پرش به محتوا

۱۲۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ←
اصلییکصدبیست
ترتیبییکصد و بیستمین
تجزیه۵×۳×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۴،۵،۶،۸،۱۰،۱۲،۱۵،۲۰،۲۴،۳۰،۴۰،۶۰،۱۲۰
یونانی
ΡΚ´
رومی
CXX
پایه ۲۱۱۱۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۱۱۰۳
پایه ۴۱۳۲۰۴
پایه ۵۴۴۰۵
پایه ۶۳۲۰۶
پایه ۸۱۷۰۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۷۸۱۶
پایه ۲۰۶۰۲۰
پایه ۳۶۳C۳۶
فارسی۱۲۰

۱۲۰(صد و بیست) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۱۹ و قبل از ۱۲۱ قرار دارد.