۹۶ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ←
اصلی۹۶
نودو شش
ترتیبینود و ششم
تجزیه۳×۲×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۴،۸،۱۶،۳۲،۶،۱۲،۲۴،۴۸،۹۶
یونانی
ϞϚ´
رومی
XCVI
پایه ۲۱۱۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۰۱۲۰۳
پایه ۴۱۲۰۰۴
پایه ۵۳۴۱۵
پایه ۶۲۴۰۶
پایه ۸۱۴۰۸
پایه ۱۲۸۰۱۲
پایه ۱۶۶۰۱۶
پایه ۲۰۴G۲۰
پایه ۳۶۲O۳۶
فارسی۹۶

۹۶(نود و شش) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۵ و قبل از ۹۷ قرار دارد.