ایزوتوپ‌های مولیبدن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز مولیبدن دارای ۳۳ ایزوتوپ شناخته شده(از جرم اتمی ۸۳ تا ۱۱۵) و ۵ ایزومر هسته‌ای است.در این میان تنها ۷ ایزوتوپ مولیبدن پایدار است (۹۲, ۹۴, ۹۵, ۹۶, ۹۷, ۹۸, و ۱۰۰) همچنین جرم اتمی استاندار این فلز ۹۵٫۹۶(۲) u است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
83Mo 42 41 ۸۲٫۹۴۸۷4(54)# 23(19) ms
[6(+30-3) ms]
β+ 83Nb ۳/۲-#
β+, p 82Zr
84Mo 42 42 ۸۳٫۹۴۰۰9(43)# 3.8(9) ms
[3.7(+10-8) s]
β+ 84Nb ۰+
85Mo 42 43 ۸۴٫۹۳۶۵5(30)# 3.2(2) s β+ 85Nb (۱/۲-)#
86Mo 42 44 ۸۵٫۹۳۰۷0(47) 19.6(11) s β+ 86Nb ۰+
87Mo 42 45 ۸۶٫۹۲۷۳3(24) 14.05(23) s β+ (85%) 87Nb ۷/۲+#
β+, p (15%) 86Zr
88Mo 42 46 ۸۷٫۹۲۱۹۵3(22) 8.0(2) min β+ 88Nb ۰+
89Mo 42 47 ۸۸٫۹۱۹۴۸0(17) 2.11(10) min β+ 89Nb (۹/۲+)
89mMo 387.5(2) keV 190(15) ms IT 89Mo (۱/۲-)
90Mo 42 48 ۸۹٫۹۱۳۹۳7(7) 5.56(9) h β+ 90Nb ۰+
90mMo 2874.73(15) keV ۱٫۱2(5) µs ۸+#
91Mo 42 49 ۹۰٫۹۱۱۷۵0(12) 15.49(1) min β+ 91Nb ۹/۲+
91mMo 653.01(9) keV 64.6(6) s IT (50.1%) 91Mo ۱/۲-
β+ (49.9%) 91Nb
92Mo 42 50 ۹۱٫۹۰۶۸۱1(4) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۱۴۷7(31)
92mMo 2760.46(16) keV 190(3) ns ۸+
93Mo 42 51 ۹۲٫۹۰۶۸۱3(4) 4,000(800) a EC 93Nb ۵/۲+
93mMo 2424.89(3) keV 6.85(7) h IT (99.88%) 93Mo ۲۱/۲+
β+ (.12%) 93Nb
94Mo 42 52 ۹۳٫۹۰۵۰۸۸3(21) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۹۲3(10)
95Mo[n ۶] 42 53 ۹۴٫۹۰۵۸۴۲1(21) پایدار[n ۵] ۵/۲+ ۰٫۱۵۹0(9)
96Mo 42 54 ۹۵٫۹۰۴۶۷۹5(21) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۱۶۶8(1)
97Mo[n ۶] 42 55 ۹۶٫۹۰۶۰۲۱5(21) پایدار[n ۵] ۵/۲+ ۰٫۰۹۵6(5)
98Mo[n ۶] 42 56 ۹۷٫۹۰۵۴۰۸2(21) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۲۴۱9(26)
99Mo[n ۶][n ۸] 42 57 ۹۸٫۹۰۷۷۱۱9(21) 2.7489(6) d β- 99mTc ۱/۲+
99m1Mo 97.785(3) keV ۱۵.5(2) µs ۵/۲+
99m2Mo 684.5(4) keV ۰٫۷6(6) µs ۱۱/۲-
100Mo[n ۹][n ۶] 42 58 ۹۹٫۹۰۷۴۷7(6) ۸.5(5)×1018 a β-β- 100Ru ۰+ ۰٫۰۹۶7(20)
101Mo 42 59 ۱۰۰٫۹۱۰۳۴7(6) 14.61(3) min β- 101Tc ۱/۲+
102Mo 42 60 ۱۰۱٫۹۱۰۲۹7(22) 11.3(2) min β- 102Tc ۰+
103Mo 42 61 ۱۰۲٫۹۱۳۲1(7) 67.5(15) s β- 103Tc (۳/۲+)
104Mo 42 62 ۱۰۳٫۹۱۳۷6(6) 60(2) s β- 104Tc ۰+
105Mo 42 63 ۱۰۴٫۹۱۶۹7(8) 35.6(16) s β- 105Tc (۵/۲-)
106Mo 42 64 ۱۰۵٫۹۱۸۱۳7(19) 8.73(12) s β- 106Tc ۰+
107Mo 42 65 ۱۰۶٫۹۲۱۶9(17) 3.5(5) s β- 107Tc (۷/۲-)
107mMo 66.3(2) keV 470(30) ns (۵/۲-)
108Mo 42 66 ۱۰۷٫۹۲۳۴5(21)# 1.09(2) s β- 108Tc ۰+
109Mo 42 67 ۱۰۸٫۹۲۷۸1(32)# 0.53(6) s β- 109Tc (۷/۲-)#
110Mo 42 68 ۱۰۹٫۹۲۹۷3(43)# 0.27(1) s β- (>99.9%) 110Tc ۰+
β-, n (<.1%) 109Tc
111Mo 42 69 ۱۱۰٫۹۳۴۴1(43)# 200# ms
[>300 ns]
β- 111Tc
112Mo 42 70 ۱۱۱٫۹۳۶۸4(64)# 150# ms
[>300 ns]
β- 112Tc ۰+
113Mo 42 71 ۱۱۲٫۹۴۱۸8(64)# 100# ms
[>300 ns]
β- 113Tc
114Mo 42 72 ۱۱۳٫۹۴۴۹2(75)# 80# ms
[>300 ns]
۰+
115Mo 42 73 ۱۱۴٫۹۵۰۲9(86)# 60# ms
[>300 ns]
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to decay by β+β+ to 92Zr with a half-life over 1.9×1020 years
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ Believed to be capable of spontaneous fission
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ محصول شکافت هسته‌ای
 7. Believed to decay by β-β- to 98Ru with a half-life of over 1×1014 years
 8. Used to produce the medically useful radioisotope technetium-99m
 9. Primordial radionuclide

منابع[ویرایش]