۵۸ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۵۸ (عدد)

→ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ←
اصلیپنجاه-هشت
ترتیبیپنجاه و هشتمین
تجزیه۲×۲۹
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۲۹،۵۸
یونانی
ΝΗ´
رومی
LVIII
پایه ۲۱۱۱۰۱۰۲
پایه ۳۲۰۱۱۳
پایه ۴۳۲۲۴
پایه ۵۲۱۳۵
پایه ۶۱۳۴۶
پایه ۸۷۲۸
پایه ۱۲۴A۱۲
پایه ۱۶۳A۱۶
پایه ۲۰۲I۲۰
پایه ۳۶۱M۳۶
فارسی۵۸

۵۸(پنجاه و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۷ و قبل از ۵۹ قرار دارد.