ایزوتوپ‌های منیزیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نمودار دایره‌ای فراوانی طبیعی ایزوتوپ‌های منیزیم.

عنصر فلزی منیزیم به طور طبیعی شامل سه ایزوتوپ پایدار است.(۲۴Mg, ۲۵Mg, و ۲۶Mg) همچنین تاکنون ۱۹ ایزوتوپ پرتوزا نیز از این عنصر شناسایی شده است، (از ۱۹Mg تا ۴۰Mg) که پایدارترین آن‌ها ۲۸Mg با نیمه عمر ۲۰٫۹۱۵ ساعت است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد پروتون نوترون  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱] ایزوتوپ‌های دختر[n ۱] اسپین هسته‌ای representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
19Mg 12 7 ۱۹٫۰۳۵۴7(27) ۱/۲-#
20Mg 12 8 ۲۰٫۰۱۸۸۶3(29) 90.8(24) ms β+ (97%) 20Na ۰+
β+, p (3%) 19Ne
21Mg 12 9 ۲۱٫۰۱۱۷۱3(18) 122(2) ms β+ (66.9%) 21Na (۵/۲٬۳/۲)+
β+, p (32.6%) 20Ne
β+, α (۰٫۵٪) 16F
22Mg 12 10 ۲۱٫۹۹۹۵۷۳8(14) 3.8755(12) s β+ 22Na ۰+
23Mg 12 11 ۲۲٫۹۹۴۱۲۳7(14) 11.317(11) s β+ 23Na ۳/۲+
24Mg 12 12 ۲۳٫۹۸۵۰۴۱۷۰0(14) پایدار ۰+ ۰٫۷۸۹9(4) ۰٫۷۸۹۵۸-۰٫۷۹۰۱۷
25Mg 12 13 ۲۴٫۹۸۵۸۳۶۹2(3) پایدار ۵/۲+ ۰٫۱۰۰0(1) ۰٫۰۹۹۹۶-۰٫۱۰۰۱۲
26Mg[n ۲] 12 14 ۲۵٫۹۸۲۵۹۲۹۲9(30) پایدار ۰+ ۰٫۱۱۰1(3) ۰٫۱۰۹۸۷-۰٫۱۱۰۳۰
27Mg 12 15 ۲۶٫۹۸۴۳۴۰۵9(5) 9.458(12) min β 27Al ۱/۲+
28Mg 12 16 ۲۷٫۹۸۳۸۷۶8(22) 20.915(9) h β 28Al ۰+
29Mg 12 17 ۲۸٫۹۸۸۶۰0(15) 1.30(12) s β 29Al ۳/۲+
30Mg 12 18 ۲۹٫۹۹۰۴۳4(9) 335(17) ms β (99.94%) 30Al ۰+
β, n (.06%) 29Al
31Mg 12 19 ۳۰٫۹۹۶۵۴6(13) 230(20) ms β (98.3%) 31Al ۳/۲+
β, n (1.7%) 30Al
32Mg 12 20 ۳۱٫۹۹۸۹۷5(19) 86(5) ms β (97.6%) 32Al ۰+
β, n (2.4%) 31Al
33Mg 12 21 ۳۳٫۰۰۵۲۵4(21) 90.5(16) ms β (83%) 33Al ۷/۲-#
β, n (17%) 32Al
34Mg 12 22 ۳۴٫۰۰۹۴6(25) 20(10) ms β (>99.9%) 34Al ۰+
β, n (<.1%) 33Al
35Mg 12 23 ۳۵٫۰۱۷۳4(43)# 70(40) ms β, n (52%) 34Al (۷/۲-)#
β (48%) 35Al
36Mg 12 24 ۳۶٫۰۲۳۰0(54)# 3.9(13) ms β 36Al ۰+
37Mg 12 25 ۳۷٫۰۳۱۴0(97)# 40# ms [>260 ns] β 37Al ۷/۲-#
β, n 36Al
38Mg 12 26 ۳۸٫۰۳۷۵7(54)# 1# ms [>260 ns] ۰+
39Mg 12 27 ۳۹٫۰۴۶۷7(55)# <260 ns ۷/۲-#
40Mg 12 28 ۴۰٫۰۵۳۹3(97)# 1# ms ۰+
  1. Bold for stable isotopes
  2. Used in radiodating events early in the Solar System's history

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]