۱۵۳ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ←
اصلییکصدپنجاه-سه
ترتیبییکصد و پنجاه و سومین
تجزیه۱۷×۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۹،۱۷،۵۱،۱۵۳
یونانی
ΡΝΓ´
رومی
CLIII
پایه ۲۱۰۰۱۱۰۰۱۲
پایه ۳۱۲۲۰۰۳
پایه ۴۲۱۲۱۴
پایه ۵۱۱۰۳۵
پایه ۶۴۱۳۶
پایه ۸۲۳۱۸
پایه ۱۲۱۰۹۱۲
پایه ۱۶۹۹۱۶
پایه ۲۰۷D۲۰
پایه ۳۶۴۹۳۶
فارسی۱۵۳

۱۵۳(صد و پنجاه و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۲ و قبل از ۱۵۴ قرار دارد.