۱۶۳ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۱۶۳ (عدد)

→ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ←
اصلییکصدشصت-سه
ترتیبییکصد و شصت و سومین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۶۳
یونانی
ΡΞΓ´
رومی
CLXIII
پایه ۲۱۰۱۰۰۰۱۱۲
پایه ۳۲۰۰۰۱۳
پایه ۴۲۲۰۳۴
پایه ۵۱۱۲۳۵
پایه ۶۴۳۱۶
پایه ۸۲۴۳۸
پایه ۱۲۱۱۷۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۸۳۲۰
پایه ۳۶۴J۳۶
فارسی۱۶۳

۱۶۳(صد و شصت و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۶۲ و قبل از ۱۶۴ قرار دارد.