۱۴۴ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ←
اصلییکصدچهل-چهار
ترتیبییکصد و چهل و چهارمین
تجزیه۳×۳×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۴،۹،۸،۱۲،۲۴،۳۶،۷۲،۱۴۴
یونانی
ΡΜΔ´
رومی
CXLIV
پایه ۲۱۰۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۲۱۰۰۳
پایه ۴۲۱۰۰۴
پایه ۵۱۰۳۴۵
پایه ۶۴۰۰۶
پایه ۸۲۲۰۸
پایه ۱۲۱۰۰۱۲
پایه ۱۶۹۰۱۶
پایه ۲۰۷۴۲۰
پایه ۳۶۴۰۳۶
فارسی۱۴۴
عدد ۱۴۴ در بیضی سفید

۱۴۴(صد و چهل و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۴۳ و قبل از ۱۴۵ قرار دارد. این عدد مربع کامل است که از به توان دو رساندن ۱۲ بدست می‌آید.