ایزوتوپ‌های زنون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

گاز نجیب زنون دارای هشت ایزوتوپ پایدار است. این عنصر پس از قلع بیشترین تعداد ایزوتوپ پایدار را دارد. همچنین ۳۰ ایزوتوپ پرتوزا و ایزومر هسته‌ای از زنون شناخته شده است که از میان آن‌ها ۱۳۶Xe با نیمه عمر ۲٫۳۸ ± ۰٫۰۲ ± ۰٫۱۴‎×۱۰۲۱ سال پایدارترین آن‌ها است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
110Xe 54 56 ۱۰۹٫۹۴۴۲8(14) 310(190) ms
[105(+35-25) ms]
β+ 110I ۰+
α 106Te
111Xe 54 57 ۱۱۰٫۹۴۱۶0(33)# 740(200) ms β+ (90%) 111I ۵/۲+#
α (۱۰٪) 107Te
112Xe 54 58 ۱۱۱٫۹۳۵۶2(11) 2.7(8) s β+ (99.1%) 112I ۰+
α (.۹٪) 108Te
113Xe 54 59 ۱۱۲٫۹۳۳۳4(9) 2.74(8) s β+ (92.98%) 113I (۵/۲+)#
β+, p (7%) 112Te
α (.۰۱۱٪) 109Te
β+, α (.۰۰۷٪) 109Sb
114Xe 54 60 ۱۱۳٫۹۲۷۹۸0(12) 10.0(4) s β+ 114I ۰+
115Xe 54 61 ۱۱۴٫۹۲۶۲۹4(13) 18(4) s β+ (99.65%) 115I (۵/۲+)
β+, p (.34%) 114Te
β+, α (۳×10−4%) 111Sb
116Xe 54 62 ۱۱۵٫۹۲۱۵۸1(14) 59(2) s β+ 116I ۰+
117Xe 54 63 ۱۱۶٫۹۲۰۳۵9(11) 61(2) s β+ (99.99%) 117I ۵/۲(+)
β+, p (.0029%) 116Te
118Xe 54 64 ۱۱۷٫۹۱۶۱۷9(11) 3.8(9) min β+ 118I ۰+
119Xe 54 65 ۱۱۸٫۹۱۵۴۱1(11) 5.8(3) min β+ 119I ۵/۲(+)
120Xe 54 66 ۱۱۹٫۹۱۱۷۸4(13) 40(1) min β+ 120I ۰+
121Xe 54 67 ۱۲۰٫۹۱۱۴۶2(12) 40.1(20) min β+ 121I (۵/۲+)
122Xe 54 68 ۱۲۱٫۹۰۸۳۶8(12) 20.1(1) h β+ 122I ۰+
123Xe 54 69 ۱۲۲٫۹۰۸۴۸2(10) 2.08(2) h EC 123I ۱/۲+
123mXe 185.18(22) keV ۵٫۴9(26) µs ۷/2(-)
124Xe 54 70 ۱۲۳٫۹۰۵۸۹3(2) ایزوتوپ پایدار[n ۳] ۰+ ۹٫۵2(3)×10−4
125Xe 54 71 ۱۲۴٫۹۰۶۳۹۵5(20) 16.9(2) h β+ 125I ۱/۲(+)
125m1Xe 252.60(14) keV 56.9(9) s IT 125Xe ۹/2(-)
125m2Xe 295.86(15) keV ۰٫۱4(3) µs ۷/۲(+)
126Xe 54 72 ۱۲۵٫۹۰۴۲۷4(7) Observationally Stable[n ۴] ۰+ ۸٫۹0(2)×10−4
127Xe 54 73 ۱۲۶٫۹۰۵۱۸4(4) 36.345(3) d EC 127I ۱/۲+
127mXe 297.10(8) keV 69.2(9) s IT 127Xe ۹/۲-
128Xe 54 74 ۱۲۷٫۹۰۳۵۳۱3(15) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۱۹۱۰2(8)
129Xe[n ۶] 54 75 ۱۲۸٫۹۰۴۷۷۹4(8) Stable[n ۵] ۱/۲+ ۰٫۲۶۴۰۰6(82)
129mXe 236.14(3) keV 8.88(2) d IT 129Xe ۱۱/۲-
130Xe 54 76 ۱۲۹٫۹۰۳۵۰۸0(8) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۴۰۷۱0(13)
131Xe[n ۷] 54 77 ۱۳۰٫۹۰۵۰۸۲4(10) پایدار[n ۵] ۳/۲+ ۰٫۲۱۲۳۲4(30)
131mXe 163.930(8) keV 11.934(21) d IT 131Xe ۱۱/۲-
132Xe[n ۷] 54 78 ۱۳۱٫۹۰۴۱۵۳5(10) پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۲۶۹۰۸6(33)
132mXe 2752.27(17) keV 8.39(11) ms IT 132Xe (۱۰+)
133Xe[n ۷][n ۸] 54 79 ۱۳۲٫۹۰۵۹۱۰7(26) 5.2475(5) d β- 133Cs ۳/۲+
133mXe 233.221(18) keV 2.19(1) d IT 133Xe ۱۱/۲-
134Xe[n ۷] 54 80 ۱۳۳٫۹۰۵۳۹۴5(9) Observationally Stable [n ۹] ۰+ ۰٫۱۰۴۳۵7(21)
134m1Xe 1965.5(5) keV 290(17) ms IT 134Xe ۷-
134m2Xe 3025.2(15) keV 5(1) µs (۱۰+)
135Xe[n ۱۰] 54 81 ۱۳۴٫۹۰۷۲۲7(5) 9.14(2) h β- 135Cs ۳/۲+
135mXe 526.551(13) keV 15.29(5) min IT (99.99%) 135Xe ۱۱/۲-
β- (.004%) 135Cs
136Xe[n ۱۱] 54 82 ۱۳۵٫۹۰۷۲۱9(8) ۲٫۳۸(۰٫۰۲, ۰٫۱۴)‎×۱۰21 yr[۲] β-β- 136Ba ۰+ ۰٫۰۸۸۵۷3(44)
136mXe 1891.703(14) keV ۲٫۹5(9) µs ۶+
137Xe 54 83 ۱۳۶٫۹۱۱۵۶2(8) 3.818(13) min β- 137Cs ۷/۲-
138Xe 54 84 ۱۳۷٫۹۱۳۹5(5) 14.08(8) min β- 138Cs ۰+
139Xe 54 85 ۱۳۸٫۹۱۸۷۹3(22) 39.68(14) s β- 139Cs ۳/۲-
140Xe 54 86 ۱۳۹٫۹۲۱۶4(7) 13.60(10) s β- 140Cs ۰+
141Xe 54 87 ۱۴۰٫۹۲۶۶5(10) 1.73(1) s β- (99.45%) 141Cs ۵/۲(-#)
β-, n (.043%) 140Cs
142Xe 54 88 ۱۴۱٫۹۲۹۷1(11) 1.22(2) s β- (99.59%) 142Cs ۰+
β-, n (.41%) 141Cs
143Xe 54 89 ۱۴۲٫۹۳۵۱1(21)# 0.511(6) s β- 143Cs ۵/۲-
144Xe 54 90 ۱۴۳٫۹۳۸۵1(32)# 0.388(7) s β- 144Cs ۰+
β-, n 143Cs
145Xe 54 91 ۱۴۴٫۹۴۴۰7(32)# 188(4) ms β- 145Cs (۳/۲-)#
146Xe 54 92 ۱۴۵٫۹۴۷۷5(43)# 146(6) ms β- 146Cs ۰+
147Xe 54 93 ۱۴۶٫۹۵۳۵6(43)# 130(80) ms
[0.10(+10-5) s]
β- 147Cs ۳/۲-#
β-, n 146Cs
  1. http://www.nucleonica.net/unc.aspx
  2. Gando, A.; Gando, Y.; Hanakago, H.; Ikeda, H.; Inoue, K.; Kato, R.; Koga, M.; Matsuda, S.; Mitsui, T.; Nakada, T.; Nakamura, K.; Obata, A.; Oki, A.; Ono, Y.; Shimizu, I.; Shirai, J.; Suzuki, A.; Takemoto, Y.; Tamae, K.; Ueshima, K.; Watanabe, H.; Xu, B. D.; Yamada, S.; Yoshida, H.; Kozlov, A.; Yoshida, S.; Banks, T. I.; Detwiler, J. A.; Freedman, S. J.; Fujikawa, B. K. (2012). "Measurement of the double-β decay half-life of 136
    Xe
    with the KamLAND-Zen experiment". Physical Review C 85 (4). arXiv:1201.4664. Bibcode:2012PhRvC..85d5504G. doi:10.1103/PhysRevC.85.045504.
      ویرایش

منابع[ویرایش]


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «n» وجود دارد، اما برچسب <references group="n"/> متناظر پیدا نشد.