فهرست کاروانسراهای ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرستی از کاروانسراها در ایران

شماره ثبتی تصویر نام قدمت استان
۱۳۶۸ Caravansaray Shah-Abbasi Karaj Panorama.jpg کاروانسرای شاه‌عباسی (کرج) دوره صفوی البرز
۲۱۷۵ کاروانسرای ینگه امام دوره صفوی البرز
۲۹۲۰ کاروانسرای گویچه‌بیل دوره صفوی آذربایجان شرقی
۱۱۲۶۲ کاروانسرای تیکمه داش دوره صفوی آذربایجان شرقی
۱۴۹۴۶ کاروانسرای داش آتان دوره قاجار آذربایجان شرقی
۷۷۴۴ Khaje Nazar Caravanserai5.jpg کاروانسرای خواجه نظر دوره صفوی آذربایجان شرقی
۱۲۴۴۵ کاروانسرای آیراندیبی دوره صفوی آذربایجان شرقی
۲۵۱۸۷ کاروانسرای کمانج علیا دوره صفوی آذربایجان شرقی
۲۳۷۱ کاروانسرای شاه عباسی ابوزیدآباد دوره صفوی اصفهان
۹۰۴۷ کاروانسرای جلوگیر دوره صفوی اصفهان
نامشخص کاروانسرای شاه عباسی دُر دوره صفوی اصفهان
۲۷۰۰

کاروانسرای صفوی سجزی

دوره صفوی اصفهان
۱۱۴۵۵

کاروانسرای حاج حیدر جانی

دوره قاجار اصفهان
۱۹۸۶۳

کاروانسرای بازار

دوره قاجار اصفهان
۱۴۸۹

کاروانسرای نطنز

دوره صفوی اصفهان
۱۰۴۱۸ Khanat1.jpg

کاروانسرای خانات

دوره قاجار تهران

کاروانسرای دوقلو

دوره صفوی تهران
۱۵۵۸

کاروانسرای فتحعلیشاهی

دوره قاجار تهران
۹۴۹۳

کاروانسرای قاجاری

دوره قاجار تهران
۱۳۴۲

کاروانسرای کنارگرد

دوره صفوی تهران

کاروانسرای چارگنبد

دوره قاجار خراسان رضوی

کاروانسرای نیگنان

دوره قاجار خراسان رضوی

رباط شرف

دوره سلجوقی خراسان رضوی

کاروانسرای باباقدرت

دوره قاجار خراسان رضوی

کاروانسرای سرایان

دوره صفوی خراسان رضوی

کاروانسرای ریوند

دوره صفوی خراسان رضوی

کاروانسرای زعفرانیه

دوره صفوی خراسان رضوی

کاروانسرای سرپوش

دوره قاجار خراسان رضوی

کاروانسرای صالح‌آباد

دوره قاجار خراسان رضوی

کاروانسرای مزینان

دوره صفوی خراسان رضوی
کاروانسرای شاه عباسی نیشابور دوره صفوی خراسان رضوی
کاروانسرای شوریاب دوره صفوی خراسان

رضوی

کاروانسرای قدمگاه دوره صفوی خراسان رضوی

کاروانسرای قندی

دوره قاجار خوزستان

کاروانسرای افضل

دوره قاجار خوزستان

کاروانسرای امین‌زاده

دوره قاجار خوزستان
۶۱۶۹

کاروانسرای دخان

دوره قاجار زنجان

کاروانسرای بشیم ین

دوره صفوی سمنان

کاروانسرای شاه‌عباسی (دهنمک)

دوره صفوی سمنان

کاروانسرای شاه‌عباسی (ایوانکی)

دوره صفوی سمنان

کاروانسرای دامغان

دوره صفوی سمنان

کاروانسرای سپهسالار امیرآباد

دوره قاجار سمنان

کاروانسرای ابریشم گران

دوره زند سمنان

کاروانسرای جهانبانی

دوره قاجار سمنان

کاروانسرای شاه‌عباسی (آهوان)

دوره صفوی سمنان

کاروانسرای لاسجرد

دوره صفوی سمنان

کاروانسرای ده بید

دوره قاجار فارس

کاروانسرای میان جنگل

دوره قاجار فارس

تل کاروانسرای باجگاه

فارس

تل کاروانسرای ده شیخ

فارس

کاروانسرای آبگرم کوار

فارس

کاروانسرای باجگاه

دوره قاجار فارس

کاروانسرای بید زرد

دوره قاجار فارس

کاروانسرای خانه زینان

دوره قاجار فارس

کاروانسرای دیو دان

فارس

کاروانسرای شاه‌عباسی (مهارلو)

دوره صفوی فارس

کاروانسرای محمدآباد (قزوین)

دوره صفوی قزوین

کاروانسرای پیچه بن

دوره قاجار قزوین
۱۰۴۰۸ کاروانسرای دیر گچین استان قم - ویکی دوستدار یادمان 2018 21.jpg کاروانسرای دیر گچین دوره ساسانی قم

کاروانسرای خرزان

دوره قاجار قزوین

کاروانسرای آب بید

کرمان

کاروانسرای دربند

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای (بازار) گلشن

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای الله‌وردی‌خان

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای جر

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای چهار سوق

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای حاج آقا علی

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای حاج مهدی

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای خرگور

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای کوزه گران

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای میرزا حسین خان

دوره قاجار کرمان

کاروانسرای هندوها

دوره قاجار کرمان

مدرسه و کاروانسرای گنجعلیخان

دوره صفوی کرمان
۹۷۴ Abbasid Caravanserai, Behistun.jpg

کاروانسرای شاه‌عباسی (بیستون)

دوره صفوی کرمانشاه
۳۵۵۱

کاروانسرای دهدشت

دوره صفوی کهگیلویه و بویراحمد
۱۹۲۳

کاروانسرای صید رضا

دوره صفوی لرستان
۱۲۵۴۸

کاروانسرای حضرت

دوره قاجار مازندران
۲۷۹۵ کاروانسرای گدوک دوره صفوی مازندران
۱۱۳۱۴ کاروانسرای کمبوج (گامبوش) دوره قاجار مازندران

کاروانسرای او شیرینو

هرمزگان

کاروانسرای بون کوه

دوره زند هرمزگان

کاروانسرای بستک

دوره قاجار هرمزگان

کاروانسرای بلدنگ

دوره زند هرمزگان

کاروانسرای بهر ترک

دوره قاجار هرمزگان

کاروانسرای حیدرآبادی

هرمزگان

کاروانسرای سه‌نخود

دوره صفوی هرمزگان

کاروانسرای کوردان

هرمزگان

کاروانسرای کمبرده

دوره زند هرمزگان

کاروانسرای گاگلکی

دوره صفوی هرمزگان

کاروانسرای لرد محیا

هرمزگان

کاروانسرای مهران

دوره زند هرمزگان

کاروانسرای نیمه

هرمزگان

کاروانسرای بانک

دوره قاجار همدان

کاروانسرای حسینخانی

دوره قاجار همدان

کاروانسرای روحیه

دوره قاجار همدان

کاروانسرای زغالی‌ها

دوره قاجار همدان

کاروانسرای شریفیه

دوره قاجار همدان

کاروانسرای قبله

دوره قاجار همدان

کاروانسرای میرزا کاظم

دوره قاجار همدان

کاروانسرای نو

همدان

کاروانسرای یعقوب یاری

دوره قاجار همدان

کاروانسرای جنب میدان خان

دوره قاجار یزد

کاروانسرای اعلایی

دوره قاجار یزد

کاروانسرای طرازآباد

دوره قاجار یزد

کاروانسرای میبد

دوره صفوی یزد

کاروانسرای ابوالقاسم

دوره قاجار یزد

کاروانسرای خان پنج

دوره قاجار یزد

کاروانسرای خراسانی

دوره قاجار یزد

کاروانسرای علی‌آباد

دوره قاجار یزد

کاروانسرای کرمانشاهان

دوره صفوی یزد

کاروانسرای کرمانی

دوره قاجار یزد

کاروانسرای لب خندق

دوره قاجار یزد

کاروانسرای لرد باجوردی

دوره قاجار یزد

کاروانسرای مشیر

دوره قاجار یزد