۱۸۲ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ←
اصلییکصدهشتاد-دو
ترتیبییکصد و هشتاد و دومین
تجزیه۲×۷×۱۳
یونانی
ΡΠΒ´
رومی
CLXXXII
پایه ۲۱۰۱۱۰۱۱۰۲
پایه ۳۲۰۲۰۲۳
پایه ۴۲۳۱۲۴
پایه ۵۱۲۱۲۵
پایه ۶۵۰۲۶
پایه ۸۲۶۶۸
پایه ۱۲۱۳۲۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۹۲۲۰
پایه ۳۶۵۲۳۶
فارسی۱۸۲

۱۸۲(صد و هشتاد و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۸۱ و قبل از ۱۸۳ قرار دارد.