۱۶۰ (عدد)

From ویکی‌پدیا
Jump to navigation Jump to search
→ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ←
اصلی۱۶۰
صد و شصت
ترتیبیصد و شصتم
تجزیه۵×۲×۲×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۵،۸،۱۶،۳۲،۱۰،۲۰،۴۰،۸۰،۱۶۰
اعداد رومیCLX
پایه ۲۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰۲
پایه ۳۱۲٬۲۲۱۳
پایه ۴۲٬۲۰۰۴
پایه ۵۱٬۱۲۰۵
پایه ۶۴۲۴۶
پایه ۸۲۴۰۸
پایه ۱۲۱۱۴۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۸۰۲۰
پایه ۳۶۴G۳۶
عربی۱۶۰

۱۶۰(صد و شصت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۹ و قبل از ۱۶۱ قرار دارد.