ایزوتوپ‌های پروتاکتینیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فلز پروتاکتینیم دارای ۲۹ ایزوتوپ پرتوزا است که از این میان ۲۳۱Pa با نیمه عمر ۳۲٬۷۶۰ سال، پایدارترین ایزوتوپ آن است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
212Pa 91 121 ۲۱۲٫۰۲۳۲0(8) 8(5) ms
[5.1(+61-19) ms]
۷+#
213Pa 91 122 ۲۱۳٫۰۲۱۱1(8) 7(3) ms
[5.3(+40-16) ms]
α 209Ac ۹/۲-#
214Pa 91 123 ۲۱۴٫۰۲۰۹2(8) 17(3) ms α 210Ac
215Pa 91 124 ۲۱۵٫۰۱۹۱9(9) 14(2) ms α 211Ac ۹/۲-#
216Pa 91 125 ۲۱۶٫۰۱۹۱1(8) 105(12) ms α (۸۰٪) 212Ac
β+ (20%) 216Th
217Pa 91 126 ۲۱۷٫۰۱۸۳2(6) 3.48(9) ms α 213Ac ۹/۲-#
217mPa 1860(7) keV 1.08(3) ms α 213Ac ۲۹/۲+#
IT (به ندرت) 217Pa
218Pa 91 127 ۲۱۸٫۰۲۰۰۴2(26) 0.113(1) ms α 214Ac
219Pa 91 128 ۲۱۹٫۰۱۹۸8(6) 53(10) ns α 215Ac ۹/۲-
β+ (5×10−9%) 219Th
220Pa 91 129 ۲۲۰٫۰۲۱۸8(6) 780(160) ns α 216Ac ۱-#
221Pa 91 130 ۲۲۱٫۰۲۱۸8(6) ۴.9(8) µs α 217Ac ۹/۲-
222Pa 91 131 ۲۲۲٫۰۲۳۷4(8)# 3.2(3) ms α 218Ac
223Pa 91 132 ۲۲۳٫۰۲۳۹6(8) 5.1(6) ms α 219Ac
β+ (.001%) 223Th
224Pa 91 133 ۲۲۴٫۰۲۵۶۲6(17) 844(19) ms α (۹۹٫۹٪) 220Ac ۵-#
β+ (.1%) 224Th
225Pa 91 134 ۲۲۵٫۰۲۶۱3(8) 1.7(2) s α 221Ac ۵/۲-#
226Pa 91 135 ۲۲۶٫۰۲۷۹۴8(12) 1.8(2) min α (۷۴٪) 222Ac
β+ (26%) 226Th
227Pa 91 136 ۲۲۷٫۰۲۸۸۰5(8) 38.3(3) min α (۸۵٪) 223Ac (۵/۲-)
EC (15%) 227Th
228Pa 91 137 ۲۲۸٫۰۳۱۰۵1(5) 22(1) h β+ (98.15%) 228Th ۳+
α (۱٫۸۵٪) 224Ac
229Pa 91 138 ۲۲۹٫۰۳۲۰۹۶8(30) 1.50(5) d EC (99.52%) 229Th (۵/۲+)
α (.۴۸٪) 225Ac
229mPa 11.6(3) keV 420(30) ns ۳/۲-
230Pa 91 139 ۲۳۰٫۰۳۴۵۴1(4) 17.4(5) d β+ (91.6%) 230Th (۲-)
β- (8.4%) 230U
α (.۰۰۳۱۹٪) 226Ac
231Pa Protoactinium 91 140 ۲۳۱٫۰۳۵۸۸۴0(24) ۳٫۲۷6(11)×104 a α 227Ac ۳/۲- 1.0000[n ۴]
CD (1.34×10−9%) 207Tl
24Ne
SF (3×10−10%) (various)
CD (10−12%) 208Pb
23F
232Pa 91 141 ۲۳۲٫۰۳۸۵۹2(8) 1.31(2) d β- 232U (۲-)
EC (.003%) 232Th
233Pa 91 142 ۲۳۳٫۰۴۰۲۴۷3(23) 26.975(13) d β- 233U ۳/۲-
234Pa Uranium Z 91 143 ۲۳۴٫۰۴۳۳۰8(5) 6.70(5) h β- 234U ۴+ ناچیز[n ۵]
SF (3×10−10%) (متنوع)
234mPa Uranium X2
Brevium
78(3) keV 1.17(3) min β- (99.83%) 234U (۰-) ناچیز[n ۵]
IT (.16%) 234Pa
SF (10−10%) (متنوع)
235Pa 91 144 ۲۳۵٫۰۴۵۴4(5) 24.44(11) min β- 235U (۳/۲-)
236Pa 91 145 ۲۳۶٫۰۴۸۶8(21) 9.1(1) min β- 236U 1(-)
β-, SF (6×10−8%) (متنوع)
237Pa 91 146 ۲۳۷٫۰۵۱۱5(11) 8.7(2) min β- 237U (۱/۲+)
238Pa 91 147 ۲۳۸٫۰۵۴۵0(6) 2.27(9) min β- 238U (۳-)#
β-, SF (2.6×10−6%) (متنوع)
239Pa 91 148 ۲۳۹٫۰۵۷۲6(21)# 1.8(5) h β- 239U (۳/۲)(-#)
240Pa 91 149 ۲۴۰٫۰۶۰۹8(32)# 2# min β- 240U
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Intermediate decay product of 235U
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Intermediate decay product of 238U

منابع[ویرایش]