ایزوتوپ‌های پلوتونیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قطعه‌ای از پلوتونیم-۲۳۸ که به طور ذاتی از خود نور ساطع می‌کند و برای تولید برق در مولدهای گرما-الکتریکی ایزوتوپی، به کار می‌رود.

عنصر پلوتونیم عنصری مصنوعی است که در طبیعت یافت نمی‌شود و به صورت مصنوعی در رآکتورهای هسته‌ای ایجاد می‌شود. در نتیجه جرم اتمی استاندارد مشخصی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. نخستین ایزوتوپ این عنصر (۲۳۸Pu) در سال ۱۹۴۰ به طور مصنوعی ساخته و ردیابی شد. همچنین پایدار ترین ایزوتوپ پلوتونیم Pu-۲۴۴ است که نیمه عمر آن ۸۰٫۸ میلیون سال است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر decay
mode(s)[۱][n ۱]
daughter
isotopes[n ۲]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
228Pu 94 134 ۲۲۸٫۰۳۸۷4(3) 1.1(+20-5) s α (۹۹٫۹٪) 224U ۰+
β+ (.1%) 228Np
229Pu 94 135 ۲۲۹٫۰۴۰۱5(6) 120(50) s α 225U ۳/۲+#
230Pu 94 136 ۲۳۰٫۰۳۹۶۵0(16) 1.70(17) min α 226U ۰+
β+ (rare) 230Np
231Pu 94 137 ۲۳۱٫۰۴۱۱۰1(28) 8.6(5) min β+ 231Np ۳/۲+#
α (rare) 227U
232Pu 94 138 ۲۳۲٫۰۴۱۱۸7(19) 33.7(5) min EC (89%) 232Np ۰+
α (۱۱٪) 228U
233Pu 94 139 ۲۳۳٫۰۴۳۰0(5) 20.9(4) min β+ (99.88%) 233Np ۵/۲+#
α (.۱۲٪) 229U
234Pu 94 140 ۲۳۴٫۰۴۳۳۱7(7) 8.8(1) h EC (94%) 234Np ۰+
α (۶٪) 230U
235Pu 94 141 ۲۳۵٫۰۴۵۲۸6(22) 25.3(5) min β+ (99.99%) 235Np (۵/۲+)
α (.۰۰۲۷٪) 231U
236Pu 94 142 ۲۳۶٫۰۴۶۰۵۸0(24) 2.858(8) a α 232U ۰+
SF (1.37×10−7%) (various)
CD (2×10−12%) 208Pb
28Mg
β+β+ (rare) 236U
237Pu 94 143 ۲۳۷٫۰۴۸۴۰۹7(24) 45.2(1) d EC 237Np ۷/۲-
α (.۰۰۴۲٪) 233U
237m1Pu 145.544(10) keV 180(20) ms IT 237Pu ۱/۲+
237m2Pu 2900(250) keV ۱.1(1) µs
238Pu 94 144 ۲۳۸٫۰۴۹۵۵۹9(20) 87.7(1) a α 234U ۰+
SF (1.9×10−7%) (various)
CD (1.4×10−14%) 206Hg
32Si
CD (6×10−15%) 180Yb
30Mg
28Mg
239Pu[n ۳][n ۴] 94 145 ۲۳۹٫۰۵۲۱۶۳4(20) ۲٫۴۱1(3)×104 a α 235U ۱/۲+
SF (3.1×10−10%) (various)
239m1Pu 391.584(3) keV 193(4) ns ۷/۲-
239m2Pu 3100(200) keV ۷.5(10) µs (۵/۲+)
240Pu 94 146 ۲۴۰٫۰۵۳۸۱۳5(20) 6,561(7) a α 236U ۰+
SF (5.7×10−6%) (various)
CD (1.3×10−13%) 206Hg
34Si
241Pu[n ۳] 94 147 ۲۴۱٫۰۵۶۸۵۱5(20) 14.290(6) a β- (99.99%) 241Am ۵/۲+
α (.۰۰۲۴۵٪) 237U
SF (2.4×10−14%) (various)
241m1Pu 161.6(1) keV ۰٫۸8(5) µs ۱/۲+
241m2Pu 2200(200) keV ۲1(3) µs
242Pu 94 148 ۲۴۲٫۰۵۸۷۴۲6(20) ۳٫۷5(2)×105 a α 238U ۰+
SF (5.5×10−4%) (various)
243Pu[n ۳] 94 149 ۲۴۳٫۰۶۲۰۰3(3) 4.956(3) h β- 243Am ۷/۲+
243mPu 383.6(4) keV 330(30) ns (۱/۲+)
244Pu[n ۵] 94 150 ۲۴۴٫۰۶۴۲۰4(5) ۸٫۰0(9)×107 a α (۹۹٫۸۸٪) 240U ۰+ Trace
SF (.123%) (various)
β-β- (7.3×10−9%) 244Cm
245Pu 94 151 ۲۴۵٫۰۶۷۷۴7(15) 10.5(1) h β- 245Am (۹/۲-)
246Pu 94 152 ۲۴۶٫۰۷۰۲۰5(16) 10.84(2) d β- 246mAm ۰+
247Pu 94 153 ۲۴۷٫۰۷۴۰7(32)# 2.27(23) d β- 247Am ۱/۲+#
 1. Abbreviations:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: ایزومر هسته‌ای
  SF: شکافت خود به خود
 2. Bold for stable isotopes
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ شکافا nuclide
 4. Most useful isotope for nuclear weapons
 5. Primordial radionuclide

منابع[ویرایش]

 • جرم ایزوتوپ‌ها از: