ایزوتوپ‌های گالیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عنصر گالیم به طور طبیعی دارای دو ایزوتوپ پایدار گالیم-۶۹ و گالیم-۷۱ است. همچنین دو ایزوتوپ پرتوزای گالیم-۶۷ و گالیم-۶۸ از ایزوتوپ‌های پر کاربرد این عنصر است که مصارف پزشکی دارد.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(mکسر مولی)
excitation energy
56Ga 31 25 ۵۵٫۹۹۴۹1(28)# p 55Zn ۳+#
57Ga 31 26 ۵۶٫۹۸۲۹3(28)# p 56Zn ۱/۲-#
58Ga 31 27 ۵۷٫۹۷۴۲5(23)# p 57Zn ۲+#
59Ga 31 28 ۵۸٫۹۶۳۳7(18)# p 58Zn ۳/۲-#
60Ga 31 29 ۵۹٫۹۵۷۰6(12)# 70(10) ms β+ 60Zn (۲+)
61Ga 31 30 ۶۰٫۹۴۹۴5(6) 168(3) ms β+ 61Zn ۳/۲-
62Ga 31 31 ۶۱٫۹۴۴۱۷5(30) 116.18(4) ms β+ 62Zn ۰+
63Ga 31 32 ۶۲٫۹۳۹۲۹۴2(14) 32.4(5) s β+ 63Zn (۳/۲-)
64Ga 31 33 ۶۳٫۹۳۶۸۳۸7(22) 2.627(12) min β+ 64Zn ۰(+#)
64mGa 42.85(8) keV ۲۱.9(7) µs ۲+
65Ga 31 34 ۶۴٫۹۳۲۷۳۴8(9) 15.2(2) min β+ 65Zn ۳/۲-
66Ga 31 35 ۶۵٫۹۳۱۵۸9(3) 9.49(7) h β+ 66Zn ۰+
67Ga[n ۳] 31 36 ۶۶٫۹۲۸۲۰۱7(14) 3.2612(6) d EC 67Zn ۳/۲-
68Ga[n ۴] 31 37 ۶۷٫۹۲۷۹۸۰1(16) 67.71(9) min β+ 68Zn ۱+
69Ga 31 38 ۶۸٫۹۲۵۵۷۳6(13) پایدار ۳/۲- ۰٫۶۰۱۰8(9)
70Ga 31 39 ۶۹٫۹۲۶۰۲۲0(13) 21.14(3) min β- (99.59) 70Ge ۱+
EC (0.41%) 70Zn
71Ga 31 40 ۷۰٫۹۲۴۷۰۱3(11) پایدار ۳/۲- ۰٫۳۹۸۹2(9)
72Ga 31 41 ۷۱٫۹۲۶۳۶۶3(11) 14.095(3) h β- 72Ge ۳-
72mGa 119.66(5) keV 39.68(13) ms IT 72Ga (۰+)
73Ga 31 42 ۷۲٫۹۲۵۱۷۴7(18) 4.86(3) h β- 73Ge ۳/۲-
74Ga 31 43 ۷۳٫۹۲۶۹۴6(4) 8.12(12) min β- 74Ge (۳-)
74mGa 59.571(14) keV 9.5(10) s (۰)
75Ga 31 44 ۷۴٫۹۲۶۵۰۰2(26) 126(2) s β- 75Ge (۳/۲)-
76Ga 31 45 ۷۵٫۹۲۸۸۲۷6(21) 32.6(6) s β- 76Ge (۲+،۳+)
77Ga 31 46 ۷۶٫۹۲۹۱۵۴3(26) 13.2(2) s β- 77Ge (۳/۲-)
78Ga 31 47 ۷۷٫۹۳۱۶۰۸2(26) 5.09(5) s β- 78Ge (۳+)
79Ga 31 48 ۷۸٫۹۳۲۸9(11) 2.847(3) s β- (99.911%) 79mGe (۳/۲-)#
β-, n (.089%) 78Ge
80Ga 31 49 ۷۹٫۹۳۶۵2(13) 1.697(11) s β- (99.11%) 80Ge (۳)
β-, n (.89%) 79Ge
81Ga 31 50 ۸۰٫۹۳۷۷5(21) 1.217(5) s β- (88.11%) 81mGe (۵/۲-)
β-, n (11.89%) 80Ge
82Ga 31 51 ۸۱٫۹۴۲۹9(32)# 0.599(2) s β- (78.5%) 82Ge (۱٬۲،۳)
β-, n (21.5%) 81Ge
83Ga 31 52 ۸۲٫۹۴۶۹8(32)# 308(1) ms β- (60%) 83Ge ۳/۲-#
β-, n (40%) 82Ge
84Ga 31 53 ۸۳٫۹۵۲۶5(43)# 0.085(10) s β-, n (70%) 83Ge
β- (30%) 84Ge
85Ga 31 54 ۸۴٫۹۵۷۰0(54)# 50# ms [>300 ns] ۳/۲-#
86Ga 31 55 ۸۵٫۹۶۳۱2(86)# 30# ms [>300 ns]
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  3. Deexcitation gamma used in medical imaging
  4. Medically useful radioisotope

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]