ایزوتوپ‌های امریسیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نمونه ای از یک قطعه امریسیم-۲۴۱ که در آشکارساز دود مورد استفاده قرار می گیرد.

'امریسیم عنصری مصنوعی و بدون ایزوتوپ طبیعی پایدار است و مانند دیگر عناصر مصنوعی جرم اتمی استاندارد برای آن تعریف نمی‌شود. نخستین ایزوتوپ شناخته شده این عنصر ۲۴۱Am می‌باشد که در سال ۱۹۴۴ میلادی کشف گردید.

جدول ایزوتوپ ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین هسته‌ای
excitation energy
231Am 95 136 ۲۳۱٫۰۴۵۵6(32)# 30# s β+ 231Pu
α (به ندرت) 227Np
232Am 95 137 ۲۳۲٫۰۴۶۵9(32)# 79(2) s β+ (98%) 232Pu
α (۲٪) 228Np
β+, SF (.069%) (various)
233Am 95 138 ۲۳۳٫۰۴۶۳5(11)# 3.2(8) min β+ 233Pu
α 229Np
234Am 95 139 ۲۳۴٫۰۴۷۸1(22)# 2.32(8) min β+ (99.95%) 234Pu
α (.۰۴٪) 230Np
β+, SF (.0066%) (various)
235Am 95 140 ۲۳۵٫۰۴۷۹5(13)# 9.9(5) min β+ 235Pu ۵/۲-#
α (rare) 231Np
236Am 95 141 ۲۳۶٫۰۴۹۵8(11)# 3.6(1) min β+ 236Pu
α 232Np
237Am 95 142 ۲۳۷٫۰۵۰۰0(6)# 73.0(10) min β+ (99.97%) 237Pu ۵/2(-)
α (.۰۲۵٪) 233Np
238Am 95 143 ۲۳۸٫۰۵۱۹8(5) 98(2) min β+ 238Pu ۱+
α (10−4%) 234Np
238mAm 2500(200)# keV ۳5(10) µs
239Am 95 144 ۲۳۹٫۰۵۳۰۲۴5(26) 11.9(1) h EC (99.99%) 239Pu (۵/۲)-
α (.۰۱٪) 235Np
239mAm 2500(200) keV 163(12) ns (۷/۲+)
240Am 95 145 ۲۴۰٫۰۵۵۳۰0(15) 50.8(3) h β+ 240Pu (۳-)
α (۱٫۹×10−4%) 236Np
241Am[n ۲] 95 146 ۲۴۱٫۰۵۶۸۲۹1(20) 432.2(7) a α 237Np ۵/۲-
CD (7.4×10−10%) 207Tl, 34Si
SF (4.3×10−10%) (various)
241mAm 2200(100) keV ۱.2(3) µs
242Am 95 147 ۲۴۲٫۰۵۹۵۴۹2(20) 16.02(2) h β- (82.7%) 242Cm ۱-
EC (17.3%) 242Pu
242m1Am 48.60(5) keV 141(2) a IT (99.54%) 242Am ۵-
α (.۴۶٪) 238Np
SF (1.5×10−8%) (various)
242m2Am 2200(80) keV 14.0(10) ms (۲+,۳-)
243Am[n ۲] 95 148 ۲۴۳٫۰۶۱۳۸۱1(25) 7,370(40) a α 239Np ۵/۲-
SF (3.7×10−9%) (various)
244Am 95 149 ۲۴۴٫۰۶۴۲۸۴8(22) 10.1(1) h β- 244Cm (۶-)#
244mAm 86.1(10) keV 26(1) min β- (99.96%) 244Cm ۱+
EC (.0361%) 244Pu
245Am 95 150 ۲۴۵٫۰۶۶۴۵2(4) 2.05(1) h β- 245Cm (۵/۲)+
246Am 95 151 ۲۴۶٫۰۶۹۷۷5(20) 39(3) min β- 246Cm (۷-)
246m1Am 30(10) keV 25.0(2) min β- (99.99%) 246Cm 2(-)
IT (.01%) 246Am
246m2Am ~2000 keV ۷3(10) µs
247Am 95 152 ۲۴۷٫۰۷۲۰9(11)# 23.0(13) min β- 247Cm (۵/۲)#
248Am 95 153 ۲۴۸٫۰۷۵۷5(22)# 3# min β- 248Cm
249Am 95 154 ۲۴۹٫۰۷۸۴8(32)# 1# min β- 249Cm
  1. Abbreviations:
    CD: Cluster decay
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: ایزومر هسته‌ای
    SF: شکافت خود به خود
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ Most common isotopes

منابع[ویرایش]