۲۹۹ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ←
اصلیدوصدنود-نه
ترتیبیدویست و نود و نهمین
تجزیه۱۳ × ۲۳
یونانی
ΣϞΘ´
رومی
CCXCIX
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۰۱۱۲
پایه ۳۱۰۲۰۰۲۳
پایه ۴۱۰۲۲۳۴
پایه ۵۲۱۴۴۵
پایه ۶۱۲۱۵۶
پایه ۸۴۵۳۸
پایه ۱۲۲۰B۱۲
پایه ۱۶۱۲B۱۶
پایه ۲۰EJ۲۰
پایه ۳۶۸B۳۶
فارسی۲۹۹

۲۹۹ (دویست و نود و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۹۸ و قبل از ۳۰۰ قرار دارد.