ایزوتوپ‌های پلاتین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز پلاتین به طور طبیعی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار (۱۹۲Pt, ۱۹۴Pt, ۱۹۵Pt, ۱۹۶Pt, ۱۹۸Pt) و یک ایزوتوپ دیرینه (۱۹۰Pt) با نیمه عمر ۶٫۵۰×۱۰۱۱ سال است. همچنین تاکنون ۳۱ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است که پایدارترین آن‌ها ۱۹۳Pt با نیمه عمر ۵۰ سال است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
166Pt 78 88 ۱۶۵٫۹۹۴۸6(54)# ۳۰0(100) µs ۰+
167Pt 78 89 ۱۶۶٫۹۹۲۹8(44)# ۷۰0(200) µs ۷/۲-#
168Pt 78 90 ۱۶۷٫۹۸۸۱5(22) 2.00(18) ms α 164Os ۰+
β+ (به ندرت) 168Ir
169Pt 78 91 ۱۶۸٫۹۸۶۷2(22)# 3.7(15) ms α 165Os ۳/۲-#
β+ (rare) 169Ir
170Pt 78 92 ۱۶۹٫۹۸۲۴۹5(20) 14.0(2) ms α (۹۸٪) 166Os ۰+
β+ (2%) 170Ir
171Pt 78 93 ۱۷۰٫۹۸۱۲4(9) 51(2) ms α (۹۹٪) 167Os ۳/۲-#
β+ (1%) 171Ir
172Pt 78 94 ۱۷۱٫۹۷۷۳۴7(14) 98.4(24) ms α (۷۷٪) 168Os ۰+
β+ (23%) 172Ir
173Pt 78 95 ۱۷۲٫۹۷۶۴4(6) 365(7) ms α (۸۴٪) 169Os ۵/۲-#
β+ (16%) 173Ir
174Pt 78 96 ۱۷۳٫۹۷۲۸۱9(13) 0.889(17) s α (۸۳٪) 170Os ۰+
β+ (17%) 174Ir
175Pt 78 97 ۱۷۴٫۹۷۲۴۲1(20) 2.53(6) s α (۶۴٪) 171Os ۵/۲-#
β+ (36%) 175Ir
176Pt 78 98 ۱۷۵٫۹۶۸۹۴5(15) 6.33(15) s β+ (62%) 176Ir ۰+
α (۳۸٪) 172Os
177Pt 78 99 ۱۷۶٫۹۶۸۴۶9(16) 10.6(4) s β+ (94.4%) 177Ir ۵/۲-
α (۵٫۶٪) 173Os
177mPt 147.4(4) keV ۲.2(3) µs ۱/۲-
178Pt 78 100 ۱۷۷٫۹۶۵۶۴9(12) 21.1(6) s β+ (92.3%) 178Ir ۰+
α (۷٫۷٪) 174Os
179Pt 78 101 ۱۷۸٫۹۶۵۳۶3(10) 21.2(4) s β+ (99.76%) 179Ir ۱/۲-
α (۰٫۲۴٪) 175Os
180Pt 78 102 ۱۷۹٫۹۶۳۰۳1(12) 56(2) s β+ (99.7%) 180Ir ۰+
α (۰٫۳٪) 176Os
181Pt 78 103 ۱۸۰٫۹۶۳۰۹7(16) 52.0(22) s β+ (99.93%) 181Ir ۱/۲-
α (۰٫۰۷۴٪) 177Os
182Pt 78 104 ۱۸۱٫۹۶۱۱۷1(17) 2.2(1) min β+ (99.96%) 182Ir ۰+
α (.۰۳۸٪) 178Os
183Pt 78 105 ۱۸۲٫۹۶۱۵۹7(17) 6.5(10) min β+ (99.99%) 183Ir ۱/۲-
α (.۰۰۹۶٪) 179Os
183m1Pt 34.50(8) keV 43(5) s β+ (99.99%) 183Ir (۷/۲)-
α (۴×10−4%) 179Os
IT 183Pt
183m2Pt 195.68(11) keV >150 ns (۹/۲)+
184Pt 78 106 ۱۸۳٫۹۵۹۹۲2(19) 17.3(2) min β+ (99.99%) 184Ir ۰+
α (.۰۰۱۶۹٪) 180Os
184mPt 1839.4(16) keV 1.01(5) ms IT 184Pt ۸-
185Pt 78 107 ۱۸۴٫۹۶۰۶2(4) 70.9(24) min β+ (99.99%) 185Ir (۹/۲+)
α (.۰۰۵٪) 181Os
185mPt 103.4(2) keV 33.0(8) min β+ (98%) 185Ir (۱/۲-)
α (۲٪) 181Os
186Pt 78 108 ۱۸۵٫۹۵۹۳۵1(23) 2.08(5) h β+ (99.99%) 186Ir ۰+
α (۱٫۴×10−4%) 182Os
187Pt 78 109 ۱۸۶٫۹۶۰۵9(3) 2.35(3) h β+ 187Ir ۳/۲-
188Pt 78 110 ۱۸۷٫۹۵۹۳۹5(6) 10.2(3) d EC (99.99%) 188Ir ۰+
α (۲٫۶×10−5%) 184Os
189Pt 78 111 ۱۸۸٫۹۶۰۸۳4(12) 10.87(12) h β+ 189Ir ۳/۲-
189m1Pt 172.80(6) keV 464(25) ns ۹/۲-
189m2Pt 191.6(4) keV ۱۴3(5) µs (۱۳/۲+)
190Pt 78 112 ۱۸۹٫۹۵۹۹۳2(6) ۶.5(3)×1011 a α 186Os ۰+ ۱.4(1)×10−4
191Pt 78 113 ۱۹۰٫۹۶۱۶۷7(5) 2.862(7) d EC 191Ir ۳/۲-
191m1Pt 100.67(2) keV >۱ µs (۹/۲)-
191m2Pt 149.04(2) keV ۹5(5) µs (۱۳/۲)+
192Pt 78 114 ۱۹۱٫۹۶۱۰۳۸0(27) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۰۷۸2(7)
193Pt 78 115 ۱۹۲٫۹۶۲۹۸۷4(18) 50(6) a EC 193Ir ۱/۲-
193mPt 149.78(4) keV 4.33(3) d IT 193Pt ۱۳/۲+
194Pt 78 116 ۱۹۳٫۹۶۲۶۸۰3(9) Observationally Stable[n ۵] ۰+ ۰٫۳۲۹۶7(99)
195Pt 78 117 ۱۹۴٫۹۶۴۷۹۱1(9) Observationally Stable[n ۶] ۱/۲- ۰٫۳۳۸۳2(10)
195mPt 259.30(8) keV 4.010(5) d IT 195Pt ۱۳/۲+
196Pt 78 118 ۱۹۵٫۹۶۴۹۵۱5(9) Observationally Stable[n ۷] ۰+ ۰٫۲۵۲۴2(41)
197Pt 78 119 ۱۹۶٫۹۶۷۳۴۰2(9) 19.8915(19) h β- 197Au ۱/۲-
197mPt 399.59(20) keV 95.41(18) min IT (96.7%) 197Pt ۱۳/۲+
β- (3.3%) 197Au
198Pt 78 120 ۱۹۷٫۹۶۷۸۹3(3) Observationally Stable[n ۸] ۰+ ۰٫۰۷۱۶3(55)
199Pt 78 121 ۱۹۸٫۹۷۰۵۹3(3) 30.80(21) min β- 199Au ۵/۲-
199mPt 424(2) keV 13.6(4) s IT 199Pt (۱۳/۲)+
200Pt 78 122 ۱۹۹٫۹۷۱۴۴1(22) 12.5(3) h β- 200Au ۰+
201Pt 78 123 ۲۰۰٫۹۷۴۵1(5) 2.5(1) min β- 201Au (۵/۲-)
202Pt 78 124 ۲۰۱٫۹۷۵۷4(32)# 44(15) h β- 202Au ۰+
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 4. Believed to undergo α decay to 188Os with a half-life over 470×1015 years
 5. Believed to undergo α decay to 190Os
 6. Believed to undergo α decay to 191Os
 7. Believed to undergo α decay to 192Os
 8. Believed to undergo α decay to 194Os or double β- decay to 198Hg with a half-life over 320×1012 years

منابع[ویرایش]