ایزوتوپ‌های مندلیفیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عنصر مندلیفیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۵۶Md بود که در سال ۱۹۵۵ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۱۶ ایزوتوپ (۲۴۵Md تا ۲۶۰Md) و ۵ ایزومر هسته‌ای از مندلیفیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۵۸Md با نیمه عمر ۵۱٫۳ روز است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
245Md 101 144 ۲۴۵٫۰۸۰۸1(33)# 0.90(25) ms SF (متنوع) (۱/۲-)#
α (به ندرت) 241Es
245mMd 200(100)# keV 400(200) ms
[0.35(+23-16) s]
α 241Es (۷/۲+)
β+ (به ندرت) 245Fm
246Md 101 145 ۲۴۶٫۰۸۱۷1(28)# 1.0(4) s α 242Es
β+ (rare) 246Fm
247Md 101 146 ۲۴۷٫۰۸۱۵2(22)# 1.12(22) s SF (متنوع) ۱/۲-#
α (rare) 243Es
247mMd ~0.2 s α (۹۹٫۹۹٪) 243Es
SF (10−4%) (متنوع)
248Md 101 147 ۲۴۸٫۰۸۲۸2(26)# 7(3) s β+ (80%) 248Fm
α (۲۰٪) 244Es
β+, SF (.05%) (متنوع)
249Md 101 148 ۲۴۹٫۰۸۲۹1(22)# 24(4) s α (۶۰٪) 245Es (۷/۲-)
β+ (40%) 249Fm
249mMd 100(100)# keV 1.9(9) s (۱/۲-)
250Md 101 149 ۲۵۰٫۰۸۴۴2(32)# 52(6) s β+ (93%) 250Fm
α (۷٪) 246Es
β+, SF (.02%) (متنوع)
251Md 101 150 ۲۵۱٫۰۸۴۷۷4(20) 4.0(5) min β+ (90%) 251Fm ۷/۲-#
α (۱۰٪) 247Es
252Md 101 151 ۲۵۲٫۰۸۶۴3(14)# 2.3(8) min β+ (50%) 252Fm
α (۵۰٪) 248Es
253Md 101 152 ۲۵۳٫۰۸۷۱4(3)# 12(8) min
[6(+12-3) min]
β+ 253Fm ۷/۲-#
α 249Es
254Md 101 153 ۲۵۴٫۰۸۹۵9(11)# 10(3) min β+ 254Fm (۰-)
α (به ندرت) 250Es
254mMd 50(100)# keV 28(8) min β+ 254Fm (۳-)
α (به ندرت) 250Es
255Md 101 154 ۲۵۵٫۰۹۱۰۸4(7) 27(2) min β+ (92%) 255Fm (۷/۲-)
α (۸٪) 251Es
SF (.15%) (متنوع)
256Md 101 155 ۲۵۶٫۰۹۳۸9(13)# 77(2) min β+ (89%) 256Fm (۱-)
α (۱۱٪) 252Es
257Md 101 156 ۲۵۷٫۰۹۵۵۴۲4(29) 5.52(5) h EC (84.8%) 257Fm (۷/۲-)
α (۱۵٫۲٪) 253Es
SF (1%) (متنوع)
258Md 101 157 ۲۵۸٫۰۹۸۴۳1(5) 51.5(3) d α (۹۹٫۹۹٪) 254Es (۸-)#
β- (.0015%) 258No
β+ (.0015%) 258Fm
258mMd 0(200)# keV 57.0(9) min EC (70%) 258Fm ۱-#
SF (20%) (متنوع)
β- (10%) 258No
α (۱٫۲٪) 254Es
259Md[n ۲] 101 158 ۲۵۹٫۱۰۰۵1(22)# 1.60(6) h SF (98.7%) (متنوع) ۷/۲-#
α (۱٫۳٪) 255Es
260Md 101 159 ۲۶۰٫۱۰۳۶5(34)# 27.8(8) d SF (85%) (متنوع)
α (۵٪) 256Es
EC (5%) 260Fm
β- (3.5%) 260No
  1. اختصارها:
    SF: شکافت خود به خود
  2. Not directly synthesized, occurs as decay product of 259No

منابع[ویرایش]