ایزوتوپ‌های پتاسیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاکنون از فلز قلیایی پتاسیم ۲۵ ایزوتوپ شناسایی شده است که از ۳۲K تا ۵۶K را شامل می‌شود. سه ایزوتوپ ۳۹K (93.3%) و ۴۱K (6.7%), و ایزوتوپ دیرینه ۴۰K (۰٫۰۱۲٪) ، تنها ایزوتوپ‌های طبیعی موجود از این عنصر است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
32K 19 13 ۳۲٫۰۲۱۹2(54)# unknown p 31Ar ۱+#
32mK 950(100)# keV unknown ۴+#
33K 19 14 ۳۳٫۰۰۷۲6(21)# <25 ns p 32Ar (۳/۲+)#
34K 19 15 ۳۳٫۹۹۸۴1(32)# <25 ns p 33Ar ۱+#
35K 19 16 ۳۴٫۹۸۸۰۱0(21) 178(8) ms β+ (99.63%) 35Ar ۳/۲+
β+, p (.37%) 34Cl
36K 19 17 ۳۵٫۹۸۱۲۹2(8) 342(2) ms β+ (99.94%) 36Ar ۲+
β+, p (.048%) 35Cl
β+, α (.۰۱۲٪) 32S
37K 19 18 ۳۶٫۹۷۳۳۷۵۸9(10) 1.226(7) s β+ 37Ar ۳/۲+
38K 19 19 ۳۷٫۹۶۹۰۸۱2(5) 7.636(18) min β+ 38Ar ۳+
38m1K 130.50(28) keV 924.2(3) ms ۰+
38m2K 3458.0(2) keV ۲۱٫۹8(11) µs (۷+),(۵+)
39K 19 20 ۳۸٫۹۶۳۷۰۶۶8(20) پایدار ۳/۲+ ۰٫۹۳۲۵۸1(44)
40K[n ۴][n ۵] 19 21 ۳۹٫۹۶۳۹۹۸۴8(21) ۱٫۲۴8(3)×109 a β- (89.28%) 40Ca ۴- ۱٫۱7(1)×10−4
EC (10.72%) 40Ar
β+ (0.001%)[۲]
40mK 1643.639(11) keV 336(12) ns ۰+
41K 19 22 ۴۰٫۹۶۱۸۲۵۷6(21) پایدار ۳/۲+ ۰٫۰۶۷۳۰2(44)
42K 19 23 ۴۱٫۹۶۲۴۰۲۸1(24) 12.360(12) h β- 42Ca ۲-
43K 19 24 ۴۲٫۹۶۰۷۱6(10) 22.3(1) h β- 43Ca ۳/۲+
44K 19 25 ۴۳٫۹۶۱۵6(4) 22.13(19) min β- 44Ca ۲-
45K 19 26 ۴۴٫۹۶۰۶۹9(11) 17.3(6) min β- 45Ca ۳/۲+
46K 19 27 ۴۵٫۹۶۱۹۷7(17) 105(10) s β- 46Ca 2(-)
47K 19 28 ۴۶٫۹۶۱۶۷8(9) 17.50(24) s β- 47Ca ۱/۲+
48K 19 29 ۴۷٫۹۶۵۵۱4(26) 6.8(2) s β- (98.86%) 48Ca (۲-)
β-, n (1.14%) 47Ca
49K 19 30 ۴۸٫۹۶۷۴5(8) 1.26(5) s β-, n (86%) 48Ca (۳/۲+)
β- (14%) 49Ca
50K 19 31 ۴۹٫۹۷۲۷8(30) 472(4) ms β- (71%) 50Ca (۰-,۱٬۲-)
β-, n (29%) 49Ca
51K 19 32 ۵۰٫۹۷۶۳8(54)# 365(5) ms β- (53%) 51Ca ۳/۲+#
β-, n (47%) 50Ca
52K 19 33 ۵۱٫۹۸۲۶1(75)# 105(5) ms β-, n (64%) 51Ca (۲-)#
β-, 2n (21%) 50Ca
β- (15%) 52Ca
53K 19 34 ۵۲٫۹۸۷۱2(75)# 30(5) ms β-, n (67%) 52Ca (۳/۲+)#
β-, 2n (17%) 51Ca
β- (16%) 53Ca
54K 19 35 ۵۳٫۹۹۴۲0(97)# 10(5) ms β- (>99.9%) 54Ca ۲-#
β-, n (<.1%) 53Ca
55K 19 36 ۵۴٫۹۹۹۷1(107)# 3# ms β- 55Ca ۳/۲+#
β-, n 54Ca
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Used in potassium-argon dating
 5. Primordial radionuclide

منابع[ویرایش]

 1. http://www.nucleonica.net/unc.aspx
 2. Engelkemeir, D.W.; Flynn, K.F.; Glendenin, L.E. (1962). "Positron Emission in the Decay of K40". Physical Review. 126 (5): 1818. Bibcode:1962PhRv..126.1818E. doi:10.1103/PhysRev.126.1818.