حزب (قرآن)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حزب یکی از تقسیم‌بندی‌های فرعی قرآن است. هر جزء به چه‍ار حزب و هر حزب به چهار ربع حزب تقسیم میشود و قرآن جمعاً ۱۲۰ حزب دارد.

فهرست احزاب قرآن[ویرایش]

شماره حزب ـ از ابتدای آیه تا انتهای آیه
۱ حمد ۱ بقره ۴۳
۲ بقره ۴۴ بقره ۷۴
۳ بقره ۷۵ بقره ۱۰۵
۴ بقره ۱۰۶ بقره ۱۴۱
۵ بقره ۱۴۲ بقره ۱۷۶
۶ بقره ۱۷۷ بقره ۲۰۲
۷ بقره ۲۰۳ بقره ۲۳۲
۸ بقره ۲۳۳ بقره ۲۵۲
۹ بقره ۲۵۳ بقره ۲۷۱
۱۰ بقره ۲۷۲ آل عمران ۱۴
۱۱ آل عمران ۱۵ آل عمران ۵۱
۱۲ آل عمران ۵۲ آل عمران ۹۲
۱۳ آل عمران ۹۳ آل عمران ۱۳۲
۱۴ آل عمران ۱۳۳ آل عمران ۱۷۰
۱۵ آل عمران ۱۷۱ آل عمران ۲۰۰
۱۶ نساء ۱ نساء ۲۳
۱۷ نساء ۲۴ نساء ۵۷
۱۸ نساء ۵۸ نساء ۸۷
۱۹ نساء ۸۸ نساء ۱۱۳
۲۰ نساء ۱۱۴ نساء ۱۴۷
۲۱ نساء ۱۴۸ نساء ۱۷۶
۲۲ مائده ۱ مائده ۲۶
۲۳ مائده ۲۷ مائده ۵۰
۲۴ مائده ۵۱ مائده ۸۱
۲۵ مائده ۸۲ مائده ۱۰۸
۲۶ مائده ۱۰۹ أنعام ۳۵
۲۷ أنعام ۳۶ أنعام ۷۳
۲۸ أنعام ۷۴ أنعام ۱۱۰
۲۹ أنعام ۱۱۱ أنعام ۱۴۰
۳۰ أنعام ۱۴۱ أنعام ۱۶۵
۳۱ أعراف ۱ أعراف ۴۶
۳۲ أعراف ۴۷ أعراف ۸۷
۳۳ أعراف ۸۸ أعراف ۱۴۱
۳۴ أعراف ۱۴۲ أعراف ۱۷۰
۳۵ أعراف ۱۷۱ أعراف ۲۰۶
۳۶ أنفال ۱ أنفال ۴۰
۳۷ أنفال ۴۱ أنفال ۷۵
۳۸ توبه ۱ توبه ۳۳
۳۹ توبه ۳۴ توبه ۵۹
۴۰ توبه ۶۰ توبه ۹۲
۴۱ توبه ۹۳ توبه ۱۲۱
۴۲ توبه ۱۲۲ یونس ۲۵
۴۳ یونس ۲۶ یونس ۷۰
۴۴ یونس ۷۱ هود ۵
۴۵ هود ۶ هود ۴۰
۴۶ هود ۴۱ هود ۸۳
۴۷ هود ۸۴ یوسف ۶
۴۸ یوسف ۷ یوسف ۵۲
۴۹ یوسف ۵۳ یوسف ۱۰۰
۵۰ یوسف ۱۰۱ رعد ۱۸
۵۱ رعد ۱۹ إبراهیم ۹
۵۲ إبراهیم ۱۰ إبراهیم ۵۲
۵۳ حجر ۱ حجر ۹۹
۵۴ نحل ۱ نحل ۵۰
۵۵ نحل ۵۱ نحل ۸۹
۵۶ نحل ۹۰ نحل ۱۲۸
۵۷ إسراء ۱ إسراء ۴۹
۵۸ إسراء ۵۰ إسراء ۹۸
۵۹ إسراء ۹۹ کهف ۳۱
۶۰ کهف ۳۲ کهف ۷۴
۶۱ کهف ۷۵ مریم ۲۱
۶۲ مریم ۲۲ مریم ۹۸
۶۳ طه ۱ طه ۸۲
۶۴ طه ۸۳ طه ۱۳۵
۶۵ أنبیاء ۱ أنبیاء ۵۰
۶۶ أنبیاء ۵۱ أنبیاء ۱۱۲
۶۷ حج ۱ حج ۳۷
۶۸ حج ۳۸ حج ۷۸
۶۹ مؤمنون ۱ مؤمنون ۷۴
۷۰ مؤمنون ۷۵ نور ۲۰
۷۱ نور ۲۱ نور ۵۲
۷۲ نور ۵۳ فرقان ۲۰
۷۳ فرقان ۲۱ فرقان ۷۷
۷۴ شعراء ۱ شعراء ۱۱۰
۷۵ شعراء ۱۱۱ شعراء ۲۲۷
۷۶ نمل ۱ نمل ۵۵
۷۷ نمل ۵۶ قصص ۱۱
۷۸ قصص ۱۲ قصص ۵۰
۷۹ قصص ۵۱ قصص ۸۸
۸۰ عنکبوت ۱ عنکبوت ۴۵
۸۱ عنکبوت ۴۶ روم ۳۰
۸۲ روم ۳۱ لقمان ۲۱
۸۳ لقمان ۲۲ سجده ۳۰
۸۴ أحزاب ۱ أحزاب ۳۰
۸۵ أحزاب ۳۱ أحزاب ۵۹
۸۶ أحزاب ۶۰ سبأ ۲۳
۸۷ سبأ ۲۴ فاطر ۱۴
۸۸ فاطر ۱۵ یس ۲۷
۸۹ یس ۲۸ صافات ۲۱
۹۰ صافات ۲۲ صافات ۱۴۴
۹۱ صافات ۱۴۵ ص ۵۱
۹۲ ص ۵۲ زمر ۳۱
۹۳ زمر ۳۲ زمر ۷۵
۹۴ غافر ۱ غافر ۴۰
۹۵ غافر ۴۱ فصلت ۸
۹۶ فصلت ۹ فصلت ۴۶
۹۷ فصلت ۴۷ شوری ۲۶
۹۸ شوری ۲۷ زخرف ۲۳
۹۹ زخرف ۲۴ دخان ۱۶
۱۰۰ دخان ۱۷ جاثیه ۳۷
۱۰۱ أحقاف ۱ محمد ۹
۱۰۲ محمد ۱۰ فتح ۱۷
۱۰۳ فتح ۱۸ حجرات ۱۳
۱۰۴ حجرات ۱۴ ذاریات ۳۰
۱۰۵ ذاریات ۳۱ نجم ۲۵
۱۰۶ نجم ۲۶ قمر ۵۵
۱۰۷ رحمن ۱ واقعه ۷۴
۱۰۸ واقعه ۷۵ حدید ۲۹
۱۰۹ مجادله ۱ حشر ۱۰
۱۱۰ حشر ۱۱ صف ۱۴
۱۱۱ جمعه ۱ تغابن ۱۸
۱۱۲ طلاق ۱ تحریم ۱۲
۱۱۳ ملک ۱ قلم ۵۲
۱۱۴ حاقه ۱ نوح ۲۸
۱۱۵ جن ۱ مدثر ۵۶
۱۱۶ قیامه ۱ مرسلات ۵۰
۱۱۷ نبأ ۱ تکویر ۲۹
۱۱۸ انفطار ۱ طارق ۱۷
۱۱۹ أعلی ۱ ضحی ۱۱
۱۲۰ شرح ۱ ناس ۶
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

پانویس[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]