مقوله وجود

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

مقوله مفهوم اولیه و مبنای فکر است.

مقولات عشر[ویرایش]

دانای یونان، معلم اول، ارسطو اجناس عالیه ماهیات مختلف را عبارت از ده مقوله دانسته‌است؛ و نخستین رساله ارغنون یعنی قاطیغوریاس بحث از همین مقولات می‌کند و در متافیزیک نیز شرحی مفصل دربارهٔ این مقولات آمده‌است.[۱] مقولات عشر یا اجناس عالیه یا مقوله وجود کلی‌ترین جنس هرموجودی که دربرگیرنده همه مصادیق آن باشد؛ و آن بردو گونه است: جوهر و عرض

 • جوهر جنس موجودی است که دربودن خود نیاز به هستی موجوددیگری ندارد. مانند مقوله جسم.
 • عرض جنس موجودی است که دربودن خود نیازمند بودن موجوددیگری است مانند مقوله رنگ.[۲]

عرض برنه قسم است :کم کیف وضع این له متی اضافه فعل انفعال که در این بیت آمده‌است[۳]

کم و کیف وضع این له ز بعدش هم متی همچنین باشد مضاف و فعل و بعدش انفعال

فلاسفه قدیم مجموعه جوهر واعراض نه‌گانه را که جنس عالی همه موجودات هستی است مقولات عشر نامیده‌اند[۴]

تعدادمقولات[ویرایش]

در مورد تعداد اقسام جوهر و عرض بین فلاسفه قدیم ومتاخرین اختلاف نظر است.

متقدمین[ویرایش]

فلاسفه قدیم اقسام جوهر را ۵ گونه عقل نفس ماده هیولا وصورت و در مورد اعراض همان نه گونه یادشده را می‌دانند. ارسطو این مواردرا درکتاب خود به نام ارغنون آورده‌است.[۵]

متاخرین[ویرایش]

متاخرین معتقدند که هیولا وصورت بدون ترکیب وجود خارجی ندارد ولذا ازاقسام جوهر خارج است وماده را که ازترکیب آن دو است جوهر اصلی می‌دانند. از طرف دیگر آنان به عالم ملکوت نیز معتقدند ولذا مثال را که موجود آن عالم است به عنوان جوهر می‌شناسند بنابراین با توجه به عوالم هستی آنان اقسام جوهررا عقل مثال نفس وماده می‌شمارند.[۶] در مورد اعراض نیز آنان معتقدند که اولاً کمیت عرض نبوده بلکه ازشئون جسم است وجسم بدون کمیت مفهومی ندارد. ودوم اینکه بجز کیف که عرض حقیقی است سایر موارد مفاهیمی ذهنی اند ودرعالم خارج حضور ندارند وهمه آن‌ها به عنوان (نسبت) میان دوچیز می‌باشند؛ بنابراین تنها عرض حقیقی کیف است و در نتیجه مقولات عشردرنزد فلاسفه اسلامی وایرانی به موارد زیر منحصر می‌گردد.[۷][۸]

انواع مقولات از نظر ارسطو[ویرایش]

ارسطو مقولات را به ده نوع تقسیم کرده‌است:

مقولات عشر از نظر کانت[ویرایش]

کانت در کتابش با عنوان نقد عقل محض در بخش منطق استعلایی ارتباط مقوله‌ها را با فکر بررسی کرده‌است.[۱۱] مقوله‌های دوازده‌تایی کانت در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شود:

 • کلی یا جزئی یا شخصی (دسته کمیت)
 • ایجابی یا سلبی یا عدولی (دسته کیفیت)
 • حملی یا شرطی یا انفصالی (دسته نسبت)
 • ظنی یا قطعی یا یقینی (دسته جهت)[۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. محمد خوانساری، منطق صوری، 0 - 015 - 416 - 964
 2. شهابی، محمود، رهبر خرد، قم، انتشارت عصمت، چاپ دوم۱۳۸۲ ص۵۷.
 3. بدایة الحکمة ازعلامه طبا طبائی
 4. ابن سینا، الشفاء، کتاب المنطق، المقولات، تصدیر دکتر ابراهیم مدکور، انتشارات مرعشی نجفی، قم، ۱۳۶۴، ص۵.
 5. «ارغنون قاطیغوریاس». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵.
 6. درس 44 تا46 ازجلددوم آموزش فلسفه ازاستادمصباح یزدی
 7. شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم از مرتضی مطهری
 8. الحکمة المتعالیةازملاصدرا
 9. رساله فی ماهیه العقل ازفارابی
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ درس47و48 جلددوم آموزش فلسفه ازاستاد مصباح یزدی
 11. آشنایی با کانت(kant in 90 minutes) صص ۳۵
 12. فلسفه نقادی کانت- دکتر کریم مجتهدی- انتشارات امیر کبیر- ۱۳۷۸- تهران
 13. «تاریخ فلسفه»، ویل دورانت، ترجمهٔ عباس زریاب خوئی
 14. Critique de la raison pure, Kant, Frammarion, 2 ème édition, 2001 Paris
 15. Catégories, Éditions du Seuil, 2002, Paris

منابع[ویرایش]

 • Critique de la raison pure, Kant, Frammarion, 2 ème édition, 2001, Paris
 • Catégories, Éditions du Seuil, 2002, Paris
 • فلسفه نقادی کانت- دکتر کریم مجتهدی- انتشارات امیر کبیر- ۱۳۷۸- تهران

In ontology, the different kinds or ways of being are called categories of being; or simply categories. To investigate the categories of being is to determine the most fundamental and the broadest classes of entities.[1] A distinction between such categories, in making the categories or applying them, is called an ontological distinction.

Early development

The process of abstraction required to discover the number and names of the categories has been undertaken by many philosophers since Aristotle and involves the careful inspection of each concept to ensure that there is no higher category or categories under which that concept could be subsumed. The scholars of the twelfth and thirteenth centuries developed Aristotle's ideas, firstly, for example by Gilbert of Poitiers, dividing Aristotle's ten categories into two sets, primary and secondary, according to whether they inhere in the subject or not:

 • Primary categories: Substance, Relation, Quantity and Quality
 • Secondary categories: Place, Time, Situation, Condition, Action, Passion[2]

Secondly, following Porphyry’s likening of the classificatory hierarchy to a tree, they concluded that the major classes could be subdivided to form subclasses, for example, Substance could be divided into Genus and Species, and Quality could be subdivided into Property and Accident, depending on whether the property was necessary or contingent.[3] An alternative line of development was taken by Plotinus in the second century who by a process of abstraction reduced Aristotle’s list of ten categories to five: Substance, Relation, Quantity, Motion and Quality.[4] Plotinus further suggested that the latter three categories of his list, namely Quantity, Motion and Quality correspond to three different kinds of relation and that these three categories could therefore be subsumed under the category of Relation.[5] This was to lead to the supposition that there were only two categories at the top of the hierarchical tree, namely Substance and Relation, and if relations only exist in the mind as many supposed, to the two highest categories, Mind and Matter, reflected most clearly in the dualism of René Descartes.[6]

Modern development

An alternative conclusion however began to be formulated in the eighteenth century by Immanuel Kant who realised that we can say nothing about Substance except through the relation of the subject to other things.[7] In the sentence "This is a house" the substantive subject "house" only gains meaning in relation to human use patterns or to other similar houses. The category of Substance disappears from Kant's tables, and under the heading of Relation, Kant lists inter alia the three relationship types of Disjunction, Causality and Inherence.[8] The three older concepts of Quantity, Motion and Quality, as Peirce discovered, could be subsumed under these three broader headings in that Quantity relates to the subject through the relation of Disjunction; Motion relates to the subject through the relation of Causality; and Quality relates to the subject through the relation of Inherence.[9] Sets of three continued to play an important part in the nineteenth century development of the categories, most notably in G.W.F. Hegel's extensive tabulation of categories,[10] and in C.S. Peirce's categories set out in his work on the logic of relations. One of Peirce's contributions was to call the three primary categories Firstness, Secondness and Thirdness[11] which both emphasises their general nature, and avoids the confusion of having the same name for both the category itself and for a concept within that category.

In a separate development, and building on the notion of primary and secondary categories introduced by the Scholastics, Kant introduced the idea that secondary or "derivative" categories could be derived from the primary categories through the combination of one primary category with another.[12] This would result in the formation of three secondary categories: the first, "Community" was an example that Kant gave of such a derivative category; the second, "Modality", introduced by Kant, was a term which Hegel, in developing Kant's dialectical method, showed could also be seen as a derivative category;[13] and the third, "Spirit" or "Will" were terms that Hegel[14] and Schopenhauer[15] were developing separately for use in their own systems. Karl Jaspers in the twentieth century, in his development of existential categories, brought the three together, allowing for differences in terminology, as Substantiality, Communication and Will.[16] This pattern of three primary and three secondary categories was used most notably in the nineteenth century by Peter Mark Roget to form the six headings of his Thesaurus of English Words and Phrases. The headings used were the three objective categories of Abstract Relation, Space (including Motion) and Matter and the three subjective categories of Intellect, Feeling and Volition, and he found that under these six headings all the words of the English language, and hence any possible predicate, could be assembled.[17]

Twentieth-century development

In the twentieth century the primacy of the division between the subjective and the objective, or between mind and matter, was disputed by, among others, Bertrand Russell[18] and Gilbert Ryle.[19] Philosophy began to move away from the metaphysics of categorisation towards the linguistic problem of trying to differentiate between, and define, the words being used. Ludwig Wittgenstein’s conclusion was that there were no clear definitions which we can give to words and categories but only a "halo" or "corona"[20] of related meanings radiating around each term. Gilbert Ryle thought the problem could be seen in terms of dealing with "a galaxy of ideas" rather than a single idea, and suggested that category mistakes are made when a concept (e.g. "university"), understood as falling under one category (e.g. abstract idea), is used as though it falls under another (e.g. physical object).[21] With regard to the visual analogies being used, Peirce and Lewis,[22] just like Plotinus earlier,[23] likened the terms of propositions to points, and the relations between the terms to lines. Peirce, taking this further, talked of univalent, bivalent and trivalent relations linking predicates to their subject and it is just the number and types of relation linking subject and predicate that determine the category into which a predicate might fall.[24] Primary categories contain concepts where there is one dominant kind of relation to the subject. Secondary categories contain concepts where there are two dominant kinds of relation. Examples of the latter were given by Heidegger in his two propositions "the house is on the creek" where the two dominant relations are spatial location (Disjunction) and cultural association (Inherence), and "the house is eighteenth century" where the two relations are temporal location (Causality) and cultural quality (Inherence).[25] A third example may be inferred from Kant in the proposition "the house is impressive or sublime" where the two relations are spatial or mathematical disposition (Disjunction) and dynamic or motive power (Causality).[26] Both Peirce and Wittgenstein[27] introduced the analogy of colour theory in order to illustrate the shades of meanings of words. Primary categories, like primary colours, are analytical representing the furthest we can go in terms of analysis and abstraction and include Quantity, Motion and Quality. Secondary categories, like secondary colours, are synthetic and include concepts such as Substance, Community and Spirit.

Aristotle

One of Aristotle’s early interests lay in the classification of the natural world, how for example the genus "animal" could be first divided into "two-footed animal" and then into "wingless, two-footed animal".[28] He realised that the distinctions were being made according to the qualities the animal possesses, the quantity of its parts and the kind of motion that it exhibits. To fully complete the proposition "this animal is ..." Aristotle stated in his work on the Categories that there were ten kinds of predicate where ...

"... each signifies either substance or quantity or quality or relation or where or when or being-in-a-position or having or acting or being acted upon".[29]

He realised that predicates could be simple or complex. The simple kinds consist of a subject and a predicate linked together by the "categorical" or inherent type of relation. For Aristotle the more complex kinds were limited to propositions where the predicate is compounded of two of the above categories for example "this is a horse running". More complex kinds of proposition were only discovered after Aristotle by the Stoic, Chrysippus,[30] who developed the "hypothetical" and "disjunctive" types of syllogism and these were terms which were to be developed through the Middle Ages[31] and were to reappear in Kant's system of categories.

Category came into use with Aristotle's essay Categories, in which he discussed univocal and equivocal terms, predication, and ten categories:[32]

 • Substance, essence (ousia) – examples of primary substance: this man, this horse; secondary substance (species, genera): man, horse
 • Quantity (poson, how much), discrete or continuous – examples: two cubits long, number, space, (length of) time.
 • Quality (poion, of what kind or description) – examples: white, black, grammatical, hot, sweet, curved, straight.
 • Relation (pros ti, toward something) – examples: double, half, large, master, knowledge.
 • Place (pou, where) – examples: in a marketplace, in the Lyceum
 • Time (pote, when) – examples: yesterday, last year
 • Position, posture, attitude (keisthai, to lie) – examples: sitting, lying, standing
 • State, condition (echein, to have or be) – examples: shod, armed
 • Action (poiein, to make or do) – examples: to lance, to heat, to cool (something)
 • Affection, passion (paschein, to suffer or undergo) – examples: to be lanced, to be heated, to be cooled

Plotinus

Plotinus in writing his Enneads around AD 250 recorded that "philosophy at a very early age investigated the number and character of the existents ... some found ten, others less .... to some the genera were the first principles, to others only a generic classification of existents".[33] He realised that some categories were reducible to others saying "why are not Beauty, Goodness and the virtues, Knowledge and Intelligence included among the primary genera?"[34] He concluded that such transcendental categories and even the categories of Aristotle were in some way posterior to the three Eleatic categories first recorded in Plato's dialogue Parmenides and which comprised the following three coupled terms:

 • Unity/Plurality
 • Motion/Stability
 • Identity/Difference[35]

Plotinus called these "the hearth of reality"[36] deriving from them not only the three categories of Quantity, Motion and Quality but also what came to be known as "the three moments of the Neoplatonic world process":

 • First, there existed the "One", and his view that "the origin of things is a contemplation"
 • The Second "is certainly an activity ... a secondary phase ... life streaming from life ... energy running through the universe"
 • The Third is some kind of Intelligence concerning which he wrote "Activity is prior to Intellection ... and self knowledge"[37]

Plotinus likened the three to the centre, the radii and the circumference of a circle, and clearly thought that the principles underlying the categories were the first principles of creation. "From a single root all being multiplies". Similar ideas were to be introduced into Early Christian thought by, for example, Gregory of Nazianzus who summed it up saying "Therefore Unity, having from all eternity arrived by motion at duality, came to rest in trinity".[38]

Kant

In the Critique of Pure Reason (1781), Immanuel Kant argued that the categories are part of our own mental structure and consist of a set of a priori concepts through which we interpret the world around us.[39] These concepts correspond to twelve logical functions of the understanding which we use to make judgements and there are therefore two tables given in the Critique, one of the Judgements and a corresponding one for the Categories.[40] To give an example, the logical function behind our reasoning from ground to consequence (based on the Hypothetical relation) underlies our understanding of the world in terms of cause and effect (the Causal relation). In each table the number twelve arises from, firstly, an initial division into two: the Mathematical and the Dynamical; a second division of each of these headings into a further two: Quantity and Quality, and Relation and Modality respectively; and, thirdly, each of these then divides into a further three subheadings as follows.

Criticism of Kant's system followed, firstly, by Arthur Schopenhauer, who amongst other things was unhappy with the term "Community", and declared that the tables "do open violence to truth, treating it as nature was treated by old-fashioned gardeners",[41] and secondly, by W.T.Stace who in his book The Philosophy of Hegel suggested that in order to make Kant's structure completely symmetrical a third category would need to be added to the Mathematical and the Dynamical.[42] This, he said, Hegel was to do with his category of Notion.

Hegel

G.W.F. Hegel in his Science of Logic (1812) attempted to provide a more comprehensive system of categories than Kant and developed a structure that was almost entirely triadic.[43] So important were the categories to Hegel that he claimed "the first principle of the world, the Absolute, is a system of categories ... the categories must be the reason of which the world is a consequent".[44]

Using his own logical method of combination, later to be called the Hegelian dialectic, of arguing from thesis through antithesis to synthesis, he arrived, as shown in W.T.Stace's work cited, at a hierarchy of some 270 categories. The three very highest categories were Logic, Nature and Spirit. The three highest categories of Logic, however, he called Being, Essence and Notion which he explained as follows:

 • Being was differentiated from Nothing by containing with it the concept of the "Other", an initial internal division that can be compared with Kant's category of Disjunction. Stace called the category of Being the sphere of common sense containing concepts such as consciousness, sensation, quantity, quality and measure.
 • Essence. The "Other" separates itself from the "One" by a kind of motion, reflected in Hegel's first synthesis of "Becoming". For Stace this category represented the sphere of science containing within it firstly, the thing, its form and properties; secondly, cause, effect and reciprocity, and thirdly, the principles of classification, identity and difference.
 • Notion. Having passed over into the "Other" there is an almost Neoplatonic return into a higher unity that in embracing the "One" and the "Other" enables them to be considered together through their inherent qualities. This according to Stace is the sphere of philosophy proper where we find not only the three types of logical proposition: Disjunctive, Hypothetical and Categorical but also the three transcendental concepts of Beauty, Goodness and Truth.[45]

Schopenhauer's category that corresponded with Notion was that of Idea, which in his "Four-Fold Root of Sufficient Reason" he complemented with the category of the Will.[46] The title of his major work was "The World as Will and Idea". The two other complementary categories, reflecting one of Hegel's initial divisions, were those of Being and Becoming. At around the same time, Goethe was developing his colour theories in the Farbenlehre of 1810, and introduced similar principles of combination and complementation, symbolising, for Goethe, "the primordial relations which belong both to nature and vision".[47] Hegel in his Science of Logic accordingly asks us to see his system not as a tree but as a circle.

Peirce

Charles Sanders Peirce, who had read Kant and Hegel closely, and who also had some knowledge of Aristotle, proposed a system of merely three phenomenological categories: Firstness, Secondness, and Thirdness, which he repeatedly invoked in his subsequent writings. Like Hegel, C.S.Peirce attempted to develop a system of categories from a single indisputable principle, in Peirce's case the notion that in the first instance he could only be aware of his own ideas. "It seems that the true categories of consciousness are first, feeling ... second, a sense of resistance ... and third, synthetic consciousness, or thought".[48] Elsewhere he called the three primary categories: Quality, Reaction and Meaning, and even Firstness, Secondness and Thirdness, saying, "perhaps it is not right to call these categories conceptions, they are so intangible that they are rather tones or tints upon conceptions":[49]

 • Firstness (Quality): "The first is predominant in feeling ... we must think of a quality without parts, e.g. the colour of magenta ... When I say it is a quality I do not mean that it "inheres" in a subject ... The whole content of consciousness is made up of qualities of feeling, as truly as the whole of space is made up of points, or the whole of time by instants".
 • Secondness (Reaction): "This is present even in such a rudimentary fragment of experience as a simple feeling ... an action and reaction between our soul and the stimulus ... The idea of second is predominant in the ideas of causation and of statical force ... the real is active; we acknowledge it by calling it the actual".
 • Thirdness (Meaning): "Thirdness is essentially of a general nature ... ideas in which thirdness predominate [include] the idea of a sign or representation ... Every genuine triadic relation involves meaning ... the idea of meaning is irreducible to those of quality and reaction ... synthetical consciousness is the consciousness of a third or medium".[50]

Although Peirce's three categories correspond to the three concepts of relation given in Kant's tables, the sequence is now reversed and follows that given by Hegel, and indeed before Hegel of the three moments of the world-process given by Plotinus. Later, Peirce gave a mathematical reason for there being three categories in that although monadic, dyadic and triadic nodes are irreducible, every node of a higher valency is reducible to a "compound of triadic relations".[51] Ferdinand de Saussure, who was developing "semiology" in France just as Peirce was developing "semiotics" in the US, likened each term of a proposition to "the centre of a constellation, the point where other coordinate terms, the sum of which is indefinite, converge".[52]

Others

Edmund Husserl (1962, 2000) wrote extensively about categorial systems as part of his phenomenology.

For Gilbert Ryle (1949), a category (in particular a "category mistake") is an important semantic concept, but one having only loose affinities to an ontological category.

Contemporary systems of categories have been proposed by John G. Bennett (The Dramatic Universe, 4 vols., 1956–65), Wilfrid Sellars (1974), Reinhardt Grossmann (1983, 1992), Johansson (1989), Hoffman and Rosenkrantz (1994), Roderick Chisholm (1996), Barry Smith (ontologist) (2003), and Jonathan Lowe (2006).

See also

References

 1. ^ PhilPapers-A Return to the Analogy of Being.
 2. ^ Reese W.L. Dictionary of Philosophy and Religion (Harvester Press, 1980)
 3. ^ Ibid. cf Evangelou C. Aristotle’s Categories and Porphyry (E.J. Brill, Leiden, 1988)
 4. ^ Plotinus Enneads (tr. Mackenna S. & Page B.S., The Medici Society, London, 1930) VI.3.3
 5. ^ Ibid. VI.3.21
 6. ^ Descartes R. The Philosophical Works of Descartes (tr. Haldane E. & Ross G., Dover, New York, 1911) Vol.1
 7. ^ Op.cit.3 p.87
 8. ^ Ibid. pp.107,113
 9. ^ Op.cit.5 pp.148-179
 10. ^ Stace W.T. The Philosophy of Hegel (Macmillan & Co, London, 1924)
 11. ^ Op.cit.5 pp.148-179
 12. ^ Op.cit.3 p.116
 13. ^ Hegel G.W.F. Logic (tr. Wallace W., Clarendon Press, Oxford, 1975) pp.124ff
 14. ^ Op.cit.15
 15. ^ Schopenhauer A. On the Four-Fold Root of the Principle of Sufficient Reason 1813 (tr. Payne E., La Salle, Illinois, 1974)
 16. ^ Jaspers K. Philosophy 1932 (tr. Ashton E.B., University of Chicago Press, 1970) pp.117ff
 17. ^ Roget P.M. Roget’s Thesaurus: The Everyman Edition 1952 (Pan Books, London, 1972)
 18. ^ Russell B. The Analysis of Mind (George Allen & Unwin, London, 1921) pp.10,23
 19. ^ Ryle G. The Concept of Mind (Penguin, Harmondsworth, 1949) pp.17ff
 20. ^ Wittgenstein L. Philosophical Investigations 1953 (tr. Anscombe G., Blackwell, Oxford, 1978) pp.1x X 4,181
 21. ^ Ryle G. Collected Papers (Hutchinson, London, 1971) Vol.II: Philosophical Arguments 1945, pp.201,202
 22. ^ Op.cit.1 pp.52,82,106
 23. ^ Op.cit.9 VI.5.5
 24. ^ Op.cit.5 Vol I pp.159,176
 25. ^ Op.cit.4 pp.62,187
 26. ^ Kant I. Critique of Judgement 1790 (tr. Meredith J.C., Clarendon Press, Oxford 1952) p.94ff
 27. ^ Op.cit.25 pp.36,152
 28. ^ Aristotle Metaphysics 1075a
 29. ^ Op.cit.2
 30. ^ Long A. & Sedley D. The Hellenistic Philosophers (Cambridge University Press, 1987) p.206
 31. ^ Peter of Spain (alias John XXI) Summulae Logicales
 32. ^ Categories, translated by E. M. Edghill. For the Greek terms, see The Complete Works of Aristotle in Greek Archived 2010-04-01 at the Wayback Machine (requires DjVu), Book 1 (Organon), Categories Section 4 (DjVu file's page 6)."Archived copy". Archived from the original on 2013-11-02. Retrieved 2010-02-21.CS1 maint: archived copy as title (link) CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
 33. ^ Op.cit.9 VI.1.1
 34. ^ Ibid. VI.2.17
 35. ^ Plato Parmenides (tr. Jowett B., The Dialogues of Plato, Clarendon Press, Oxford, 1875) p.162
 36. ^ Op.cit.9 Op.cit.1.4
 37. ^ Ibid. III.8.5
 38. ^ Rawlinson A.E. (ed.) Essays on the Trinity and the Incarnation (Longmans, London, 1928) pp.241-244
 39. ^ Op.cit.3 p.87
 40. ^ Ibid. pp.107,113
 41. ^ Schopenhauer A. The World as Will and Representation (tr. Payne A., Dover Publications, London, New York, 1966) p.430
 42. ^ Op.cit.15 p.222
 43. ^ Ibid.
 44. ^ Ibid. pp.63,65
 45. ^ Op.cit.18 pp.124ff
 46. ^ Op.cit.20
 47. ^ Goethe J.W. von, The Theory of Colours (tr. Eastlake C.L., MIT Press, Cambridge, Mass., 1970) p.350
 48. ^ Op.cit.5 p.200, cf Locke
 49. ^ Ibid. p.179
 50. ^ Ibid. pp.148-179
 51. ^ Ibid. p.176
 52. ^ Saussure F. de,Course in General Linguistics 1916 (tr. Harris R., Duckworth, London, 1983) p.124

Selected bibliography

 • Aristotle, 1953. Metaphysics. Ross, W. D., trans. Oxford University Press.
 • --------, 2004. Categories, Edghill, E. M., trans. Uni. of Adelaide library.
 • John G. Bennett, 1956–1965. The Dramatic Universe. London, Hodder & Stoughton.
 • Gustav Bergmann, 1992. New Foundations of Ontology. Madison: Uni. of Wisconsin Press.
 • Browning, Douglas, 1990. Ontology and the Practical Arena. Pennsylvania State Uni.
 • Butchvarov, Panayot, 1979. Being qua Being: A Theory of Identity, Existence, and Predication. Indiana Uni. Press.
 • Roderick Chisholm, 1996. A Realistic Theory of Categories. Cambridge Uni. Press.
 • Feibleman, James Kern, 1951. Ontology. The Johns Hopkins Press (reprinted 1968, Greenwood Press, Publishers, New York).
 • Grossmann, Reinhardt, 1983. The Categorial Structure of the World. Indiana Uni. Press.
 • Grossmann, Reinhardt, 1992. The Existence of the World: An Introduction to Ontology. Routledge.
 • Haaparanta, Leila and Koskinen, Heikki J., 2012. Categories of Being: Essays on Metaphysics and Logic. New York: Oxford University Press.
 • Hoffman, J., and Rosenkrantz, G. S.,1994. Substance among other Categories. Cambridge Uni. Press.
 • Edmund Husserl, 1962. Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. Boyce Gibson, W. R., trans. Collier.
 • ------, 2000. Logical Investigations, 2nd ed. Findlay, J. N., trans. Routledge.
 • Johansson, Ingvar, 1989. Ontological Investigations. Routledge, 2nd ed. Ontos Verlag 2004.
 • Kahn, Charles H., 2009. Essays on Being, Oxford University Press.
 • Immanuel Kant, 1998. Critique of Pure Reason. Guyer, Paul, and Wood, A. W., trans. Cambridge Uni. Press.
 • Charles Sanders Peirce, 1992, 1998. The Essential Peirce, vols. 1,2. Houser, Nathan et al., eds. Indiana Uni. Press.
 • Gilbert Ryle, 1949. The Concept of Mind. Uni. of Chicago Press.
 • Wilfrid Sellars, 1974, "Toward a Theory of the Categories" in Essays in Philosophy and Its History. Reidel.
 • Barry Smith, 2003. "Ontology" in Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. Blackwell.

External links