ایزوتوپ‌های پتاسیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تاکنون از فلز قلیایی پتاسیم ۲۵ ایزوتوپ شناسایی شده است که از ۳۲K تا ۵۶K را شامل می‌شود. سه ایزوتوپ ۳۹K (93.3%) و ۴۱K (6.7%), و ایزوتوپ دیرینه ۴۰K (۰٫۰۱۲٪) ، تنها ایزوتوپ‌های طبیعی موجود از این عنصر است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
32K 19 13 ۳۲٫۰۲۱۹2(54)# unknown p 31Ar ۱+#
32mK 950(100)# keV unknown ۴+#
33K 19 14 ۳۳٫۰۰۷۲6(21)# <25 ns p 32Ar (۳/۲+)#
34K 19 15 ۳۳٫۹۹۸۴1(32)# <25 ns p 33Ar ۱+#
35K 19 16 ۳۴٫۹۸۸۰۱0(21) 178(8) ms β+ (99.63%) 35Ar ۳/۲+
β+, p (.37%) 34Cl
36K 19 17 ۳۵٫۹۸۱۲۹2(8) 342(2) ms β+ (99.94%) 36Ar ۲+
β+, p (.048%) 35Cl
β+, α (.۰۱۲٪) 32S
37K 19 18 ۳۶٫۹۷۳۳۷۵۸9(10) 1.226(7) s β+ 37Ar ۳/۲+
38K 19 19 ۳۷٫۹۶۹۰۸۱2(5) 7.636(18) min β+ 38Ar ۳+
38m1K 130.50(28) keV 924.2(3) ms ۰+
38m2K 3458.0(2) keV ۲۱٫۹8(11) µs (۷+),(۵+)
39K 19 20 ۳۸٫۹۶۳۷۰۶۶8(20) پایدار ۳/۲+ ۰٫۹۳۲۵۸1(44)
40K[n ۴][n ۵] 19 21 ۳۹٫۹۶۳۹۹۸۴8(21) ۱٫۲۴8(3)×109 a β- (89.28%) 40Ca ۴- ۱٫۱7(1)×10−4
EC (10.72%) 40Ar
β+ (0.001%)[۲]
40mK 1643.639(11) keV 336(12) ns ۰+
41K 19 22 ۴۰٫۹۶۱۸۲۵۷6(21) پایدار ۳/۲+ ۰٫۰۶۷۳۰2(44)
42K 19 23 ۴۱٫۹۶۲۴۰۲۸1(24) 12.360(12) h β- 42Ca ۲-
43K 19 24 ۴۲٫۹۶۰۷۱6(10) 22.3(1) h β- 43Ca ۳/۲+
44K 19 25 ۴۳٫۹۶۱۵6(4) 22.13(19) min β- 44Ca ۲-
45K 19 26 ۴۴٫۹۶۰۶۹9(11) 17.3(6) min β- 45Ca ۳/۲+
46K 19 27 ۴۵٫۹۶۱۹۷7(17) 105(10) s β- 46Ca 2(-)
47K 19 28 ۴۶٫۹۶۱۶۷8(9) 17.50(24) s β- 47Ca ۱/۲+
48K 19 29 ۴۷٫۹۶۵۵۱4(26) 6.8(2) s β- (98.86%) 48Ca (۲-)
β-, n (1.14%) 47Ca
49K 19 30 ۴۸٫۹۶۷۴5(8) 1.26(5) s β-, n (86%) 48Ca (۳/۲+)
β- (14%) 49Ca
50K 19 31 ۴۹٫۹۷۲۷8(30) 472(4) ms β- (71%) 50Ca (۰-,۱٬۲-)
β-, n (29%) 49Ca
51K 19 32 ۵۰٫۹۷۶۳8(54)# 365(5) ms β- (53%) 51Ca ۳/۲+#
β-, n (47%) 50Ca
52K 19 33 ۵۱٫۹۸۲۶1(75)# 105(5) ms β-, n (64%) 51Ca (۲-)#
β-, 2n (21%) 50Ca
β- (15%) 52Ca
53K 19 34 ۵۲٫۹۸۷۱2(75)# 30(5) ms β-, n (67%) 52Ca (۳/۲+)#
β-, 2n (17%) 51Ca
β- (16%) 53Ca
54K 19 35 ۵۳٫۹۹۴۲0(97)# 10(5) ms β- (>99.9%) 54Ca ۲-#
β-, n (<.1%) 53Ca
55K 19 36 ۵۴٫۹۹۹۷1(107)# 3# ms β- 55Ca ۳/۲+#
β-, n 54Ca
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Used in potassium-argon dating
 5. Primordial radionuclide

منابع[ویرایش]

 1. http://www.nucleonica.net/unc.aspx
 2. Engelkemeir, D.W.; Flynn, K.F.; Glendenin, L.E. (1962). "Positron Emission in the Decay of K40". Physical Review. 126 (5): 1818. Bibcode:1962PhRv..126.1818E. doi:10.1103/PhysRev.126.1818.