ایزوتوپ‌های نیکل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز نیکل به طور طبیعی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار (58
Ni
، ۶۰
Ni
، ۶۱
Ni
، ۶۲
Ni
و ۶۴
Ni
) است. ایزوتوپ 58
Ni
نیز یکی از ایزوتوپ‌های پرتوزای فراوان نیکل است. در مجموع این شش ایزوتوپ ۶۸٫۰۷۷٪ فراوانی طبیعی نیکل را تشکیل می‌دهد. همچنین ۲۶ ایزوتوپ پرتوزای دیگر از نیکل شناسایی شده است که از بین آن‌ها ۵۹
Ni
با نیمه عمر ۷۶٬۰۰۰ سال پایدارترین رادیوایزوتوپ است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
48
Ni
28 20 ۴۸٫۰۱۹۷5(54)# 10# ms
[>500 ns]
۰+
49
Ni
28 21 ۴۹٫۰۰۹۶6(43)# 13(4) ms
[12(+5-3) ms]
۷/۲-#
50
Ni
28 22 ۴۹٫۹۹۵۹3(28)# 9.1(18) ms β+ 50Co ۰+
51
Ni
28 23 ۵۰٫۹۸۷۷2(28)# 30# ms
[>200 ns]
β+ 51Co ۷/۲-#
52
Ni
28 24 ۵۱٫۹۷۵۶8(9)# 38(5) ms β+ (83%) 52Co ۰+
β+, p (17%) 51Fe
53
Ni
28 25 ۵۲٫۹۶۸۴7(17)# 45(15) ms β+ (55%) 53Co (۷/۲-)#
β+, p (45%) 52Fe
54
Ni
28 26 ۵۳٫۹۵۷۹1(5) 104(7) ms β+ 54Co ۰+
55
Ni
28 27 ۵۴٫۹۵۱۳۳0(12) 204.7(17) ms β+ 55Co ۷/۲-
56
Ni
28 28 ۵۵٫۹۴۲۱۳2(12) 6.075(10) d β+ 56
Co
۰+
57
Ni
28 29 ۵۶٫۹۳۹۷۹۳5(19) 35.60(6) h β+ 57
Co
۳/۲-
58
Ni
28 30 ۵۷٫۹۳۵۳۴۲9(7) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۰٫۶۸۰۷۶9(89)
59
Ni
28 31 ۵۸٫۹۳۴۳۴۶7(7) ۷.6(5)×104 a EC (99%) 59
Co
۳/۲-
β+ (1.5x10-5%)[۲]
60
Ni
28 32 ۵۹٫۹۳۰۷۸۶4(7) پایدار ۰+ ۰٫۲۶۲۲۳1(77)
61
Ni
28 33 ۶۰٫۹۳۱۰۵۶0(7) پایدار ۳/۲- ۰٫۰۱۱۳۹9(6)
62
Ni
[n ۴]
28 34 ۶۱٫۹۲۸۳۴۵1(6) پایدار ۰+ ۰٫۰۳۶۳۴5(17)
63
Ni
28 35 ۶۲٫۹۲۹۶۶۹4(6) 100.1(20) a β- 63
Cu
۱/۲-
63m
Ni
87.15(11) keV ۱٫۶7(3) µs ۵/۲-
64
Ni
28 36 ۶۳٫۹۲۷۹۶۶0(7) پایدار ۰+ ۰٫۰۰۹۲۵6(9)
65
Ni
28 37 ۶۴٫۹۳۰۰۸۴3(7) 2.5172(3) h β- 65
Cu
۵/۲-
65m
Ni
63.37(5) keV ۶9(3) µs ۱/۲-
66
Ni
28 38 ۶۵٫۹۲۹۱۳۹3(15) 54.6(3) h β- 66
Cu
۰+
67
Ni
28 39 ۶۶٫۹۳۱۵۶9(3) 21(1) s β- 67
Cu
۱/۲-
67m
Ni
1007(3) keV ۱۳.3(2) µs β- 67
Cu
۹/۲+
IT 67Ni
68
Ni
28 40 ۶۷٫۹۳۱۸۶9(3) 29(2) s β- 68
Cu
۰+
68m1
Ni
1770.0(10) keV 276(65) ns ۰+
68m2
Ni
2849.1(3) keV ۸۶0(50) µs ۵-
69
Ni
28 41 ۶۸٫۹۳۵۶۱0(4) 11.5(3) s β- 69
Cu
۹/۲+
69m1
Ni
321(2) keV 3.5(4) s β- 69
Cu
(۱/۲-)
IT 69Ni
69m2
Ni
2701(10) keV 439(3) ns (۱۷/۲-)
70
Ni
28 42 ۶۹٫۹۳۶۵0(37) 6.0(3) s β- 70
Cu
۰+
70m
Ni
2860(2) keV 232(1) ns ۸+
71
Ni
28 43 ۷۰٫۹۴۰۷4(40) 2.56(3) s β- 71
Cu
۱/۲-#
72
Ni
28 44 ۷۱٫۹۴۲۰9(47) 1.57(5) s β- (>99.9%) 72
Cu
۰+
β-, n (<.1%) 71
Cu
73
Ni
28 45 ۷۲٫۹۴۶۴7(32)# 0.84(3) s β- (>99.9%) 73
Cu
(۹/۲+)
β-, n (<.1%) 72
Cu
74
Ni
28 46 ۷۳٫۹۴۸۰7(43)# 0.68(18) s β- (>99.9%) 74
Cu
۰+
β-, n (<.1%) 73
Cu
75
Ni
28 47 ۷۴٫۹۵۲۸7(43)# 0.6(2) s β- (98.4%) 75
Cu
(۷/۲+)#
β-, n (1.6%) 74
Cu
76
Ni
28 48 ۷۵٫۹۵۵۳3(97)# 470(390) ms
[0.24(+55-24) s]
β- (>99.9%) 76
Cu
۰+
β-, n (<.1%) 75
Cu
77
Ni
28 49 ۷۶٫۹۶۰۵5(54)# 300# ms
[>300 ns]
β- 77
Cu
۹/۲+#
78
Ni
28 50 ۷۷٫۹۶۳۱8(118)# 120# ms
[>300 ns]
β- 78
Cu
۰+
  1. Abbreviations:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پر رنگ پایدار هستند
  3. Believed to decay by β+β+ to 58Fe with a half-life over 7×1020 years
  4. Highest binding energy per ذرات هسته‌ای of all nuclides

منابع[ویرایش]