ایزوتوپ‌های پرازئودیمیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز پرازئودیمیم به طور طبیعی دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۱۴۱Pr است همچنین تاکنون ۳۸ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است که در بین آن‌ها ایزوتوپ ۱۴۳Pr با نیمه عمر ۱۳٫۵۷ روز پایدارترین ایزوتوپ است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
121Pr 59 62 ۱۲۰٫۹۵۵۳6(75)# 600(300) ms p 120Ce (۳/۲-)
β+ (به ندرت) 121Ce
β+, p (rare) 120La
122Pr 59 63 ۱۲۱٫۹۵۱۸1(54)# 500# ms β+ 122Ce
123Pr 59 64 ۱۲۲٫۹۴۵۹6(64)# 800# ms β+ 123Ce ۳/۲+#
124Pr 59 65 ۱۲۳٫۹۴۲۹6(64)# 1.2(2) s β+ 124Ce
β+, p (به ندرت) 123La
125Pr 59 66 ۱۲۴٫۹۳۷۸3(43)# 3.3(7) s β+ 125Ce ۳/۲+#
β+, p (به ندرت) 124La
126Pr 59 67 ۱۲۵٫۹۳۵۳1(21)# 3.12(18) s β+ 126Ce (۴٬۵٬۶)
β+, p (به ندرت) 125La
127Pr 59 68 ۱۲۶٫۹۳۰۸3(21)# 4.2(3) s β+ 127Ce ۳/۲+#
127mPr 600(200)# keV 50# ms ۱۱/۲-
128Pr 59 69 ۱۲۷٫۹۲۸۷9(3) 2.84(9) s β+ 128Ce (۳+)
β+, p (به ندرت) 127La
129Pr 59 70 ۱۲۸٫۹۲۵۱0(3) 32(3) s β+ 129Ce (۱۱/۲-)
129mPr 382.7(5) keV 1# ms β+ 129Ce (۱۱/۲-)
130Pr 59 71 ۱۲۹٫۹۲۳۵9(7) 40.0(4) s β+ 130Ce (۶٬۷)(+#)
130mPr 100(100)# keV 10# s ۲+#
131Pr 59 72 ۱۳۰٫۹۲۰۲6(6) 1.50(3) min β+ 131Ce (۳/۲+)
131mPr 152.4(2) keV 5.7(2) s IT (96.4%) 131Pr (۱۱/۲-)
β+ (3.59%) 131Ce
132Pr 59 73 ۱۳۱٫۹۱۹۲6(6) 1.49(11) min β+ 132Ce (۲+)
132mPr 0(100)# keV 20# s β+ 132Ce (۵+)
133Pr 59 74 ۱۳۲٫۹۱۶۳۳1(13) 6.5(3) min β+ 133Ce (۳/۲+)
133mPr 192.05(14) keV ۱.1(2) µs (۱۱/۲-)
134Pr 59 75 ۱۳۳٫۹۱۵۷1(4) ~11 min β+ 134Ce (۵-)
134mPr 0(100)# keV 17(2) min β+ 134Ce ۲-
135Pr 59 76 ۱۳۴٫۹۱۳۱۱2(13) 24(2) min β+ 135Ce ۳/۲(+)
135mPr 358.06(6) keV ۱۰5(10) µs (۱۱/۲-)
136Pr 59 77 ۱۳۵٫۹۱۲۶۹2(13) 13.1(1) min β+ 136Ce ۲+
137Pr 59 78 ۱۳۶٫۹۱۰۷۰5(13) 1.28(3) h β+ 137Ce ۵/۲+
137mPr 561.22(23) keV ۲٫۶6(7) µs ۱۱/۲-
138Pr 59 79 ۱۳۷٫۹۱۰۷۵5(15) 1.45(5) min β+ 138Ce ۱+
138mPr 348(23) keV 2.12(4) h β+ 138Ce ۷-
139Pr 59 80 ۱۳۸٫۹۰۸۹۳8(8) 4.41(4) h β+ 139Ce ۵/۲+
140Pr 59 81 ۱۳۹٫۹۰۹۰۷6(7) 3.39(1) min β+ 140Ce ۱+
140m1Pr 127.5(3) keV ۰٫۳5(2) µs ۵+
140m2Pr 763.3(7) keV ۳٫۰5(20) µs (۸)-
141Pr[n ۳] 59 82 ۱۴۰٫۹۰۷۶۵۲8(26) پایدار[n ۴] ۵/۲+ ۱٫۰۰۰۰
142Pr 59 83 ۱۴۱٫۹۱۰۰۴۴8(26) 19.12(4) h β- (99.98%) 142Nd ۲-
EC (.0164%) 142Ce
142mPr 3.694(3) keV 14.6(5) min IT 142Pr ۵-
143Pr[n ۳] 59 84 ۱۴۲٫۹۱۰۸۱۶9(28) 13.57(2) d β- 143Nd ۷/۲+
144Pr 59 85 ۱۴۳٫۹۱۳۳۰5(4) 17.28(5) min β- 144Nd ۰-
144mPr 59.03(3) keV 7.2(3) min IT (99.93%) 144Pr ۳-
β- (.07%) 144Nd
145Pr 59 86 ۱۴۴٫۹۱۴۵۱2(8) 5.984(10) h β- 145Nd ۷/۲+
146Pr 59 87 ۱۴۵٫۹۱۷۶4(7) 24.15(18) min β- 146Nd (۲)-
147Pr 59 88 ۱۴۶٫۹۱۸۹۹6(25) 13.4(4) min β- 147Nd (۳/۲+)
148Pr 59 89 ۱۴۷٫۹۲۲۱۳5(28) 2.29(2) min β- 148Nd ۱-
148mPr 50(30)# keV 2.01(7) min β- 148Nd (۴)
149Pr 59 90 ۱۴۸٫۹۲۳۷2(9) 2.26(7) min β- 149Nd (۵/۲+)
150Pr 59 91 ۱۴۹٫۹۲۶۶۷3(28) 6.19(16) s β- 150Nd (۱)-
151Pr 59 92 ۱۵۰٫۹۲۸۳۱9(25) 18.90(7) s β- 151Nd (۳/۲)(-#)
152Pr 59 93 ۱۵۱٫۹۳۱۵0(13) 3.63(12) s β- 152Nd ۴+
153Pr 59 94 ۱۵۲٫۹۳۳۸4(11) 4.28(11) s β- 153Nd ۵/۲-#
154Pr 59 95 ۱۵۳٫۹۳۷۵2(16) 2.3(1) s β- 154Nd (۳+,۲+)
155Pr 59 96 ۱۵۴٫۹۴۰۱2(32)# 1# s [>300 ns] β- 155Nd ۵/۲-#
156Pr 59 97 ۱۵۵٫۹۴۴۲7(43)# 500# ms [>300 ns] β- 156Nd
157Pr 59 98 ۱۵۶٫۹۴۷۴3(43)# 300# ms β- 157Nd ۵/۲-#
158Pr 59 99 ۱۵۷٫۹۵۱۹8(64)# 200# ms β- 158Nd
159Pr 59 100 ۱۵۸٫۹۵۵۵0(75)# 100# ms β- 159Nd ۵/۲-#
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ محصول شکافت
  4. Theoretically capable of spontaneous fission

منابع[ویرایش]