۱۳۲ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ←
اصلییکصدسی-دو
ترتیبییکصد و سی و دومین
تجزیه۱۱×۳×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۱۲،۱۱،۲۲،۳۳،۶۶٫۱۳۲
یونانی
ΡΛΒ´
رومی
CXXXII
پایه ۲۱۰۰۰۰۱۰۰۲
پایه ۳۱۱۲۲۰۳
پایه ۴۲۰۱۰۴
پایه ۵۱۰۱۲۵
پایه ۶۳۴۰۶
پایه ۸۲۰۴۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۴۱۶
پایه ۲۰۶C۲۰
پایه ۳۶۳O۳۶
فارسی۱۳۲

۱۳۲(صد و سی و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۱ و قبل از ۱۳۳ قرار دارد.

۱۳۲ دقیقه بدون مل مل