ایزوتوپ‌های کلسیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاکنون ۲۴ ایزوتوپ از عنصر کلسیم شناسایی شده‌است (۳۴Ca تا ۵۷Ca) که از این میان تنها ۵ ایزوتوپ به‌طور طبیعی پایدار هستند (۴۰Ca, ۴۲Ca, ۴۳Ca, ۴۴Ca و ۴۶Ca)، بعلاوهٔ ۴۸Ca با نیمه‌عمری چنان طولانی که برای بیشتر مقاصد عملی می‌توان آن را پایدار در نظر گرفت. همچنین ایزوتوپ ۴۰Ca با فراوانی طبیعی ۹۷٪ فراوان‌ترین ایزوتوپ کلسیم است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
34Ca 20 14 ۳۴٫۰۱۴۱2(32)# <35 ns p 33K ۰+
35Ca 20 15 ۳۵٫۰۰۴۹4(21)# 25.7(2) ms β+ (>99.9%) 35K ۱/۲+#
β+, p (<.1%) 34Ar
36Ca 20 16 ۳۵٫۹۹۳۰9(4) 102(2) ms β+, p (56.8%) 35Ar ۰+
β+ (43.2%) 36K
37Ca 20 17 ۳۶٫۹۸۵۸۷0(24) 181.1(10) ms β+, p (74.5%) 36Ar (۳/۲+)
β+ (25.5%) 37K
38Ca 20 18 ۳۷٫۹۷۶۳۱8(5) 440(8) ms β+ 38K ۰+
39Ca 20 19 ۳۸٫۹۷۰۷۱۹7(20) 859.6(14) ms β+ 39K ۳/۲+
40Ca[n ۴] 20 20 ۳۹٫۹۶۲۵۹۰۹8(22) ایزوتوپ پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۹۶۹۴1(156) ۰٫۹۶۹۳۳-۰٫۹۶۹۴۷
41Ca 20 21 ۴۰٫۹۶۲۲۷۸۰6(26) ۱٫۰2(7)×105 a EC 41K ۷/۲- Trace[n ۶]
42Ca 20 22 ۴۱٫۹۵۸۶۱۸۰1(27) پایدار ۰+ ۰٫۰۰۶۴7(23) ۰٫۰۰۶۴۶-۰٫۰۰۶۴۸
43Ca 20 23 ۴۲٫۹۵۸۷۶۶6(3) پایدار ۷/۲- ۰٫۰۰۱۳5(10) ۰٫۰۰۱۳۵-۰٫۰۰۱۳۵
44Ca 20 24 ۴۳٫۹۵۵۴۸۱8(4) پایدار ۰+ ۰٫۰۲۰۸6(110) ۰٫۰۲۰۸۲-۰٫۰۲۰۹۲
45Ca 20 25 ۴۴٫۹۵۶۱۸۶6(4) 162.67(25) d β- 45Sc ۷/۲-
46Ca 20 26 ۴۵٫۹۵۳۶۹۲6(24) Observationally Stable[n ۷] ۰+ 4(3)×10−5 ۴×10−5-۴×10−5
47Ca 20 27 ۴۶٫۹۵۴۵۴۶0(24) 4.536(3) d β- 47Sc ۷/۲-
48Ca[n ۸] 20 28 ۴۷٫۹۵۲۵۳4(4) ۴3(38)×1018 a β-β-[n ۹] 48Ti ۰+ ۰٫۰۰۱۸7(21) ۰٫۰۰۱۸۶-۰٫۰۰۱۸۸
49Ca 20 29 ۴۸٫۹۵۵۶۷4(4) 8.718(6) min β- 49Sc ۳/۲-
50Ca 20 30 ۴۹٫۹۵۷۵۱9(10) 13.9(6) s β- 50Sc ۰+
51Ca 20 31 ۵۰٫۹۶۱5(1) 10.0(8) s β- (>99.9%) 51Sc (۳/۲-)#
β-, n (<.1%) 50Sc
52Ca 20 32 ۵۱٫۹۶۵۱0(75) 4.6(3) s β- (98%) 52Sc ۰+
β-, n (2%) 51Sc
53Ca 20 33 ۵۲٫۹۷۰۰5(54)# 90(15) ms β- (70%) 53Sc ۳/۲-#
β-, n (30%) 52Sc
54Ca 20 34 ۵۳٫۹۷۴۳5(75)# 50# ms [>300 ns] β-, n 53Sc ۰+
β- 54Sc
55Ca 20 35 ۵۴٫۹۸۰۵5(75)# 30# ms [>300 ns] β- 55Sc ۵/۲-#
56Ca 20 36 ۵۵٫۹۸۵۵7(97)# 10# ms [>300 ns] β- 56Sc ۰+
57Ca 20 37 ۵۶٫۹۹۲۳6(107)# 5# ms β- 57Sc ۵/۲-#
β-, n 56Sc
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Heaviest nuclide with equal numbers of protons and neutrons with no observed decay
 5. Believed to undergo β+β+ decay to 40Ar with a half-life no less than 5.9×1021 a
 6. Cosmogenic nuclide
 7. Believed to undergo β-β- decay to 46Ti with a half-life no less than 2.8×1015 a
 8. Primordial radionuclide
 9. Lightest nuclide known to undergo double beta decay

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]