پرش به محتوا

۱۶۰ (عدد)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
→ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ←
اصلییکصدشصت
ترتیبییکصد و شصتمین
تجزیه۵×۲×۲×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۵،۸،۱۶،۳۲،۱۰،۲۰،۴۰،۸۰،۱۶۰
یونانی
ΡΞ´
رومی
CLX
پایه ۲۱۰۱۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۲۲۲۱۳
پایه ۴۲۲۰۰۴
پایه ۵۱۱۲۰۵
پایه ۶۴۲۴۶
پایه ۸۲۴۰۸
پایه ۱۲۱۱۴۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۸۰۲۰
پایه ۳۶۴G۳۶
فارسی۱۶۰

۱۶۰(صد و شصت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۹ و قبل از ۱۶۱ قرار دارد.