۱۹۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ←
اصلییکصدنود-چهار
ترتیبییکصد و نود و چهارمین
تجزیه۲*۹۷
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۹۷،‍۹۴
یونانی
ΡϞΔ´
رومی
CXCIV
پایه ۲۱۱۰۰۰۰۱۰۲
پایه ۳۲۱۰۱۲۳
پایه ۴۳۰۰۲۴
پایه ۵۱۲۳۴۵
پایه ۶۵۲۲۶
پایه ۸۳۰۲۸
پایه ۱۲۱۴۲۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۹E۲۰
پایه ۳۶۵E۳۶
فارسی۱۹۴

۱۹۴(صد و نود و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۹۳ و قبل از ۱۹۵ قرار دارد.