ایزوتوپ‌های کرم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز کروم به طور طبیعی متشکل از ۳ ایزوتوپ پایدار Cr-53 ,Cr-54 ,Cr-۵۲ است که فراوان‌ترین آنها Cr-۵۲ (با فراوانی طبیعی ۷۸۹/۸۳٪) است. ۱۹ ایزوتوپ پرتوزا که پایدارترین آنها Cr-۵۰ با نیمه عمر (بیش از) ۱٫۸E۱۷سال وCr-۵۱ با نیمه عمر۷۰۲۵/۲۷ روز می‌باشد برای این عنصر شناخته شده است. مابقی ایزوتوپ‌های رادیواکتیو آن از نیمه عمری کمتراز ۲۴ ساعت برخوردارند که نیمه عمر اکثر آنها کمتر از ۱ دقیقه است. این عنصر همچنین دارای ۲ حالت برانگیخته است. کروم ۵۳ محصول واپاشی پرتوزاد Mn-۵۳ است. محتویات ایزوتوپی کروم معمولاً با محتویات ایزوتوپی منگنز ترکیب می‌شود و در زمین‌شناسی ایزوتوپی کاربرد دارد. نسبت‌های ایزوتوپ Mn-Cr شواهدی را که از Al-۲۶ وPd-۱۰۷ دربارهٔ تاریخ ابتدایی به دست آمده تقویت می‌کند. اختلاف در نسبتهای Cr-53/Cr-۵۲ و Mn-Cr در چندین شهاب سنگ بیانگر یک نسبت Mn-53/Mn-۵۵ است که نشان می‌دهد رده‌بندی ایزوتوپ Mn-Cr باید از واپاشی ثابت Mn-۵۳ در پیکره سیاره‌های مجزا ناشی شده باشد؛ بنابراین Cr-۵۳ دلایلی بیشتر را دربارهٔ فرایندهای سنتز هسته‌ای بلافاصله قبل از یکپارچگی منظومه شمسی در اختیار می‌گذارد.

ایزوتوپهای کروم از نظر وزن اتمی، در بازه ۴۳amu (کروم ۴۳) تا ۶۷amu(کروم ۶۷) قرار دارند. حالت واپاشی اتمی بلافاصله قبل از فراوان‌ترین ایزوتوپ پایدار (کروم ۵۲)، گیراندازی الکترون است و حالت بلافاصله بعد از آن واپاشی بتا است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
42Cr 24 18 ۴۲٫۰۰۶۴3(32)# 14(3) ms
[13(+4-2) ms]
β+ (>99.9%) 42V ۰+
2p (<.۱٪) 40Ti
43Cr 24 19 ۴۲٫۹۹۷۷1(24)# 21.6(7) ms β+ (71%) 43V (۳/۲+)
β+, p (23%) 42Ti
β+, 2p (6%) 41Sc
β+, α (<.۱٪) 39Sc
44Cr 24 20 ۴۳٫۹۸۵۵5(5)# 54(4) ms
[53(+4-3) ms]
β+ (93%) 44V ۰+
β+, p (7%) 43Ti
45Cr 24 21 ۴۴٫۹۷۹۶4(54) 50(6) ms β+ (73%) 45V ۷/۲-#
β+, p (27%) 44Ti
45mCr 50(100)# keV 1# ms IT 45Cr ۳/۲+#
β+ 45V
46Cr 24 22 ۴۵٫۹۶۸۳۵9(21) 0.26(6) s β+ 46V ۰+
47Cr 24 23 ۴۶٫۹۶۲۹۰0(15) 500(15) ms β+ 47V ۳/۲-
48Cr 24 24 ۴۷٫۹۵۴۰۳2(8) 21.56(3) h β+ 48V ۰+
49Cr 24 25 ۴۸٫۹۵۱۳۳۵7(26) 42.3(1) min β+ 49V ۵/۲-
50Cr 24 26 ۴۹٫۹۴۶۰۴۴2(11) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۰۴۳۴5(13) ۰٫۰۴۲۹۴–۰٫۰۴۳۴۵
51Cr 24 27 ۵۰٫۹۴۴۷۶۷4(11) 27.7025(24) d EC 51V ۷/۲-
52Cr 24 28 ۵۱٫۹۴۰۵۰۷5(8) پایدار ۰+ ۰٫۸۳۷۸9(18) ۰٫۸۳۷۶۲–۰٫۸۳۷۹۰
53Cr 24 29 ۵۲٫۹۴۰۶۴۹4(8) پایدار ۳/۲- ۰٫۰۹۵۰1(17) ۰٫۰۹۵۰۱–۰٫۰۹۵۵۳
54Cr 24 30 ۵۳٫۹۳۸۸۸۰4(8) پایدار ۰+ ۰٫۰۲۳۶5(7) ۰٫۰۲۳۶۵–۰٫۰۲۳۹۱
55Cr 24 31 ۵۴٫۹۴۰۸۳۹7(8) 3.497(3) min β- 55Mn ۳/۲-
56Cr 24 32 ۵۵٫۹۴۰۶۵۳1(20) 5.94(10) min β- 56Mn ۰+
57Cr 24 33 ۵۶٫۹۴۳۶۱3(2) 21.1(10) s β- 57Mn (۳/۲-)
58Cr 24 34 ۵۷٫۹۴۴۳5(22) 7.0(3) s β- 58Mn ۰+
59Cr 24 35 ۵۸٫۹۴۸۵9(26) 460(50) ms β- 59Mn ۵/۲-#
59mCr 503.0(17) keV ۹6(20) µs (۹/۲+)
60Cr 24 36 ۵۹٫۹۵۰۰8(23) 560(60) ms β- 60Mn ۰+
61Cr 24 37 ۶۰٫۹۵۴۷2(27) 261(15) ms β- (>99.9%) 61Mn ۵/۲-#
β-, n (<.1%) 60Mn
62Cr 24 38 ۶۱٫۹۵۶۶1(36) 199(9) ms β- (>99.9%) 62Mn ۰+
β-, n 61Mn
63Cr 24 39 ۶۲٫۹۶۱۸6(32)# 129(2) ms β- 63Mn (۱/۲-)#
β-, n 62Mn
64Cr 24 40 ۶۳٫۹۶۴۴1(43)# 43(1) ms β- 64Mn ۰+
65Cr 24 41 ۶۴٫۹۷۰۱6(54)# 27(3) ms β- 65Mn (۱/۲-)#
66Cr 24 42 ۶۵٫۹۷۳۳8(64)# 10(6) ms β- 66Mn ۰+
67Cr 24 43 ۶۶٫۹۷۹۵5(75)# 10# ms
[>300 ns]
β- 67Mn ۱/۲-#
  1. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  3. Suspected of decaying by β+β+ decay to 50Ti with a half-life of no less than 1.3‎×۱۰۱۸ a

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]