ایزوتوپ‌های سدیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاکنون از عنصر سدیم ۲۰ ایزوتوپ (۱۸
Na
تا ۳۷
Na
) و دو ایزومر (۲۲m
Na
و ۲۴m
Na
)) شناسایی شده است که از میان این ایزوتوپ‌ها تنها ۲۳
Na
پایدار می‌باشد. جرم اتمی میانگین سدیم ۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸(۲) u است.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر decay
mode(s)[۱][n ۱]
ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین هسته‌ای representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
18Na 11 7 ۱۸٫۰۲۵۹7(5) ۱.3(4)×10−21 s p (>99.9%) 17Ne (۱-)#
β+ (<.1%) 18Ne
19Na 11 8 ۱۹٫۰۱۳۸۷7(13) <40 ns p 18Ne (۵/۲+)#
20Na 11 9 ۲۰٫۰۰۷۳۵1(7) 447.9(23) ms β+ (75%) 20Ne ۲+
β+, α (۲۵٪) 16O
21Na 11 10 ۲۰٫۹۹۷۶۵۵2(8) 22.49(4) s β+ 21Ne ۳/۲+
22Na 11 11 ۲۱٫۹۹۴۴۳۶4(4) 2.6027(10) yr β+ 22Ne ۳+ Trace[n ۳]
22mNa 583.03(9) keV 244(6) ns ۱+
23Na 11 12 ۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸۰9(29) پایدار ۳/۲+ ۱٫۰۰۰۰
24Na 11 13 ۲۳٫۹۹۰۹۶۲۷8(8) 14.9590(12) h β- 24Mg ۴+ Trace[n ۳]
24mNa 472.207(9) keV 20.20(7) ms IT (99.95%) 24Na ۱+
β (.05%) 24Mg
25Na 11 14 ۲۴٫۹۸۹۹۵۴0(13) 59.1(6) s β 25Mg ۵/۲+
26Na 11 15 ۲۵٫۹۹۲۶۳3(6) 1.077(5) s β 26Mg ۳+
27Na 11 16 ۲۶٫۹۹۴۰۷7(4) 301(6) ms β (99.87%) 27Mg ۵/۲+
β, n (.13%) 26Mg
28Na 11 17 ۲۷٫۹۹۸۹۳8(14) 30.5(4) ms β (99.421%) 28Mg ۱+
β, n (.579%) 27Mg
29Na 11 18 ۲۹٫۰۰۲۸۶1(14) 44.9(12) ms β (74.09%) 29Mg ۳/۲(+#)
β, n (25.91%) 28Mg
30Na 11 19 ۳۰٫۰۰۸۹۷6(27) 48.4(17) ms β (68.83%) 30Mg ۲+
β, n (30.0%) 29Mg
β, 2n (1.17%) 28Mg
β, α 26Ne
31Na 11 20 ۳۱٫۰۱۳۵9(23) 17.0(4) ms β (62.05%) 31Mg (۳/۲+)
β, n 30Mg
β, 2n 29Mg
β, 3n 28Mg
32Na 11 21 ۳۲٫۰۲۰۴7(38) 12.9(7) ms β 32Mg (۳-,۴-)
β, n 31Mg
β, 2n 30Mg
33Na 11 22 ۳۳٫۰۲۶۷2(94) 8.2(2) ms β, n (52.0%) 32Mg ۳/۲+#
β (36.0%) 33Mg
β, 2n (12.0%) 31Mg
34Na 11 23 ۳۴٫۰۳۵۱7(96)# 5.5(10) ms β, 2n (50.0%) 32Mg ۱+
β (35.0%) 34Mg
β, n (15.0%) 33Mg
35Na 11 24 ۳۵٫۰۴۲۴9(102)# 1.5(5) ms β (>99.9%) 35Mg ۳/۲+#
β, n (<.1%) 34Mg
36Na 11 25 ۳۶٫۰۵۱۴8(102)# <260 ns
37Na 11 26 ۳۷٫۰۵۹۳4(103)# 1# ms [>۱٫۵ µs] ۳/۲+#
  1. Abbreviations:
    IT: ایزومر هسته‌ای
  2. Bold for stable isotopes
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ Cosmogenic nuclide

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]