۵۲ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

۵۲ (عدد)

→ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ←
اصلیپنجاه-دو
ترتیبیپنجاه و دومین
تجزیه۱۳×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴٫۱۳،۵۲
یونانی
ΝΒ´
رومی
LII
پایه ۲۱۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۱۲۲۱۳
پایه ۴۳۱۰۴
پایه ۵۲۰۲۵
پایه ۶۱۲۴۶
پایه ۸۶۴۸
پایه ۱۲۴۴۱۲
پایه ۱۶۳۴۱۶
پایه ۲۰۲C۲۰
پایه ۳۶۱G۳۶
فارسی۵۲

۵۲(پنجاه و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۱ و قبل از ۵۳ قرار دارد.