ایزوتوپ‌های اکتینیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز اکتینیم دارای ایزوتوپ پایدار نبوده و در نتیجه جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. تاکنون ۳۳ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است که پایدارترین آن ۲۲۷Ac با نیمه عمر ۲۱٫۷۷۲ سال است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد نام باستانی Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
206Ac 89 117 ۲۰۶٫۰۱۴۵0(8) 25(7) ms (۳+)
206m1Ac 80(50) keV 15(6) ms
206m2Ac 290(110)# keV 41(16) ms (۱۰-)
207Ac 89 118 ۲۰۷٫۰۱۱۹5(6) 31(8) ms
[27(+11-6) ms]
α 203Fr ۹/۲-#
208Ac 89 119 ۲۰۸٫۰۱۱۵5(6) 97(16) ms
[95(+24-16) ms]
α (۹۹٪) 204Fr (۳+)
β+ (1%) 208Ra
208mAc 506(26) keV 28(7) ms
[25(+9-5) ms]
α (۸۹٪) 204Fr (۱۰-)
IT (10%) 208Ac
β+ (1%) 208Ra
209Ac 89 120 ۲۰۹٫۰۰۹۴9(5) 92(11) ms α (۹۹٪) 205Fr (۹/۲-)
β+ (1%) 209Ra
210Ac 89 121 ۲۱۰٫۰۰۹۴4(6) 350(40) ms α (۹۶٪) 206Fr ۷+#
β+ (4%) 210Ra
211Ac 89 122 ۲۱۱٫۰۰۷۷3(8) 213(25) ms α (۹۹٫۸٪) 207Fr ۹/۲-#
β+ (.2%) 211Ra
212Ac 89 123 ۲۱۲٫۰۰۷۸1(7) 920(50) ms α (۹۷٪) 208Fr ۶+#
β+ (3%) 212Ra
213Ac 89 124 ۲۱۳٫۰۰۶۶1(6) 731(17) ms α 209Fr (۹/۲-)#
β+ (rare) 213Ra
214Ac 89 125 ۲۱۴٫۰۰۶۹۰2(24) 8.2(2) s α (۸۹٪) 210Fr (۵+)#
β+ (11%) 214Ra
215Ac 89 126 ۲۱۵٫۰۰۶۴۵4(23) 0.17(1) s α (۹۹٫۹۱٪) 211Fr ۹/۲-
β+ (.09%) 215Ra
216Ac 89 127 ۲۱۶٫۰۰۸۷۲0(29) 0.440(16) ms α 212Fr (۱-)
β+ (7×10−5%) 216Ra
216mAc 44(7) keV ۴۴3(7) µs (۹-)
217Ac 89 128 ۲۱۷٫۰۰۹۳۴7(14) 69(4) ns α (۹۸٪) 213Fr ۹/۲-
β+ (2%) 217Ra
217mAc 2012(20) keV 740(40) ns (۲۹/۲)+
218Ac 89 129 ۲۱۸٫۰۱۱۶4(5) ۱٫۰8(9) µs α 214Fr (۱-)#
218mAc 584(50)# keV 103(11) ns (۱۱+)
219Ac 89 130 ۲۱۹٫۰۱۲۴2(5) ۱۱.8(15) µs α 215Fr ۹/۲-
β+ (10−6%) 219Ra
220Ac 89 131 ۲۲۰٫۰۱۴۷۶3(16) 26.36(19) ms α 216Fr (۳-)
β+ (5×10−4%) 220Ra
221Ac 89 132 ۲۲۱٫۰۱۵۵9(5) 52(2) ms α 217Fr ۹/۲-#
222Ac 89 133 ۲۲۲٫۰۱۷۸۴4(6) 5.0(5) s α (۹۹٪) 218Fr ۱-
β+ (1%) 222Ra
222mAc 200(150)# keV 1.05(7) min α (۸۸٫۶٪) 218Fr high
IT (10%) 222Ac
β+ (1.4%) 222Ra
223Ac 89 134 ۲۲۳٫۰۱۹۱۳7(8) 2.10(5) min α (۹۹٪) 219Fr (۵/۲-)
EC (1%) 223Ra
CD (3.2×10−9%) 209Bi
14C
224Ac 89 135 ۲۲۴٫۰۲۱۷۲3(4) 2.78(17) h β+ (90.9%) 224Ra ۰-
α (۹٫۱٪) 220Fr
β- (1.6%) 224Th
225Ac[n ۳] 89 136 ۲۲۵٫۰۲۳۲۳0(5) 10.0(1) d α 221Fr (۳/۲-)
CD (6×10−10%) 211Bi
14C
226Ac 89 137 ۲۲۶٫۰۲۶۰۹8(4) 29.37(12) h β- (83%) 226Th (۱)(-#)
EC (17%) 226Ra
α (.۰۰۶٪) 222Fr
227Ac Actinium[n ۴] 89 138 ۲۲۷٫۰۲۷۷۵۲1(26) 21.772(3) y β- (98.61%) 227Th ۳/۲- Trace[n ۵]
α (۱٫۳۸٪) 223Fr
228Ac Mesothorium ۲ 89 139 ۲۲۸٫۰۳۱۰۲۱1(27) 6.13(2) h β- 228Th ۳+ Trace[n ۶]
α (۵٫۵×10−6%) 224Fr
229Ac 89 140 ۲۲۹٫۰۳۳۰2(4) 62.7(5) min β- 229Th (۳/۲+)
230Ac 89 141 ۲۳۰٫۰۳۶۲9(32) 122(3) s β- 230Th (۱+)
231Ac 89 142 ۲۳۱٫۰۳۸۵6(11) 7.5(1) min β- 231Th (۱/۲+)
232Ac 89 143 ۲۳۲٫۰۴۲۰3(11) 119(5) s β- 232Th (۱+)
233Ac 89 144 ۲۳۳٫۰۴۴۵5(32)# 145(10) s β- 233Th (۱/۲+)
234Ac 89 145 ۲۳۴٫۰۴۸۴2(43)# 44(7) s β- 234Th
235Ac 89 146 ۲۳۵٫۰۵۱۲3(38)# 40# s β- 235Th ۱/۲+#
236Ac 89 147 ۲۳۶٫۰۵۵۳0(54)# 2# min β- 236Th
 1. اختصارها:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 2. Bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 3. Has medical uses
 4. Source of element's name
 5. Intermediate decay product of 235U
 6. Intermediate decay product of 232Th

منابع[ویرایش]