ایزوتوپ‌های سیلیسیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر سیلیسیم دارای ۲۴ ایزوتوپ شناخته شده با جرم اتمی ۲۲ تا ۴۴ است. فراوان‌ترین ایزوتوپ سیلیسیم ۲۸Si است که فراوانی طبیعی آن ۹۲٫۲۳٪ است. همچنین ناپایدارترین ایزوتوپ این عنصر نیز ۴۳Si است که نیمه عمر آن تنها ۶۰ نانوثانیه است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱] ایزوتوپ‌های دختر[n ۱] اسپین هسته‌ای representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
22Si 14 8 ۲۲٫۰۳۴۵3(22)# 29(2) ms β+ (68%) 22Al ۰+
β+, p (32%) 21Mg
23Si 14 9 ۲۳٫۰۲۵۵2(21)# 42.3(4) ms β+ 23Al ۳/۲+#
24Si 14 10 ۲۴٫۰۱۱۵۴6(21) 140(8) ms β+ (92%) 24Al ۰+
β+, p (8%) 23Mg
25Si 14 11 ۲۵٫۰۰۴۱۰6(11) 220(3) ms β+ (63.19%) 25Al ۵/۲+
β+, p (36.8%) 24Mg
26Si 14 12 ۲۵٫۹۹۲۳۳0(3) 2.234(13) s β+ 26Al ۰+
27Si 14 13 ۲۶٫۹۸۶۷۰۴۹1(16) 4.16(2) s β+ 27Al ۵/۲+
28Si 14 14 ۲۷٫۹۷۶۹۲۶۵۳۲5(19) پایدار ۰+ ۰٫۹۲۲۲3(19) ۰٫۹۲۲۰۵-۰٫۹۲۲۴۱
29Si 14 15 ۲۸٫۹۷۶۴۹۴۷۰0(22) پایدار ۱/۲+ ۰٫۰۴۶۸5(8) ۰٫۰۴۶۷۸-۰٫۰۴۶۹۲
30Si 14 16 ۲۹٫۹۷۳۷۷۰۱7(3) پایدار ۰+ ۰٫۰۳۰۹2(11) ۰٫۰۳۰۸۲-۰٫۰۳۱۰۲
31Si 14 17 ۳۰٫۹۷۵۳۶۳۲3(4) 157.3(3) min β 31P ۳/۲+
32Si 14 18 ۳۱٫۹۷۴۱۴۸۰8(5) 153 y β 32P ۰+ trace cosmogenic
33Si 14 19 ۳۲٫۹۷۸۰۰0(17) 6.18(18) s β 33P (۳/۲+)
34Si 14 20 ۳۳٫۹۷۸۵۷6(15) 2.77(20) s β 34P ۰+
35Si 14 21 ۳۴٫۹۸۴۵8(4) 780(120) ms β (94.74%) 35P ۷/۲-#
β, n (5.26%) 34P
36Si 14 22 ۳۵٫۹۸۶۶0(13) 0.45(6) s β (88%) 36P ۰+
β, n (12%) 35P
37Si 14 23 ۳۶٫۹۹۲۹4(18) 90(60) ms β (83%) 37P (۷/۲-)#
β, n (17%) 36P
38Si 14 24 ۳۷٫۹۹۵۶3(15) 90# ms [>۱ µs] β, n 37P ۰+
β 38P
39Si 14 25 ۳۹٫۰۰۲۰7(36) 47.5(20) ms β 39P ۷/۲-#
40Si 14 26 ۴۰٫۰۰۵۸7(60) 33.0(10) ms β 40P ۰+
41Si 14 27 ۴۱٫۰۱۴۵6(198) 20.0(25) ms β 41P ۷/۲-#
42Si 14 28 ۴۲٫۰۱۹۷9(54)# 13(4) ms β 42P ۰+
43Si 14 29 ۴۳٫۰۲۸۶6(75)# 15# ms [>260 ns] ۳/۲-#
44Si 14 30 ۴۴٫۰۳۵۲6(86)# 10# ms ۰+
  1. Bold for stable isotopes

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]