۵۶ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۵۶ (عدد)

→ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ←
اصلیپنجاه-شش
ترتیبیپنجاه و ششمین
تجزیه۷×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۷،۸،۱۴،۲۸،۵۶
یونانی
ΝϚ´
رومی
LVI
پایه ۲۱۱۱۰۰۰۲
پایه ۳۲۰۰۲۳
پایه ۴۳۲۰۴
پایه ۵۲۱۱۵
پایه ۶۱۳۲۶
پایه ۸۷۰۸
پایه ۱۲۴۸۱۲
پایه ۱۶۳۸۱۶
پایه ۲۰۲G۲۰
پایه ۳۶۱K۳۶
فارسی۵۶

۵۶(پنجاه و شش) یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۵ و قبل از ۵۷ قرار دارد.