۲۲۹ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ←
اصلیدوصدبیست-نه
ترتیبیدویست و بیست و نهمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۲۹
یونانی
ΣΚΘ´
رومی
CCXXIX
پایه ۲۱۱۱۰۰۱۰۱۲
پایه ۳۲۲۱۱۱۳
پایه ۴۳۲۱۱۴
پایه ۵۱۴۰۴۵
پایه ۶۱۰۲۱۶
پایه ۸۳۴۵۸
پایه ۱۲۱۷۱۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶D۳۶
فارسی۲۲۹

۲۲۹ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲۸ و قبل از ۲۳۰ قرار دارد.