۲۰۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ←
اصلیدوصد
ترتیبیدویستمین
تجزیه۲۳*۵۲
مقسوم‌علیه‌ها۲٬۴٬۵٬۸٬۱۰٬۲۰٬۴۰٬۱۰۰
یونانی
Σ´
رومی
CC
پایه ۲۱۱۰۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۲۱۱۰۲۳
پایه ۴۳۰۲۰۴
پایه ۵۱۳۰۰۵
پایه ۶۵۳۲۶
پایه ۸۳۱۰۸
پایه ۱۲۱۴۸۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۵K۳۶
فارسی۲۰۰

۲۰۰ (دویست یا دوصد) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۹۹ و قبل از ۲۰۱ قرار دارد.