فهرست ایزوتوپ‌های رادرفوردیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از ایزوتوپ‌های رادرفوردیم)

تصویری از لایه‌های الکترونی رادرفوردیم
تصویری از لایه‌های الکترونی رادرفوردیم

رادرفوردیم یک عنصر شیمیایی مصنوعی که به افتخار فیزیکدان نامی و برندهٔ جایزهٔ نوبل شیمی، ارنست رادرفورد نام‌گذاری شده‌است. رادرفوردیم پرتوزا است و پایدارترین ایزوتوپ شناخته‌شدهٔ آن، ۲۶۷Rf است که نیمه‌عمری نزدیک به ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه دارد در نتیجه رادرفوردیم هیچ ایزوتوپ پایداری ندارد و ایزوتوپ‌هایش از ۲۵۳Rf تا ۲۷۰Rf متغیر است که در کل ۱۶ ایزوتوپ پرتوزا دارد و ۴ ایزومر هسته‌ای آن شامل ۲۶۲mRf, ۲۶۱mRf،‏ ۲۵۷mRf،‏ ۲۵۳mRf است.[۱]

در بین ایزوتوپ‌ها،‏ ایزوتوپ‌های سبک‌تر نیمه‌عمر‌های نسبتاً کوتاه‌تری دارند، برای مثال ۲۵۳Rf و ۲۵۴Rf نیمه‌عمری کمتر از ۵۰ میکروثانیه دارند. ۲۵۶Rf،‏ ۲۵۸Rf, ۲۶۰Rf پایدارتر و نیمه‌عمری حدود ۱۰٬۰۰۰ میکروثانیه یا ۱۰ میلی ثانیه دارند. ۲۵۵Rf،‏ ۲۵۷Rf، ‏۲۵۹Rf, ۲۶۲Rf به‌نسبت عمرهای بیشتر و نیمه‌عمر آنها از یک تا پنج ثانیه متغیر دارند. ۲۶۱Rf،‏ ۲۶۵Rf ,۲۶۳Rf در بهترین شرایط،‏ از دو تا سه دقیقه عمر دارند و این رقم گاهی به ۱۰ دقیقه هم می‌رسد. طولانی‌ترین نیمه‌عمر بین ایزوتوپ‌های رادرفوردیم متعلق است به یکی از سنگین‌ترین این ایزوتوپ‌ها؛ این ایزوتوپ ۲۶۷Rf است که نیمه‌عمری حدود ۱٫۳ ساعت دارد.[۲] هرچند که ۲۶۴Rf تا به امروز دیده نشده ولی نیمه‌عمر آن حدود ۵ ثانیه پیش‌بینی شده‌است.[۳]

ایزوتوپ‌های رادرفوردیم[ویرایش]

راهنمای نشانه‌ها[ویرایش]

رنگ پایداری نسبت به دیگر ایزوتوپ‌ها
ایزوتوپ نسبتاً پایدار (نیمه عمر بیش از ۱ دقیقه)
ایزوتوپ نسبتاً ناپایدار (نیمه عمر بیش از ۱ ثانیه)
ایزوتوپ ناپایدار (نیمه عمر بیش از ۱ میلی ثانیه)
ایزوتوپ به شدت ناپایدار (نیمه عمر بیش از ۱ نانو ثانیه)
ایزوتوپ‌های اصلی رادرفوردیم
ایزوتوپ تعداد پروتون‌ها تعداد نوترون‌ها جرم اتم نیمه‌عمر نوع واپاشی محصول واپاشی اسپین هسته‌ای
و پاریته
سال کشف واکنش شیمیایی منبع
۲۵۳Rf ۱۰۴ ۱۴۹ ۲۵۳٫۱۰۰۴۴‎(۴۴)‎؟[یادداشت ۱] ۱۳‎(۵)‎ میلی ثانیه[یادداشت ۲] (SF (۵۱٪ (نامشخص) +۷٫۲؟ ۱۹۹۴ (۲۰۶Pb(۵۰Ti، ۲n [۴]
(α (۴۹٪ ۲۴۹No ۱۹۹۴ (۲۰۶Pb(۵۰Ti، ۲n
۲۵۴Rf ۱۰۴ ۱۵۰ ۲۵۴٫۱۰۰۰۵‎(۳۰)‎؟ ۲۳‎(۳)‎ نانو ثانیه (SF (۹۹٫۷٪ (نامشخص) ۱۹۹۴ (۲۰۸Pb(۵۰Ti،‏ ۲n [۵]
(۰٫۳٪) α ۲۵۰No ۱۹۹۴ (۲۰۸Pb(۵۰Ti،‏ ۲n
۲۵۵Rf ۱۰۴ ۱۵۱ ۲۵۵٫۱۰۱۲۷‎(۱۲)‎؟ ۱٫۶۴‎(۱۱)‎ ثانیه (SF (۵۲٪ (نامشخص) −۹٫۲؟ ۱۹۷۴ (۲۴۹Cf(۱۲C، ۴n [۶]
(α (۴۸٪ ۲۵۱No ۱۹۷۴ (۲۴۹Cf(۱۲C، ۴n
۲۵۶Rf ۱۰۴ ۱۵۲ ۲۵۶٫۱۰۱۱۵۲‎(۱۹)‎ ۶٫۴۵‎(۱۴)‎ میلی ثانیه (SF (۹۶٪ (نامشخص) ۱۹۷۴ (۲۴۹Cf(۱۲C،‏ ۴n [۷]
(α (۶٪ ۲۵۲No ۱۹۷۴ (۲۴۹Cf(۱۲C،‏ ۴n
۲۵۷Rf ۱۰۴ ۱۵۳ ۲۵۷٫۱۰۲۹۱۸‎(۱۲)‎؟ ۴٫۷‎(۳)‎ ثانیه (α (۷۹٪ ۲۵۳No +۱٫۲ ۱۹۶۹ (۲۴۹Cf(۱۳C،‏ ۴n [۸]
(β+ (۱۸٪ ۲۵۷Lr ۱۹۶۹ (۲۴۹Cf(۱۳C،‏ ۴n
(SF (۲٫۴٪ (نامشخص) ۱۹۶۹ (۲۴۹Cf(۱۳C، ۴n
۲۵۸Rf ۱۰۴ ۱۵۴ ۲۵۸٫۱۰۳۴۳‎(۳)‎ ۱۲‎(۲)‎ میلی ثانیه (SF (۸۷٪ (نامشخص) ۱۹۶۹ (۲۴۹Cf(۱۳C،‏ ۳n [۹]
(α (۱۳٪ ۲۵۴No ۱۹۶۹ (۲۴۹Cf(۱۳C،‏ ۳n
۲۵۹Rf ۱۰۴ ۱۵۵ ۲۵۹٫۱۰۵۶۰‎(۸)‎؟ ۲٫۸‎(۴)‎ ثانیه (α (۹۳٪ ۲۵۵No +۷٫۲؟ ۱۹۶۹ (۲۴۸Cm(۱۶O،‏ ۴n [۱۰]
(SF (۷٪ (نامشخص) ۱۹۶۹ (۲۴۸Cm(۱۶O،‏ ۴n
(β+ (۰٫۳٪ ۲۵۹Lr ۱۹۶۹ (۲۴۸Cm(۱۶O،‏ ۴n
۲۶۰Rf ۱۰۴ ۱۵۶ ۲۶۰٫۱۰۶۴۴‎(۲۲)‎؟ ۲۱‎(۱)‎ میلی ثانیه (SF (۹۸٪ (نامشخص) ۱۹۶۹ (۲۴۴Pu(۲۲Ne،‏ ۵n [۱۱]
(α (۲٪ ۲۵۶No ۱۹۶۹ (۲۴۴Pu(۲۲Ne،‏ ۵n
۲۶۱Rf ۱۰۴ ۱۵۷ ۲۶۱٫۱۰۸۷۷‎(۵)‎ ۶۸ ثانیه (α (۷۶٪ ۲۵۷No +۹٫۲؟ ۱۹۷۰ (۲۴۴Pu(۲۲Ne،‏ ۴n [۱۲]
(β+ (۱۴٪ ۲۶۱Lr ۱۹۷۰ (۲۴۴Pu(۲۲Ne،‏ ۴n [۱۳]
(SF (۱۰٪ (نامشخص) ۱۹۷۰ (۲۴۴Pu(۲۲Ne، ۴n [۱۴]
۲۶۲Rf ۱۰۴ ۱۵۸ ۲۶۲٫۱۰۹۹۳‎(۲۴)‎؟ ۲٫۳‎(۴)‎ ثانیه (SF (۹۹٫۲٪ (نامشخص) ۱۹۹۶ (۲۶۳Db(e، νe [۱۵]
(α (۰٫۸٪ ۲۵۸No ۱۹۹۶ (۲۶۳Db(e، νe
۲۶۳Rf ۱۰۴ ۱۵۹ ۲۶۳٫۱۱۲۵‎(۲)‎؟ ۱۱‎(۳)‎ دقیقه (SF (۷۰٪ (نامشخص) +۳٫۲؟ ۱۹۹۹ (۲۶۳Db(e، νe [۱۶][۱۷]
(α (۳۰٪ ۲۵۹No ۱۹۹۹ (۲۶۳Db(e، νe
۲۶۵Rf ۱۰۴ ۱۶۱ ۲۶۵٫۱۱۶۶۸‎(۳۹)‎؟ ۱٫۰ دقیقه SF (نامشخص) (نامشخص) ۲۰۱۰ (۲۶۹Sg(—، α [۱۸]
۲۶۶Rf ۱۰۴ ۱۶۲ ۲۶۶٫۱۱۸۱۷‎(۵۰)‎؟ ۲۳ ثانیه؟ SF (نامشخص) ۲۰۰۷ (۲۶۶Db(e، νe [۱۹]
۲۶۷Rf ۱۰۴ ۱۶۳ ۲۶۷٫۱۲۱۷۹‎(۶۲)‎؟ ۱٫۳ ساعت SF (نامشخص) −۱۳٫۲؟ ۲۰۰۴ (۲۷۱Sg(—، α) [۲۰]
۲۶۸Rf ۱۰۴ ۱۶۴ ۲۶۸٫۱۲۳۹۷‎(۷۷)‎؟ ۱٫۴ ثانیه؟ SF (نامشخص) ۲۰۰۴ (۲۶۸Db(e، νe [۲۱]
۲۷۰Rf ۱۰۴ ۱۶۶ ۲۶۸٫۱۲۳۹۷‎(۷۷)‎؟ ۱٫۴ ثانیه؟ SF (نامشخص) ۲۰۱۰ (۲۶۸Db(e، νe [۲۲]

یادداشت‌ها[ویرایش]

 1. «؟» نشانگر این است که چندین رقم برای موضوع مطرح شده و ارقام با یکدیگر اختلاف دارند. در اینجا رقمی که دفعات بیشتری تکرار شده یا دقیق تر بوده قرار داده شده‌است.
 2. اعداد داخل پرانتز میزان خطای اعداد می‌باشد. برای مثال در «۱۳‎(۵) میلی ثانیه» خطای نیمه‌عمر باعث می‌شود که میزان نیمه‌عمر از ۸ تا ۱۸ متغیر باشد و در «۲٫۸‎(۴)‎ ثانیه» میزان نیمه‌عمر از ۲٫۴ تا ۳٫۲ متغیر می‌باشد.

پانویس[ویرایش]

 1. Six New Isotopes of the Superheavy Elements Discovered Center.
 2. Kratz, Critical evaluation of the chemical properties of the transactinide.
 3. Nagame, Chemical properties of Rutherfordium (Rf) and Dubnium (Db) in the aqueous phase.
 4. Heßberger, Spontaneous fission and alpha-decay properties of neutron deficient isotopes 104257−253 and 106258, 415–425.
 5. Heßberger, Spontaneous fission and alpha-decay properties of neutron deficient isotopes 104257−253 and 106258, 415–425.
 6. Heßberger, Spontaneous fission and alpha-decay properties of neutron deficient isotopes 104257−253 and 106258, 415–425.
 7. Heßberger, Spontaneous fission and alpha-decay properties of neutron deficient isotopes 104257−253 and 106258, 415–425.
 8. Ghiorso, Positive Identification of Two Alpha-Particle-Emitting Isotopes of Element 104, 1317–1320.
 9. Ghiorso, Positive Identification of Two Alpha-Particle-Emitting Isotopes of Element 104, 1317–1320.
 10. Ghiorso, Positive Identification of Two Alpha-Particle-Emitting Isotopes of Element 104, 1317–1320.
 11. Barber, Discovery profiles of the transfermium elements, 1757–1814.
 12. Lane, Spontaneous fission properties of rutherfordium, 2893–2899.
 13. Kratz, An EC-branch in the decay of 27-s 263Db: Evidence for the new isotope 263Rf, 59–62.
 14. Kratz, An EC-branch in the decay of 27-s 263Db: Evidence for the new isotope 263Rf, 59–62.
 15. Lane, Spontaneous fission properties of rutherfordium, 2893–2899.
 16. Hofmann, The Euroschool Lectures on Physics with Exotic Beams, 203–252.
 17. Oganessian, Synthesis of the isotope Nihonium-282 in the Np237+Ca48 fusion reaction.
 18. Dmitriev, Chemical Identification of Dubnium as a Decay Product of Element 115.
 19. Oganessian, Synthesis of the isotope Nihonium-282 in the Np237+Ca48 fusion reaction.
 20. Hofmann, The Euroschool Lectures on Physics with Exotic Beams, 203–252.
 21. Stock, Encyclopedia of Nuclear Physics and its Applications.
 22. Stock, Encyclopedia of Nuclear Physics and its Applications.

منابع[ویرایش]

 • "Six New Isotopes of the Superheavy Elements Discovered " Berkeley Lab News Center". Newscenter.lbl.gov. Retrieved 2011-02-27.
 • Heßberger, F. P.; Hofmann, S.; Ninov, V.; Armbruster, P.; Folger, H.; Münzenberg, G.; Schött, H. J.; Popeko, A. K.; et al. (1997). "Spontaneous fission and alpha-decay properties of neutron deficient isotopes 257−253104 and 258106". Zeitschrift für Physik A. 359 (4): 415–425. Bibcode:1997ZPhyA.359..415A. doi:10.1007/s002180050422.
 • Ghiorso, A.; Nurmia, M.; Harris, J.; Eskola, K.; Eskola, P. (1969). "Positive Identification of Two Alpha-Particle-Emitting Isotopes of Element 104". Physical Review Letters. 22 (24): 1317–1320. Bibcode:1969PhRvL..22.1317G. doi:10.1103/PhysRevLett.22.1317.
 • Lane, M. R.; Gregorich, K.; Lee, D.; Mohar, M.; Hsu, M.; Kacher, C.; Kadkhodayan, B.; Neu, M.; et al. (1996). "Spontaneous fission properties of 104262Rf". Physical Review C. 53 (6): 2893–2899. Bibcode:1996PhRvC..53.2893L. doi:10.1103/PhysRevC.53.2893.
 • Kratz; Nähler, A.; et al. (2003). "An EC-branch in the decay of 27-s263Db: Evidence for the new isotope263Rf" (PDF). Radiochim. Acta. 91 (1–2003): 59–62. doi:10.1524/ract.91.1.59.19010. Archived from the original (PDF) on 2009-02-25.
 • Oganessian, Yu. Ts.; et al. (2007). "Synthesis of the isotope 282113 in the Np237+Ca48 fusion reaction". Physical Review C. 76 (1). Bibcode:2007PhRvC..76a1601O. doi:10.1103/PhysRevC.76.011601.
 • Hofmann, S. (2009). The Euroschool Lectures on Physics with Exotic Beams, Vol. III Lecture Notes in Physics. 764. Springer. p. 229. doi:10.1007/978-3-540-85839-3_6.
 • Dmitriev, Sergey N. (2004). "Chemical Identification of Dubnium as a Decay Product of Element 115 Produced in the Reaction" (PDF). Cdsweb.cern.ch. Retrieved 2010-09-19.
 • Kratz, J. V. (2001). "Critical evaluation of the chemical properties of the transactinide elements (IUPAC Technical Report)" (PDF). Pure and Applied Chemistry. 75 (1): 103. doi:10.1351/pac200375010103. Archived from the original (PDF) on 2011-07-26.
 • Nagame, Y.; Kratz, J.; Schädel, M. (2016). Chemical properties of Rutherfordium (Rf) and Dubnium (Db) in the aqueous phase (PDF). 131. EPJ Web of Conferences. doi:10.1051/epjconf/201613107007.
 • Barber, R. C.; Greenwood, N. N.; Hrynkiewicz, A. Z.; Jeannin, Y. P.; Lefort, M.; Sakai, M.; Ulehla, I.; Wapstra, A. P.; et al. (1993). "Discovery of the transfermium elements. Part II: Introduction to discovery profiles. Part III: Discovery profiles of the transfermium elements". Pure and Applied Chemistry. 65 (8): 1757–1814. doi:10.1351/pac199365081757.
 • Stock, Reinhard (2013-09-13). Encyclopedia of Nuclear Physics and its Applications. John Wiley & Sons. ISBN 9783527649266. Archived from the original on 01 June 2018. Check date values in: |تاریخ بایگانی= (help)

پیوند به بیرون[ویرایش]

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد فهرست ایزوتوپ‌های رادرفوردیم اطلاعات بیشتری بیابید.


Search Wiktionary در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
Search Wikibooks در میان کتاب‌ها از ویکی‌کتاب
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار

*Lenntech.com - رادرفوردیم