جزء

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از جزء قرآن)

مسلمانان قرآن را به ۳۰ بخش تقریباً مساوی به نام جزء به معنی قسمت تقسیم می‌کنند.

هر جزء به چهار حزب و هر حزب نیز به نوبه خود به ۴ ربع حزب تقسیم می‌شود. متداول‌ترین جزء مورد استفاده و حفظ شده، جزء ۳۰ است که از سوره ۷۸ تا ۱۱۴ است و شامل سوره‌هایی است که در نمازهای روزانه خوانده می‌شود.

به جزء سی‌ام قرآن عم جزء گفته می‌شود.

جزء از سوره تا سوره
۱ ۱ آیه ۱ آیه ۱۴۱ سوره ۲
۲ آیه ۱۴۲ از سوره ۲ آیه ۲۵۲ از سوره ۲
۳ آیه ۲۵۳ از سوره ۲ آیه ۹۲ از از سوره ۳
۴ آیه ۹۳ از سوره ۳ آیه ۲۳ از سوره ۴
۵ آیه ۲۴ از سوره ۴ آیه ۱۴۷ از سوره ۴
۶ آیه ۱۴۸ از سوره ۴ آیه ۸۱ از سوره ۵
۷ آیه ۸۲ از سوره ۵ آیه ۱۱۱ از سوره ۶
۸ آیه ۱۱۲ از سوره ۶ آیه ۸۸ از سوره ۷
۹ آیه ۸۹ از سوره ۷ آیه ۴۰ از سوره ۸
۱۰ آیه ۴۱ از سوره ۸ آیه ۹۲ از سوره ۹
۱۱ آیه ۹۳ از سوره ۹ آیه ۵ از سوره ۱۱
۱۲ آیه ۶ از سوره ۱۱ آیه ۵۳ از سوره ۱۲
۱۳ آیه ۵۴ از سوره ۱۲ آیه آخر از سوره ۱۴
۱۴ آیه ۱ از سوره ۱۵ آیه آخر از سوره ۱۶
۱۵ آیه ۱ از سوره ۱۷ آیه ۷۴ از سوره ۱۸
۱۶ آیه ۷۵ از سوره ۱۸ آیه آخر از سوره ۲۰
۱۷ آیه ۱ از سوره ۲۱ آیه آخر از سوره ۲۲
۱۸ آیه ۱ از سوره ۲۳ آیه ۲۰ از سوره ۲۵
۱۹ آیه ۲۱ از سوره ۲۵ آیه ۵۵ از سوره ۲۷
۲۰ آیه ۵۶ از سوره ۲۷ آیه ۴۵ از سوره ۲۹
۲۱ آیه ۴۶ از سوره ۲۹ آیه ۳۰ از سوره ۳۳
۲۲ آیه ۳۱ از سوره ۳۳ آیه ۲۷ از سوره ۳۶
۲۳ آیه ۲۸ از سوره ۳۶ آیه ۳۱ از سوره ۳۹
۲۴ آیه ۳۲ از سوره ۳۹ آیه ۴۶ از سوره ۴۱
۲۵ آیه ۴۷ از سوره ۴۱ آیه آخر از سوره ۴۵
۲۶ آیه ۱ از سوره ۴۶ آیه ۳۰ از سوره ۵۱
۲۷ آیه ۳۱ از سوره ۵۱ آیه آخر از سوره ۵۷
۲۸ آیه ۱ از سوره ۵۸ آیه آخر از سوره ۶۶
۲۹ آیه ۱ از سوره ۶۷ آیه آخر از سوره ۷۷
۳۰ آیه ۱ از سوره ۷۸ آیه آخر از سوره ۱۱۴