ایزوتوپ‌های گوگرد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گوگرد (S) ۱۸ ایزتوپ دارد که ۴ عدد از آنها پایدارند: ۳۲S (۹۵٫۰۲٪), ۳۳S (۰٫۷۵٪), ۳۴S (۴٫۲۱٪)، و ۳۶S (۰٫۰۲٪). Other than ۳۵S، ایزوتوپ‌های ناپایدار گوگرد نیمه‌عمر کوتاهی دارند. ۳۵S نتیجه متلاشی شدن ۴۰Ar که از پرتوهای کیهانی است می‌باشد. و نیمه عمر آن ۸۷ روز است.جرم استاندارد آن ۳۲٫۰۶۵(۵) u است

جدول

هسته
نماد
Z(p) N(n)  
جرم ایزتوپ (u)
 
نیمه-عمر اسپین
هسته
representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
۲۶S ۱۶ ۱۰ ۲۶٫۰۲۷۸۸(۳۲)# ۱۰# ms ۰+
۲۷S ۱۶ ۱۱ ۲۷٫۰۱۸۸۳(۲۲)# ۱۵٫۵(۱۵) ms (۵/۲+)
۲۸S ۱۶ ۱۲ ۲۸٫۰۰۴۳۷(۱۷) ۱۲۵(۱۰) ms ۰+
۲۹S ۱۶ ۱۳ ۲۸٫۹۹۶۶۱(۵) ۱۸۷(۴) ms ۵/۲+
۳۰S ۱۶ ۱۴ ۲۹٫۹۸۴۹۰۳(۳) ۱٫۱۷۸(۵) s ۰+
۳۱S ۱۶ ۱۵ ۳۰٫۹۷۹۵۵۴۷(۱۶) ۲٫۵۷۲(۱۳) s ۱/۲+
۳۲S ۱۶ ۱۶ ۳۱٫۹۷۲۰۷۱۰۰(۱۵) STABLE ۰+ ۰٫۹۴۹۳(۳۱) ۰٫۹۴۴۵۴-۰٫۹۵۲۸۱
۳۳S ۱۶ ۱۷ ۳۲٫۹۷۱۴۵۸۷۶(۱۵) پایدار ۳/۲+ ۰٫۰۰۷۶(۲) ۰٫۰۰۷۳۰-۰٫۰۰۷۹۳
۳۴S ۱۶ ۱۸ ۳۳٫۹۶۷۸۶۶۹۰(۱۲) پایدار ۰+ ۰٫۰۴۲۹(۲۸) ۰٫۰۳۹۷۶-۰٫۰۴۷۳۴
۳۵S ۱۶ ۱۹ ۳۴٫۹۶۹۰۳۲۱۶(۱۱) ۸۷٫۵۱(۱۲) d ۳/۲+
۳۶S ۱۶ ۲۰ ۳۵٫۹۶۷۰۸۰۷۶(۲۰) پایدار ۰+ ۰٫۰۰۰۲(۱) ۰٫۰۰۰۱۳-۰٫۰۰۰۲۷
۳۷S ۱۶ ۲۱ ۳۶٫۹۷۱۱۲۵۵۷(۲۱) ۵٫۰۵(۲) دقیقه ۷/۲-
۳۸S ۱۶ ۲۲ ۳۷٫۹۷۱۱۶۳(۸) ۱۷۰٫۳(۷) دقیقه ۰+
۳۹S ۱۶ ۲۳ ۳۸٫۹۷۵۱۳(۵) ۱۱٫۵(۵) ثانیه (۳/۲٬۵/۲٬۷/۲)-
۴۰S ۱۶ ۲۴ ۳۹٫۹۷۵۴۵(۱۵) ۸٫۸(۲۲) s ۰+
۴۱S ۱۶ ۲۵ ۴۰٫۹۷۹۵۸(۱۳) ۱٫۹۹(۵) s (۷/۲-)#
۴۲S ۱۶ ۲۶ ۴۱٫۹۸۱۰۲(۱۳) ۱٫۰۱۳(۱۵) s ۰+
۴۳S ۱۶ ۲۷ ۴۲٫۹۸۷۱۵(۲۲) ۲۶۰(۱۵) ms ۳/۲-#
۴۳mS ۳۱۹(۵) keV ۴۸۰(۵۰) ns (۷/۲-)
۴۴S ۱۶ ۲۸ ۴۳٫۹۹۰۲۱(۴۲) ۱۰۰(۱) ms ۰+
۴۵S ۱۶ ۲۹ ۴۴٫۹۹۶۵۱(۱۸۷) ۶۸(۲) ms ۳/۲-#
۴۶S ۱۶ ۳۰ ۴۶٫۰۰۰۷۵(۷۵)# ۵۰(۸) ms ۰+
۴۷S ۱۶ ۳۱ ۴۷٫۰۰۸۵۹(۸۶)# ۲۰# ms [>۲۰۰ ns] ۳/۲-#
۴۸S ۱۶ ۳۲ ۴۸٫۰۱۴۱۷(۹۷)# ۱۰# ms [>۲۰۰ ns] ۰+
۴۹S ۱۶ ۳۳ ۴۹٫۰۲۳۶۲(۱۰۲)# <۲۰۰ ns ۳/۲-#

منابع

پیوند به بیرون