ایزوتوپ‌های ساماریم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلز ساماریم دارای ۵ ایزوتوپ پایدار ۱۴۴Sm, ۱۴۹Sm, ۱۵۰Sm, ۱۵۲Sm و ۱۵۴Sm است که در این میان ۱۵۲Sm با فراوانی طبیعی ۲۶٫۷۵٪ فراوان‌ترین ایزوتوپ این عنصر است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
128Sm 62 66 ۱۲۷٫۹۵۸۰8(54)# 0.5# s ۰+
129Sm 62 67 ۱۲۸٫۹۵۴۶4(54)# 550(100) ms ۵/۲+#
130Sm 62 68 ۱۲۹٫۹۴۸۹2(43)# 1# s β+ 130Pm ۰+
131Sm 62 69 ۱۳۰٫۹۴۶۱1(32)# 1.2(2) s β+ 131Pm ۵/۲+#
β+, p (rare) 130Nd
132Sm 62 70 ۱۳۱٫۹۴۰۶9(32)# 4.0(3) s β+ 132Pm ۰+
β+, p 131Nd
133Sm 62 71 ۱۳۲٫۹۳۸۶7(21)# 2.90(17) s β+ 133Pm (۵/۲+)
β+, p 132Nd
134Sm 62 72 ۱۳۳٫۹۳۳۹7(21)# 10(1) s β+ 134Pm ۰+
135Sm 62 73 ۱۳۴٫۹۳۲۵2(17) 10.3(5) s β+ (99.98%) 135Pm (۷/۲+)
β+, p (.02%) 134Nd
135mSm 0(300)# keV 2.4(9) s β+ 135Pm (۳/۲+,۵/۲+)
136Sm 62 74 ۱۳۵٫۹۲۸۲۷6(13) 47(2) s β+ 136Pm ۰+
136mSm 2264.7(11) keV ۱5(1) µs (۸-)
137Sm 62 75 ۱۳۶٫۹۲۶۹7(5) 45(1) s β+ 137Pm (۹/۲-)
137mSm 180(50)# keV 20# s β+ 137Pm ۱/۲+#
138Sm 62 76 ۱۳۷٫۹۲۳۲۴4(13) 3.1(2) min β+ 138Pm ۰+
139Sm 62 77 ۱۳۸٫۹۲۲۲۹7(12) 2.57(10) min β+ 139Pm ۱/۲+
139mSm 457.40(22) keV 10.7(6) s IT (93.7%) 139Sm ۱۱/۲-
β+ (6.3%) 139Pm
140Sm 62 78 ۱۳۹٫۹۱۸۹۹5(13) 14.82(12) min β+ 140Pm ۰+
141Sm 62 79 ۱۴۰٫۹۱۸۴۷6(9) 10.2(2) min β+ 141Pm ۱/۲+
141mSm 176.0(3) keV 22.6(2) min β+ (99.69%) 141Pm ۱۱/۲-
IT (.31%) 141Sm
142Sm 62 80 ۱۴۱٫۹۱۵۱۹8(6) 72.49(5) min β+ 142Pm ۰+
143Sm 62 81 ۱۴۲٫۹۱۴۶۲8(4) 8.75(8) min β+ 143Pm ۳/۲+
143m1Sm 753.99(16) keV 66(2) s IT (99.76%) 143Sm ۱۱/۲-
β+ (.24%) 143Pm
143m2Sm 2793.8(13) keV 30(3) ms ۲۳/2(-)
144Sm 62 82 ۱۴۳٫۹۱۱۹۹9(3) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۰+ ۰٫۰۳۰7(7)
144mSm 2323.60(8) keV 880(25) ns ۶+
145Sm 62 83 ۱۴۴٫۹۱۳۴۱0(3) 340(3) d EC 145Pm ۷/۲-
145mSm 8786.2(7) keV 990(170) ns
[۰٫۹۶(+۱۹-۱۵) µs]
(۴۹/۲+)
146Sm[n ۵] 62 84 ۱۴۵٫۹۱۳۰۴1(4) ۱٫۰3(5)×108 a α 142Nd ۰+ Trace
147Sm[n ۵][n ۶][n ۷] 62 85 ۱۴۶٫۹۱۴۸۹۷9(26) ۱٫۰6(2)×1011 a α 143Nd ۷/۲- ۰٫۱۴۹9(18)
148Sm[n ۵] 62 86 ۱۴۷٫۹۱۴۸۲۲7(26) 7(3)×1015 a α 144Nd ۰+ ۰٫۱۱۲4(10)
149Sm[n ۶][n ۸] 62 87 ۱۴۸٫۹۱۷۱۸۴7(26) Observationally Stable[n ۹] ۷/۲- ۰٫۱۳۸2(7)
150Sm 62 88 ۱۴۹٫۹۱۷۲۷۵5(26) Observationally Stable[n ۱۰] ۰+ ۰٫۰۷۳8(1)
151Sm[n ۶][n ۸] 62 89 ۱۵۰٫۹۱۹۹۳۲4(26) 96.6(24) a β- 151Eu ۵/۲-
151mSm 261.13(4) keV ۱.4(1) µs (۱۱/۲)-
152Sm[n ۶] 62 90 ۱۵۱٫۹۱۹۷۳۲4(27) Observationally Stable[n ۱۱] ۰+ ۰٫۲۶۷5(16)
153Sm[n ۶] 62 91 ۱۵۲٫۹۲۲۰۹۷4(27) 46.284(4) h β- 153Eu ۳/۲+
153mSm 98.37(10) keV 10.6(3) ms IT 153Sm ۱۱/۲-
154Sm[n ۶] 62 92 ۱۵۳٫۹۲۲۲۰۹3(27) Observationally Stable[n ۱۲] ۰+ ۰٫۲۲۷5(29)
155Sm 62 93 ۱۵۴٫۹۲۴۶۴۰2(28) 22.3(2) min β- 155Eu ۳/۲-
156Sm 62 94 ۱۵۵٫۹۲۵۵۲8(10) 9.4(2) h β- 156Eu ۰+
156mSm 1397.55(9) keV 185(7) ns ۵-
157Sm 62 95 ۱۵۶٫۹۲۸۳6(5) 8.03(7) min β- 157Eu (۳/۲-)
158Sm 62 96 ۱۵۷٫۹۲۹۹9(8) 5.30(3) min β- 158Eu ۰+
159Sm 62 97 ۱۵۸٫۹۳۳۲1(11) 11.37(15) s β- 159Eu ۵/۲-
160Sm 62 98 ۱۵۹٫۹۳۵۱4(21)# 9.6(3) s β- 160Eu ۰+
161Sm 62 99 ۱۶۰٫۹۳۸۸3(32)# 4.8(8) s β- 161Eu ۷/۲+#
162Sm 62 100 ۱۶۱٫۹۴۱۲2(54)# 2.4(5) s β- 162Eu ۰+
163Sm 62 101 ۱۶۲٫۹۴۵۳6(75)# 1# s β- 163Eu ۱/۲-#
164Sm 62 102 ۱۶۳٫۹۴۸۲8(86)# 500# ms β- 164Eu ۰+
165Sm 62 103 ۱۶۴٫۹۵۲۹8(97)# 200# ms β- 165Eu ۵/۲-#
 1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 4. Believed to undergo α decay to 140Nd or β+β+ decay to 144Nd
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Primordial radioisotope
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ محصول شکافت
 7. Used in Samarium-neodymium dating
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ Neutron poison in reactors
 9. Believed to undergo α decay to 145Nd with a half-life over 2×1015 years
 10. Believed to undergo α decay to 146Nd
 11. Believed to undergo α decay to 148Nd
 12. Believed to undergo β-β- decay to 154Gd with a نیمه‌عمر over 2.3×1018 years

منابع[ویرایش]