ایزوتوپ‌های لارنسیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر لارنسیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۵۸Lr بود که در سال ۱۹۶۱ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۱۱ ایزوتوپ (۲۵۲Lr تا ۲۶۲Lr) و یک ایزومر هسته‌ای (۲۵۳mLr) از لارنسیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۶۲Lr با نیمه عمر ۲۱۶ دقیقه است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
252Lr[n ۲] 103 149 ۲۵۲٫۰۹۵۲6(26)# 390(90) ms
[0.36(+11-7) s]
α (۹۰٪) 248Md
β+ (10%) 252No
SF (1%) (متنوع)
253Lr[n ۳] 103 150 ۲۵۳٫۰۹۵۰9(22)# 580(70) ms
[0.57(+7-6) s]
α (۹۰٪) 249Md (۷/۲-)
SF (9%) (متنوع)
β+ (1%) 253No
253mLr[n ۳] 30(100)# keV 1.5(3) s
[1.5(+3-2) s]
(۱/۲-)
254Lr[n ۴] 103 151 ۲۵۴٫۰۹۶۴8(32)# 13(3) s α (۷۸٪) 250Md
β+ (22%) 254No
SF (.1%) (متنوع)
255Lr 103 152 ۲۵۵٫۰۹۶۵۶2(19) 22(4) s α (۶۹٪) 251Md ۷/۲-#
β+ (30%) 255No
SF (1%) (متنوع)
256Lr 103 153 ۲۵۶٫۰۹۸۴9(9) 27(3) s α (۸۰٪) 252Md
β+ (20%) 256No
SF (.01%) (متنوع)
257Lr 103 154 ۲۵۷٫۰۹۹۴2(5)# 646(25) ms α (۹۹٫۹۹٪) 253Md ۹/۲+#
β+ (.01%) 257No
SF (.001%) (متنوع)
258Lr 103 155 ۲۵۸٫۱۰۱۷6(11)# 4.1(3) s α (۹۵٪) 254Md
β+ (5%) 258No
259Lr 103 156 ۲۵۹٫۱۰۲۹0(8)# 6.2(3) s α (۷۷٪) 255Md ۹/۲+#
SF (23%) (متنوع)
β+ (.5%) 259No
260Lr 103 157 ۲۶۰٫۱۰۵۵1(13)# 2.7 min α (۷۵٪) 256Md
β+ (15%) 260No
SF (10%) (متنوع)
261Lr 103 158 ۲۶۱٫۱۰۶۸8(22)# 44 min SF (متنوع)
α (rare) 257Md
262Lr 103 159 ۲۶۲٫۱۰۹۶1(22)# 216 min β+ 262No
α (به ندرت) 258Md
  1. اختصارها:
    SF: شکافت خود به خود
  2. Not directly synthesized, occurs as a decay product of 256Db
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ Not directly synthesized, occurs as a decay product of 257Db
  4. Not directly synthesized, occurs as a decay product of 258Db

منابع[ویرایش]