». ایرنا. دریافت‌شده در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳.
 12. «خلاصه گزارش فایل جغرافیایی سال ۱۳۹۹» (PDF). مرکز آمار ایران. دریافت‌شده در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰.
 13. «دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستانها». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۹ آبان ۱۳۹۹.
 14. «تکلیف وزارت کشور نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در برخی شهرستانها». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۹ آبان ۱۳۹۹.
 15. سالنامهٔ آماری استان خراسان رضوی – ۱۳۹۷، ص ۱۶۶
 16. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از اصلی (اکسل) در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲.
 17. سالنامهٔ آماری استان خراسان رضوی – ۱۳۹۷، ص ۳۳[پیوند مرده]
 18. «تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 19. «تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان گناباد». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 20. «ایجاد و تأسیس تقسیماتی در استان خراسان». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 21. «تبدیل بخش باخزر با محدوده فعلی و بمرکزیت تایباد، بشهرستان». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 22. رزم‌آرا، حسینعلی (۱۳۲۹). فرهنگ جغرافیایی ایران. تهران: دایره جغرافیایی ستاد ارتش. ص. ۸۴.
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ ۲۳٫۲ ۲۳٫۳ «قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ «تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 25. «ایجاد و تأسیس بخش گلبهار به مرکزیت روستای محسن‌آباد و شهرستان چناران به مرکزیت شهر چناران در تابعیت استان خراسان». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ «سالنامهٔ آماری شهرستان چناران – ۱۳۸۶، ص ۲۴» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۸ نوامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۸ نوامبر ۲۰۲۰.
 27. «اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 28. «ایجاد و تأسیس بخش سنگان و شهرستان خواف در استان خراسان». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 29. «تصویب‌نامه در خصوص تعاریف و تقسیمات کشوری در شهرستان سبزوار». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 30. «تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 31. «تصویبنامه هیئت وزیران راجع به تبدیل بخش درجز (درگز) به شهرستان». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 32. رزم‌آرا، حسینعلی (۱۳۲۹). فرهنگ جغرافیایی ایران. تهران: دایره جغرافیایی ستاد ارتش. ص. ۱۶۶.
 33. «اصلاحات و تتغییرات تقسیماتی زیر را در استان خراسان». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 34. «تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان زاوه به مرکزیت شهر دولت‌آباد در تابعیت استان خراسان رضوی». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 35. «تصویبنامه در خصوص ایجاد دهستان حشمتیه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 36. «معرفی بخش زبرخان». زیرپرتال فرمانداری نیشابور. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ اوت ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۱۱ آبان ۱۳۹۹.
 37. «ایجاد و تأسیس شهرستان سرخس به مرکزیت شهر سرخس در تابعیت استان خراسان از ترکیب دو بخش مرکزی و مرزداران». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 38. «تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 39. «سالنامهٔ آماری شهرستان سبزوار – ۱۳۸۷، ص ۴» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰.
 40. «تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان خراسان رضوی». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 41. «تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 42. «ایجاد و تأسیس شهرستان فریمان به مرکزیت شهر فریمان در تابعیت استان خراسان». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 43. «تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 44. «بخشنامه وزیر دادگستری راجع به شهرستان جدید کاشمر». سامانه ملی قوانین و مقررات. دریافت‌شده در ۵ آبان ۱۳۹۹.
 45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ «سالنامهٔ آماری شهرستان کاشمر – ۱۳۸۷، ص ۱۷» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰.
 46. «شماره : .۶۵۷۷۷ت۲۳۴۱۰ ه». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 47. «تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 48. «تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی». پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور. ۱۷ آبان ۱۳۹۹.
 49. «قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ نوامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.
 50. «اصلاحات و تغییرات و تقسیماتی در استان خراسان رضوی». مرکز پژوهشها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹.