۴۸ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۴۸ (عدد)

→ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ←
اصلیچهل-هشت
ترتیبیچهل و هشتمین
تجزیه۲×۲×۲×۲×۳
یونانی
ΜΗ´
رومی
XLVIII
پایه ۲۱۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۲۱۰۳
پایه ۴۳۰۰۴
پایه ۵۱۴۳۵
پایه ۶۱۲۰۶
پایه ۸۶۰۸
پایه ۱۲۴۰۱۲
پایه ۱۶۳۰۱۶
پایه ۲۰۲۸۲۰
پایه ۳۶۱C۳۶
فارسی۴۸

۴۸(چهل و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۴۷ و قبل از ۴۹ قرار دارد.