ایزوتوپ‌های برم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عنصر برم به طور طبیعی دارای دو ایزوتوپ پایدار ۷۹Br و ۸۱Br و همچنین ۳۰ ایزوتوپ پرتوزای شناخته شده است که از این میان ۷۷Br با نیمه عمر ۵۷٫۰۳۶ ساعت, پایدارترین ایزوتوپ است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
66Br 35 31 p 65Se
67Br 35 32 ۶۶٫۹۶۴۷9(54)# p 66Se ۱/۲−#
68Br 35 33 ۶۷٫۹۵۸۵2(38)# <1.۲ µs p 67Se ۳+#
69Br 35 34 ۶۸٫۹۵۰۱1(11)# <24 ns p 68Se ۱/۲−#
70Br 35 35 ۶۹٫۹۴۴۷9(33)# 79.1(8) ms β+ 70Se ۰+#
70mBr 2292.2(8) keV 2.2(2) s β+ 70Se (۹+)
IT 70Br
71Br 35 36 ۷۰٫۹۳۸۷4(61) 21.4(6) s β+ 71Se (۵/۲)−
72Br 35 37 ۷۱٫۹۳۶۶4(6) 78.6(24) s β+ 72Se ۱+
72mBr 100.92(3) keV 10.6(3) s IT (>99.9%) 72Br ۱−
β+ (<0.1%) 72Se
73Br 35 38 ۷۲٫۹۳۱۶9(5) 3.4(2) min β+ 73Se ۱/۲−
74Br 35 39 ۷۳٫۹۲۹۸۹1(16) 25.4(3) min β+ 74Se (۰−)
74mBr 13.58(21) keV 46(2) min β+ 74Se ۴(+#)
75Br 35 40 ۷۴٫۹۲۵۷۷6(15) 96.7(13) min β+ 75Se ۳/۲−
76Br 35 41 ۷۵٫۹۲۴۵۴1(10) 16.2(2) h β+ 76Se ۱−
76mBr 102.58(3) keV 1.31(2) s IT (99.4%) 76Br (۴)+
β+ (0.6%) 76Se
77Br 35 42 ۷۶٫۹۲۱۳۷9(3) 57.036(6) h β+ 77Se ۳/۲−
77mBr 105.86(8) keV 4.28(10) min IT 77Br ۹/۲+
78Br 35 43 ۷۷٫۹۲۱۱۴6(4) 6.46(4) min β+ (99.99%) 78Se ۱+
β (0.01%) 78Kr
78mBr 180.82(13) keV ۱۱۹.2(10) µs (۴+)
79Br 35 44 ۷۸٫۹۱۸۳۳۷1(22) پایدار ۳/۲− ۰٫۵۰۶9(7)
79mBr 207.61(9) keV 4.86(4) s IT 79Br (۹/۲+)
80Br 35 45 ۷۹٫۹۱۸۵۲۹3(22) 17.68(2) min β (91.7%) 80Kr ۱+
β+ (8.3%) 80Se
80mBr 85.843(4) keV 4.4205(8) h IT 80Br ۵−
81Br 35 46 ۸۰٫۹۱۶۲۹۰6(21) پایدار ۳/۲− ۰٫۴۹۳1(7)
81mBr 536.20(9) keV ۳۴.6(28) µs ۹/۲+
82Br 35 47 ۸۱٫۹۱۶۸۰۴1(21) 35.282(7) h β 82Kr ۵−
82mBr 45.9492(10) keV 6.13(5) min IT 82Br ۲−
β 82Kr
83Br 35 48 ۸۲٫۹۱۵۱۸0(5) 2.40(2) h β 83Kr ۳/۲−
83mBr 3068.8(6) keV 700(100) ns (۱۹/۲−)
84Br 35 49 ۸۳٫۹۱۶۴۷9(16) 31.80(8) min β 84Kr ۲−
84m1Br 320(10) keV 6.0(2) min β 84Kr ۶−
84m2Br 408.2(4) keV <140 ns ۱+
85Br 35 50 ۸۴٫۹۱۵۶۰8(21) 2.90(6) min β 85Kr ۳/۲−
86Br 35 51 ۸۵٫۹۱۸۷۹8(12) 55.1(4) s β 86Kr (۲−)
87Br 35 52 ۸۶٫۹۲۰۷۱1(19) 55.65(13) s β (97.48%) 87Kr ۳/۲−
β, n (2.52%) 86Kr
88Br 35 53 ۸۷٫۹۲۴۰7(4) 16.29(6) s β (93.42%) 88Kr (۲−)
β, n (6.48%) 87Kr
88mBr 272.7(3) keV ۵.4(7) µs
89Br 35 54 ۸۸٫۹۲۶۳9(6) 4.40(3) s β (86.2%) 89Kr (۳/۲−،۵/۲−)
β, n (13.8%) 88Kr
90Br 35 55 ۸۹٫۹۳۰۶3(8) 1.91(1) s β (74.8%) 90Kr
β, n (25.2%) 89Kr
91Br 35 56 ۹۰٫۹۳۳۹7(8) 541(5) ms β (80%) 91Kr ۳/۲−#
β, n (20%) 90Kr
92Br 35 57 ۹۱٫۹۳۹۲6(5) 0.343(15) s β (66.9%) 92Kr (۲−)
β, n (33.1%) 91Kr
93Br 35 58 ۹۲٫۹۴۳۰5(32)# 102(10) ms β (89%) 93Kr ۳/۲−#
β, n (11%) 92Kr
94Br 35 59 ۹۳٫۹۴۸۶8(43)# 70(20) ms β (70%) 94Kr
β, n (30%) 93Kr
95Br 35 60 ۹۴٫۹۵۲۸7(54)# 50# ms [>300 ns] ۳/۲−#
96Br 35 61 ۹۵٫۹۵۸۵3(75)# 20# ms [>300 ns]
97Br 35 62 ۹۶٫۹۶۲۸0(86)# 10# ms [>300 ns] ۳/۲−#
  1. اختصارها:
    IT: انتقال ایزومری
  2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند

منابع[ویرایش]