۱۰۱ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۱۰۱ (عدد)

→ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ←
اصلییکصدیک
ترتیبییکصد و یکمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۰۱
یونانی
ΡΑ´
رومی
CI
پایه ۲۱۱۰۰۱۰۱۲
پایه ۳۱۰۲۰۲۳
پایه ۴۱۲۱۱۴
پایه ۵۴۰۱۵
پایه ۶۲۴۵۶
پایه ۸۱۴۵۸
پایه ۱۲۸۵۱۲
پایه ۱۶۶۵۱۶
پایه ۲۰۵۱۲۰
پایه ۳۶۲T۳۶
فارسی۱۰۱

۱۰۱(صد و یک) یک عدد طبیعی است که پس از ۱۰۰ و پیش از ۱۰۲ قرار دارد.