۸۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ←
اصلیهشتاد
ترتیبیهشتادمین
تجزیه۵×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۸،۱۰،۱۶،۲۰،۴۰،۸۰
یونانی
Π´
رومی
LXXX
پایه ۲۱۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۲۲۳
پایه ۴۱۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۵
پایه ۶۲۱۲۶
پایه ۸۱۲۰۸
پایه ۱۲۶۸۱۲
پایه ۱۶۵۰۱۶
پایه ۲۰۴۰۲۰
پایه ۳۶۲۸۳۶
فارسی۸۰
دور دنیا در هشتاد روز

۸۰ (هشتاد) هشتادمین عدد از اعداد طبیعی است.