۱۴۶ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ←
اصلییکصدچهل-شش
ترتیبییکصد و چهل و ششمین
تجزیه۷۳×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۷۳،۱۴۶
یونانی
ΡΜϚ´
رومی
CXLVI
پایه ۲۱۰۰۱۰۰۱۰۲
پایه ۳۱۲۱۰۲۳
پایه ۴۲۱۰۲۴
پایه ۵۱۰۴۱۵
پایه ۶۴۰۲۶
پایه ۸۲۲۲۸
پایه ۱۲۱۰۲۱۲
پایه ۱۶۹۲۱۶
پایه ۲۰۷۶۲۰
پایه ۳۶۴۲۳۶
فارسی۱۴۶

۱۴۶(صد و چهل و شش) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۴۵ و قبل از ۱۴۷ قرار دارد.