ایزوتوپ‌های دارمشتادیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عنصر دارمشتادیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۶۹Ds بود که در سال ۱۹۹۴ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۷ یا ۸ ایزوتوپ (۲۶۷Ds (یا ۲۶۹Ds) تا ۲۸۱Ds)و ۲ یا ۳ ایزومر هسته‌ای از دارمشتادیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۸۱Ds با نیمه عمر ۹٫۶ ثانیه است.

جدول ایزوتوپ‌ها

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
267Ds[n ۲] 110 157 ۲۶۷٫۱۴۳۷7(15)# ۳(+۶-۲) µs ۹/۲+#
269Ds 110 159 ۲۶۹٫۱۴۴۷5(3) ۲۳0(110) µs
[179(+245-66) µs]
α 265Hs ۳/۲+#
270Ds 110 160 ۲۷۰٫۱۴۴۵8(5) ۱۶0(100) µs
[0.10(+14-4) ms]
α 266Hs ۰+
270mDs 1140(70) keV 10(6) ms
[6.0(+82-22) ms]
α 266Hs (۱۰)(-#)
271Ds 110 161 ۲۷۱٫۱۴۵۹5(10)# 210(170) ms α 267Hs ۱۱/۲-#
271mDs 29(29) keV 1.3(5) ms α 267Hs ۹/۲+#
273Ds 110 163 ۲۷۳٫۱۴۸۵6(14)# 0.17(+17-6) ms α 269Hs ۱۳/۲-#
277Ds[n ۳] 110 167 ۲۷۷٫۱۵۵۹1(41)# 5# s α 273Hs ۱۱/۲+#
279Ds[n ۴] 110 169 ۲۷۹٫۱۶۰۱0(64)# 0.18(+5-3) s SF (90%) (various)
α (۱۰٪) 275Hs
281Ds[n ۵] 110 171 ۲۸۱٫۱۶۴۵1(59)# 9.6 s SF (94%) (various) ۳/۲+#
α (۶٪) 277Hs
281mDs[n ۶][n ۵] α 277Hs
  1. اختصارها:
    SF: شکافت خود به خود
  2. Unconfirmed isotope
  3. Not directly synthesized, occurs in decay chain of 285Fl
  4. Not directly synthesized, occurs as decay product of 283Cn
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Not directly synthesized, occurs in decay chain of 289Fl
  6. This isomer is unconfirmed

منابع